21. december 2022

Delade ut 85 miljoner kronor till goda ändamål från Kavli 2022

Med överskottet från Kavlikoncernen har Kavlifonden under 2022 kunnat dela ut 85 miljoner kronor till goda ändamål.

Det står klart efter att årets sista tilldelningar beslutades av Kavlifondens styrelse den 13 december.

De 85 miljoner kronorna (81,5 miljoner norska kronor) har fördelats på projekt inom Kavlifondens två prioriterade områden:

  • barns och ungas psykiska hälsa
  • klimat och miljö

Kavlifonden är ensam ägare till Kavlikoncernen som består av Kavli Sverige i Sverige, O. Kavli og Q-Meieriene i Norge, Kavli Suomi i Finland och Primula Cheese och Castle MacLellan i Storbritannien.

Kavlifonden delar varje år ut hela överskottet från koncernen, efter drift och utveckling, till goda ändamål.

70 procent av pengarna delas ut i de fyra länder där Kavli har livsmedelsproduktion. Resten delas ut till utvecklingsprojekt i länder där låga inkomster, arbetslöshet och andra sociala och humanitära utmaningar är vanliga.

– Det är fantastiskt att kunna ge tillbaka till samhället och bidra till gemenskapen på det här sättet, säger Kavlifondens vd Inger Elise Iversen.

Inger Elise Iversen. Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifonden

Jubileumsår

Den 25 april 2022 var det 60 år sedan Knut Kavli, son till grundaren Olav Kavli, grundade stiftelsen Kavlifonden och gjorde den till ensam ägare av Kavlikoncernen.

I stadgarna fastställde han att Kavlifonden ska dela ut hela överskottet till goda ändamål. Det här låg i linje med både hans eget och faderns önskemål för livsverket.

– Vi är stolta över våra grundare. I 60 år har deras framsynta värderingar och samhällsengagemang skapat positiva återverkningar i enskilda personers liv och i samhällen världen över, säger Inger Elise Iversen.

 

Så mycket har Kavlifonden delat ut

  • Sedan 1962 har Kavlifonden totalt delat ut 1,2 miljarder norska kronor, varav merparten efter millennieskiftet.
  • Ökningen av tilldelningarna har kommit i takt med tillväxt och goda resultat i flera av koncernens bolag.
  • Sedan 2012 har Kavlifonden delat ut sammanlagt 826,5 miljoner norska kronor.

Se information om projekt som Kavlifonden stöttar i artiklar på kavlifonden.se och i Kavlifondens årsrapport för 2021. Kavlifondens årsrapport för 2022 publiceras våren 2023.

Alla foto:Kavli Sverige samlade organisationerna när gåvocheckarna från medarbetargåvan överlämnades i december. Foto: Kavli Sverige