9. juni 2022

Kavlifondets årsrapport 2021: Vi er til for andre!

Kavlifondet er stiftelsen som eier hele Kavlikonsernet, og som deler ut hele overskuddet til gode formål. I 2021 delte vi ut 93 millioner kroner til prosjekter innen våre to prioriterte områder; psykisk helse hos barn og unge, og gode løsninger for klima og miljø.

Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet

Det kunne vi gjøre takket være nok et år med fantastisk innsats fra alle de dyktige medarbeiderne i våre selskaper, og forbrukerne som velger Kavli-produkter.

Kavlifondet arbeider målrettet for å sikre at overskuddet fra Kavli forvaltes effektivt og på en måte som skaper ringvirkninger i både enkeltmenneskers liv og hverdag, og for samfunnet. På s. 14-69 i vår nye årsrapport for 2021 kan du lese om vår tildelingsstrategi, hvordan vi deler ut midlene og om prosjektene som fikk støtte fra Kavlifondet i 2021.

Last ned Kavlifondets årsrapport for 2021 her

70 prosent av midlene deles ut til gode formål i de fire landene hvor vi har matvareproduksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Resten går til internasjonale utviklingsprosjekter i land hvor fattigdom, økonomisk ulikhet og andre humanitære utfordringer er utbredt.

Kavlifondet vil være med på å løse vår tids store samfunnsutfordringer. Da må vi også bidra der utfordringene er størst, mener vi.

Som følge av pandemien har antall fattige og gapet mellom fattig og rik økt globalt. Allerede før pandemien var det 260 millioner barn i verden som ikke fikk gå på skole*. I mars 2022 slo en ny rapport fra Unicef fast at pandemien har ført til at enda flere barn er ute av skolen, spesielt i de landene hvor problemene var størst fra før av.

Det handler om solidaritet for våre medmennesker. Men det handler også om betydningen av slagordet «ingen er trygge før alle er trygge». De store, humanitære utfordringene gir økt risiko for humanitære fordrivelser og politisk ustabilitet, noe som får ringvirkninger for hele verden.

Når dette skrives, står vi midt i en ny krise som preger oss på tvers av landegrenser, krigen i Ukraina. Igjen må vi alle brette opp ermene og bidra med det vi kan. Flere er med på å hjelpe de som har flyktet fra Ukraina til våre land.

De store krisene og omveltningene i dagens verden kan virke overveldende på mange. Men vi må aldri gi opp! Pandemien har vist oss hvor mye vi kan få til med godt samarbeid, både lokalt, nasjonalt og Internasjonalt. Mange har stilt opp for familie, venner, naboer og fremmede. Alt dette må vi fortsette med.

I Kavlifondet skal vi også fortsette med å gjøre det vi først og fremst er her for, nemlig å dele ut hele overskuddet til gode formål. I 2022 fyller vi 60 år, og er «sprekere» enn noensinne. Prognosene viser at vi kommer til å dele ut nye 100 millioner kroner i jubileumsåret.

Så enkelt kan det også være å bidra. Hver gang du handler noe godt fra Kavli, så gjør du også en god handling. Vi er til for andre!

Her finner du alle Kavlifondets årsrapporter

* UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2020

Foto øverst: Vivan Haverstadløkken/Kulturhjerte (Kulturhjerte ble tildelt støtte på 900 000 kroner for tre år fra Kavlifondet i 2021)