13. oktober 2022

Stöd til MusikBojen: Musikterapi för barn med föräldrar i fängelse

Med en miljon norska kronor i stöd från Kavlifonden ska organisationen MusikBojen erbjuda musikterapi till barn som har föräldrar som avtjänar fängelsestraff.

Claire Rosvall, generalsekreterare på MusikBojen. Foto: MusikBojen

– Tack vare Kavli och Kavlifonden kommer barn och ungdomar med föräldrar i fängelse introduceras till musikterapi, något som är helt unikt och nytt i Sverige, säger generalsekreterare på MusikBojen, Claire Rosvall.

Kavlifonden har tilldelat 1 miljon norska kronor (ca 1 055 000 svenska kronor) till MusikBojen under 2022-2023. Stiftelsen har också tidigare stöttat organisationen med ungefär 200 000 kronor 2020, något som gjorde det möjligt för MusikBojen att starta verksamhet på Bufff i Stockholm.

Bufff är en barnrättsorganisation som ger stöd och röst till barn och ungdomar med förälder/familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Med det nya samarbetsavtalet kan MusikBojen genomföra ett gediget pilotprojekt i Stockholm, för att sätta strukturen för sitt arbete med Bufff-mottagningar runtom i landet.

– Under hösten planerar vi för en expansion av vårt samarbete med Bufff under 2023 och framåt. Med Kavlifondens stöd kan vi nu erbjuda musikterapi till två Bufff-mottagningar, samt Räddningsmissionens verksamhet Solrosen i Göteborg med samma syfte som Bufff, säger Rosvall.

Nästa steg är att rekrytera relevanta musikterapeuter med rätt erfarenhet för uppdraget.

– Vi har en mycket kompetent expertgrupp på MusikBojen som leder detta arbete, under ledning av Lena Uggla, Med. Dr. vid Karolinska Institutet, berättar Rosvall.

Stor glädje att föra samarbetet vidare

– Det är ett stort nöje för Kavlifonden att fortsätta samarbetet med MusikBojen, säger VD för Kavlifonden, Inger Elise Iversen.

– Vi tror starkt på att göra musikterapi tillgängligt för fler, som ett bidrag till att stärka psykisk hälsa och välbefinnande hos barn och unga. Kavlifonden har stöttat flera projekt som använder musikterapi som ett verktyg i sitt arbete för människor med olika hälsoutmaningar. Nu ser vi fram emot att följa MusikBojen i arbetet mot att nå ut till fler barn och unga som kan ta del av deras tjänster.

Stiftelsen Kavlifonden är ensam ägare till Kavlikoncernen, som Kavli Sverige är en del av. Kavlifonden delar varje år ut hela överskottet från Kavli till goda ändamål.

– Det är en stor glädje att kunna ge tillbaka till det svenska samhället genom stödet till MusikBojen, säger Iversen.

– Kan öka livskvalitén

Fler rapporter visar ökning i psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Sverige, en utveckling som pågått under många år.

– Musikterapi kan öka livskvalitén hos barn och ungdomar som lider av fysiska, psykiska och sociala svårigheter, säger Rosvall, med hänvisning till både forskning och klinisk erfarenhet från flera länder.

– Min vision är att erbjuda musikterapi till alla utsatta barn och ungdomar i Sverige. Därför är jag glad och stolt att många engagerade personer hjälper till att starta och utveckla Stiftelsen MusikBojen, säger hon.

Mycket engagerade

– Det är en stor ära för oss på MusikBojen att ha identifierats och valts ut till mottagare av medel från Kavlifonden, och det är en ära vi tar på stort allvar. Vi är mycket engagerade i att kunna visa vilken effekt Kavlifondens bidrag kommer ha för utsatta barn och ungdomar i Sverige, och tar emot tilldelningen med mycket stolthet, avslutar Claire Rosvall.

Illustrasjonsfoto/MusikBojen

– Musikterapi skapar skillnad

”Max” Martin Sandberg, medgrundare av MusikBojen. Foto: MusikBojen

En annan medspelare är musikproducent och kompositör ”Max” Martin Sandberg. Sandberg är medgrundare av MusikBojen.

– Musiken är och har alltid varit en stor del av mitt liv. Kraften som finns i musiken påverkar oss alla och kan spela en viktig roll när livet inte alltid är så lätt, säger Sandberg.

– När jag fick höra om Stiftelsen MusikBojen, och dess syfte att skapa förutsättningar för att fler barn och ungdomar ska må bättre genom tillgång till musikterapi, kändes det självklart att stödja projektet. Musikterapi skapar skillnad för dem som behöver det allra mest och visar igen på musikens betydelse.

Fakta

  • MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi.
  • Sedan starten 2018 har MusikBojen genom över 6 500 musikterapisessioner nått fler än 1 100 barn och unga i Sverige som lider av traumatiska upplevelser, svåra sjukdomar, funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.
  • Med donationer från stiftelser, företag och privatpersoner, finansierar organisationen musikterapeutisk verksamhet på barnsjukhus, BUP-mottagningar, skyddade boenden och andra platser där de kan möta och hjälpa barn och ungdomar som behöver deras hjälp.

Följ MusikBojen i sociala Medier:

Instagram: MusikBojen
Facebook: https://www.facebook.com/MusikBojen
Hemsida: www.musikbojen.org

MEDGRUNDARE: Alla medgrundarne av MusikBojen tillsammans. Foto: MusikBojen