7. september 2022

Kavlifonden och Egmont Fonden tillsammans för barn som flytt  

Kavlifonden ger tre miljoner kroner till den svenska organisationen Bris och deras kraftsamling för barn som flytt. Mot bakgrund av kriget i Ukraina och den största flyktingströmmen inom Europa på lång tid, kraftsamlar organisationen nu för barn i Sverige med erfarenhet av flykt. Danske Egmont Fonden bidrar också till kraftsamlingen.

I sitt pressmeddelandet påpekar Bris att kriget i Ukraina har inneburit den största flyktingströmmen inom Europa på lång tid. Mot bakgrund av det kraftsamlar organisationen nu för att öka samhällets förmåga att stötta och möta alla barn med erfarenhet av flykt.

Danske Egmont Fonden bidrar också til kraftsamlingen. Sammantaget bidrar Egmont Fonden och Kavlifonden med närmare 6 miljoner svenska kronor i finansiellt stöd, skriver Bris i ett pressmeddelande. 

Finansieringen möjliggör en stor satsning från Bris som pågår under två års tid. 

Målet med satsningen är även, förutom att direkt och indirekt genom vuxna stötta barn i behov av stöd, att bidra till ökad kunskap om livsvillkoren och stödbehoven hos barn som flytt.

Intensifierade arbetet

Redan under våren intensifierade Bris arbetet för att stötta barn som nyligen flytt till Sverige, och kommer nu, med stödet från Egmont Fonden och Kavlifonden, att på bred front kunna stötta barn med erfarenhet av flykt. 

– Att fly till ett nytt land är en påfrestning för hela familjen. För barn som flytt kan utsattheten få konsekvenser långt efteråt i form av svårigheter i skolan, i relationer till föräldrar och vänner samt genom psykisk ohälsa. Det är helt avgörande att det finns ett tillgängligt och anpassat psykosocialt stöd för varje barn och att samhället är rustat för att kunna möta barns behov, säger Bris generalsekreterare, Magnus Jägerskog.

KRAFTSAMLAR: Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare. Foto: Fredrik Hjerling

Hjälp till barn med traumasymptom

Den nya satsningen bygger på erfarenheterna från år 2017–2020 då Bris arbetade intensivt med målgruppen barn som flytt. Bland annat kan Bris nu kostnadsfritt utbilda professionella, som möter barn som flytt, i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT). TRT är en gruppintervention som riktar sig till barn med traumasymptom efter krig och flykt, och som hjälper barn att hantera symptomen. 

Bris kommer även att stötta barn enskilt och hålla stödgrupper, samt arbeta med föräldraprogrammet Föräldraskap i Sverige i syfte att stötta barn genom att stärka föräldrarna.

Egna mottagningar 

­– Förutom möjligheten att stötta barn direkt har Bris ett stort nätverk av professionella som i sitt dagliga arbete möter barn och familjer som flytt. Genom att utbilda professionella som möter målgruppen skapas förutsättningar för att nå så många barn som möjligt, säger Magnus Jägerskog. 

Sedan 2021 driver Bris egna mottagningar på fem orter runt om i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Umeå) där barn fysiskt kan träffa en kurator och få ett fördjupat individuellt stöd samt ta del av olika typer av gruppstöd. 

Genom Brismottagningarna och de tidigare erfarenheterna har Bris både infrastrukturen och kunskapen för att kunna hjälpa barn och familjer som behövt fly.

– Psykisk hälsa en huvudprioritering

– Vi på Kavlifonden är glada över att kunna bidra till det viktiga arbete Bris gör för barn med flyktingerfarenhet. Att stärka barn och ungas psykiska hälsa är en huvudprioritering i Kavlifondens tilldelningar och vi ser fram emot att följa detta arbete för att ge ännu fler barn och unga det stöd de behöver, säger tilldelningsansvarig för Kavlifonden i Sverige, Guro Hjetland Sundsby.

Kavlifonden är ensam ägare till Kavlikoncernen, som Kavli Sverige är en del av. Kavlifonden delar varje år ut hela vinsten från Kavli till goda ändamål.

– Som ägare av Kavli Sverige är det en stor glädje att kunna ge tillbaka till det svenska samhället genom stödet till Bris, säger Sundsby.

Läs mer: Artiklar om Teaching Recovery Techniques och Föräldraskap i Sverige.

Följ Bris och deras arbete på sociala medier: 

Bris på Facebook
Bris på Instagram
Bris på LinkedIn
Bris på Twitter

TOPPBILD: Bris erbjuder stöd till barn och unga på flera olika sätt. Foto tagit på en av deras verksamheter. Foto: Bris