9. juni 2022

Kavlifondens årsrapport 2021: Vi finns till för andra!

Kavlifonden är stiftelsen som äger hela Kavlikoncernen och som delar ut hela överskottet till goda ändamål. 2021 delade vi ut 93 miljoner norska kronor till projekt inom våra två prioriterade områden: psykisk hälsa hos barn och unga, och bra lösningar för klimat och miljö.

Det har vi kunnat göra tack vare ett år med fantastiska insatser från alla duktiga medarbetare i våra företag samt konsumenterna som väljer Kavliprodukter.

Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifonden

Kavlifonden jobbar målinriktat för att säkerställa att överskottet från Kavli förvaltas effektivt och på ett sätt som skapar positiva ringar på vattnet i både enskilda personers liv och vardag samt i samhället i stort.

På s. 14–57  i vår nya årsrapport 2021 kan du läsa om vår tilldelningsstrategi och hur vi delar ut pengarna samt om projektet som fick stöd från Kavlifonden under 2021.

Läs mer: Ladda ner Kavlifondens årsrapport 2021

70 procent av pengarna delas ut till goda ändamål i de fyra länder där vi har livsmedelsproduktion: Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Resten går till internationella utvecklingsprojekt i länder med fattigdom, ekonomisk ojämlikhet och andra humanitära utmaningar.

Kavlifonden vill hjälpa till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Då måste vi också bidra där utmaningarna är som störst, anser vi.

Som en följd av pandemin har antalet fattiga och gapet mellan fattig och rik ökat på ett globalt plan. Redan före pandemin fanns det runt om i världen 260 miljoner som inte fick gå i skolan*. I mars 2022 slog en ny rapport från Unicef fast att pandemin har lett till att ännu fler barn inte går i skolan, framför allt i de länder där problemen redan var som störst.

Det handlar om solidaritet med våra medmänniskor. Men det handlar också om betydelsen av uttrycket «ingen är trygg förrän alla är trygga». De stora, humanitära utmaningarna ger ökad risk för humanitär fördrivning och politisk instabilitet, något som ger återverkningar i hela världen.

I skrivande stund befinner vi oss mitt i en ny kris som påverkar oss över landgränserna, nämligen kriget i Ukraina. Återigen måste vi kavla upp ärmarna och bidra med det vi kan.

Flera är med och hjälper dem som har flytt från Ukraina till våra länder.

De stora kriserna och omvälvande händelserna i dagens värld kan kännas överväldigande för många. Men vi får aldrig ge upp! Pandemin har visat oss hur mycket vi kan åstadkomma med hjälp av bra samarbete, både lokalt, nationellt och internationellt. Det är många som har ställt upp för familj, vänner, grannar och främlingar. Allt detta måste vi fortsätta med.

I Kavlifonden ska vi också fortsätta göra det vi först och främst finns här för, nämligen att dela ut hela överskottet till goda ändamål. 2022 fyller vi 60 år, och vi är mer vitala än någonsin. Enligt prognoserna kommer vi att dela ut ytterligare 100 miljoner norska kronor under jubileumsåret.

Så enkelt kan det också vara att göra en insats. Varje gång du handlar något gott från Kavli, så gör du också en god gärning. Vi finns till för andra!

Här kan du läsa och ladda ner alla våra årsrapporter

* UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2020