29. juni 2022

Kavlis koncernchef: – Värdeskapande för goda ändamål anger riktningen

– Syftet är att skapa värden för goda ändamål på ett hållbart sätt. Det anger riktningen för alla inom Kavlikoncernen, säger Kavlis koncernchef Kenneth Hamnes.

– Kavli har alltid jobbat med hållbar utveckling. Nu lägger vi ännu mer vikt på det och skapar en självförstärkande och positiv spiral i och med att alla led i värdekedjan sätter press på varandra, säger Kenneth Hamnes.


KONCERNCHEF: Kenneth Hamnes, koncernchef för Kavli Holding AS

Uppskattas av konsumentarna

Det har gått drygt ett år sedan Hamnes tog över som koncernchef i Kavlikoncernen. Då hade han redan en bred erfarenhet från dagligvarubranschen, bland annat som vd i Maarud AS, försäljningsdirektör i Stabburet AS och produktchef i Lilleborg AS. Till Kavlikoncernen kom han från jobbet som koncernchef i vin- och spritföretaget Arcus ASA.

Som ny koncernchef såg han mycket fram emot att jobba med en ideell stiftelse som ägare.

– Det dagliga arbetet liknar nog till stor till ledningsarbetet i andra livsmedelskoncerner. Kavli Holdings styrelse är kommersiell och kompetent, och ställer lika höga krav som andra ägare, börjar han.

– Men fler och fler inser att Kavli och Q-Meieriene ägs av Kavlifonden, och det stärker vårt varumärke enormt. Att vi har en stiftelse som ägare, med en solid och tilltalande vision, uppskattas av konsumenterna. Starkare varumärken kommer med tiden att stärka Kavlifonden som återigen kan dela ut ännu mer pengar till goda ändamål, säger Hamnes.

Dela med glädje-priset

För att motivera och inspirera medarbetarna ytterligare har han infört ett helt nytt pris internt. Namnet har han hämtat från koncernens gemensamma motto: Dela med glädje. De nya Dela med glädje-priserna ska göra detta att dela med sig till andra till en ännu starkare del av kulturen och det dagliga arbetet inom hela koncernen, tvärsöver länder och varumärken.

– Priserna ska peka på vad vi behöver bli bättre på, som hållbarhet, säkerhet, organisk tillväxt och effektivitet, forsätter han.

– De ger också nyckelmedarbetare, projektteam och avdelningar välförtjänt beröm och leder till att medarbetarna blir sedda av hela koncernen. Det här ska vara en positiv tävling, och jag hoppas det är många som vill kämpa om Dela med glädje-priserna. Ribban ska ligga högt, säger Hamnes.

I toppen avseende hållbarhet

I mars 2022 rankades Q-Meieriene som nummer tre på Europas största hållkraftsbarometer för varumärken, Sustainable Brand Index. Mätningen visar konsumenternas uppfattning av företagens hållbarhetsarbete. QMeieriene uppnådde tredjeplatsen i konkurrens med hela 265 varumärken, och det är den högsta rankningen av samtliga varumärken inom livsmedelsproduktion.

– Såna bragder ger motivation och inspiration till att satsa vidare med ännu större styrka, säger en stolt koncernchef. Arbetet med att utveckla och förbättra hållbarhetsarbetet pågår ständigt. 2021 uppdaterades Kavlikoncernens långsiktiga hållbarhetsmål.

– Internt jobbar vi med rubriken «Vårt ansvar» som väldigt exakt beskriver vad hållbarhet handlar om, nämligen att ta ansvar. Syftet är att skapa värden för goda ändamål, på ett hållbart sätt. Det anger riktningen för alla inom Kavlikoncernen, säger Hamnes.

Förväntar hållbarhet

Han poängterar att de naturliga förväntningarna på hållbarhet från både konsumenter och livsmedelskedjor stärker medvetenheten inom hela koncernen och stimulerar till att ställa ännu högre krav på Kavliföretagens leverantörer och partners.

– Alla har insett allvaret. Vi kan komma långt med rätt lösningar, säger Hamnes. En av dem är att lansera Kavli BaconOst med tuber av återvunnet aluminium i februari 2022.

– Att återvinna aluminium kräver bara fem procent av den energi som krävs för att framställa helt nytt aluminium, förklarar han.

Kavli jobbar också för att sprida kunskap hos konsumenterna om att aluminiumtuben kan återvinnas, även den som är gjord av aluminium som redan har återvunnits.

– 2021 var norska Aksjon Gjenvinning med projektet «Från tub till cykel» med om att sätta återvinning av Kavliosttuber på dagordningen bland tusentals skolbarn i Norge, säger Hamnes stolt.

Innovation på Jæren

Kavlis nya innovationshus i Q-Meierienes anläggning på Jæren är koncernens nya stolthet, som under våren 2022 ska tas i full drift.

– Det här ser vi enormt mycket fram emot. Q-Meierienes mångåriga och intensiva innovationsarbete framgår ju av namnet. Byggnaden är designad för att visa hur vi jobbar och hur vi tillverkar produkterna. I innovationshuset kommer konsumenterna, som är cheferna i Q-Meieriene, att bjudas in, berättar Hamnes.

Q-Meieriene har gjort konsumentdriven innovation till sitt kännemärke.

Nya maskiner ska också göra det möjligt att lansera många fler innovationer som är bra och nyskapande.

– Det ger en helt annan energi i arbetet. Vi behöver definiera våra marknader på ett offensivt sätt, och inte nöja oss med det vi har. Det gör att vi kan bli modigare och utmana med nya idéer. Målet är alltid att sikta mot relevanta marknader så att det alltid finns utrymme för tillväxt.

Vi ger oss aldrig

Det senaste året har Kavlikoncernen haft stora utmaningar med ändringar i ramvillkoren för aktörer utanför jordbrukskooperativet i mejerisektorn. Hamnes understryker Q-Meierienes roll som utmanare och innovatör inom mejerisektorn, och påminner om att effektiv konkurrens har gjort att produktionen av norsk mjölk har legat stabilt runt 1,5 miljarder liter under de senaste åren.

– Stortinget har upprepade gånger sagt att de vill se konkurrens i mejerisektorn, och därför har de aktörer som inte ingår i kooperativet fått konkurrensbidrag. Inom Q-Meieriene anser vi att kompensation för permanenta och strukturella nackdelar som vi har i förhållande till Tine är riktig och bör fortsätta, säger Hamnes.

Han understryker att Q-Meieriene vill fortsätta jobba för att vara en del av lösningen för norskt jordbruk, även om konkurrensbidraget ifrågasätts av jordbrukskooperativet.

– Vi ger oss aldrig. Konsumenterna vill ha större utbud och mer innovation, och bra produkter framställda av norsk mjölk. Och det kan Q-Meieriene erbjuda dem, konstaterar Hamnes.

Starka varumärken

Efter ett år som koncernchef beskriver Hamnes fortfarande Kavli som ett ledande och väl ansett livsmedelsföretag med starka varumärken och en solid position på lokala marknader.

– Kavli hävdar sig bra i alla typer av rankningar, även inom innovation och varumärkesstyrka. Vi har en bra dialog med konsumenter och kunder, och letar ständigt efter insikter som kan omsättas till lönsam tillväxt, säger han och fortsätter:

– Koncernens viktigaste styrka är en organisationsstruktur där de lokala företagen har en egen värdekedja med produktutveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. Det gör att vi i ännu högre grad kan pricka rätt på lokala marknader med lokala smaker och koncept. Vår styrka visar sig i våra starka varumärken som Kavli, Q, Skyr, Primula, Eriks, Planti, Johnny’s och många andra.

Kavlis uppdaterade strategi innebär att koncernen ska fokusera på att effektivisera och digitalisera. Hamnes ser fram emot en rad förbättringsprojekt tvärsöver hela koncernen.

– Att jag lägger ytterligare fokus på effektivitet och digitalisering förstärker bara det vi redan gör. Men min önskan är att vi höjer ambitionsnivån, och något av det vi jobbar mest med är en bra och stabil drift, avslutar han.