1. februari 2023

Stadsmissionens matcentraler utökar med stöd från Kavlifonden

Kavlifonden stödjer Västerås Stadsmission med totalt 2,5 miljoner kronor för att de ska kunna fördubbla verksamheten på matcentralernas i Eskilstuna, Västerås och Ørebro. Första året visar nu på mycket bra resultat.

Västerås Stadsmission är en del av Sveriges Stadsmissioner och finns till för människor som lever i olika typer av utanförskap. De erbjuder ett brett utbud av aktiviteter och tjänster till människor i utsatta livssituationer, bland annat genom bostadsintegrationsprojekt, öppna dagverksamheter, och matcentraler.

Matsvinnet i den svenska livsmedelshandeln, grossistled och industri överstiger 100 000 ton årligen. Enligt en förstudie utförd av Stadsmissionen med stöd av Kavlifonden 2021 uppgår det årliga matsvinnet bara i Mälardalen till ca 11 300 ton.

Samtidigt levde 6,9 procent av befolkningen i ekonomiskt utsatthet i 2020, enligt Stadsmissionens Fattigdomsrapport 2022, vilket innebär att de bland annat tvingas bortprioritera matinköp. För att lindra matfattigdomen och minska matsvinnet driver Stadsmissionen matcentralerna.


Matcentralen i Eksilstuna. Foto: Västerås Stadsmission

Utökad verksamhet

Under 2021 förmedlade de tre matcentralerna i Mälardalen 150 ton mat och de bidrog med mat till 1000 människor varje vecka, tillsammans. Under 2022 är den summan 345 ton, och 1750 människor.

– Det känns fantastiskt att vi redan efter projektets första år ser så bra resultat, vi erbjuder mera mat till flera människor i ekonomisk utsatthet och minskar matsvinnet, säger projektledare i Sveriges Stadsmissioner, Anne Lunde Dinesen.

Överskottsmaten, som annars skulle slängas kom då främst från butiksledet och förmedlas till Stadsmissionens verksamheter där människor i utsatta livssituationer kan hämta en matkasse eller få en måltid mat.

Under projektets första år har livsmedelsinflödet ökat, bland annat tack vare att vi nu kan jobba mer målinriktat med att få in överskottslivsmedel från grossist- och industriledet.

Fler än 600 hushåll hämtar en matkasse varje vecka och hos Eskilstuna, Västerås och Örebro Stadsmission serveras det 400 måltider i veckan.


Foto: Matcentralen i Västerås / Västerås Stadsmission@


Matcentralen i Eksilstuna. Foto: Västerås Stadsmission

Ökande efterfrågan på matstöd

Efterfrågan på matstöd ökar i Sverige, och enligt förstudien finns det god potential att utöka matcentralernas verksamheter i Mälardalen till att omfördela mer överskottsmat.

Därför tilldelades Stadsmissionen i Eskilstuna, Västerås och Örebro 2,5 miljoner till att utveckla matcentralerna, fördubbla volymen omfördelad mat, och minska matsvinnet i regionen under 2022-2023.

– Kavlifonden har i sin tilldelningsstrategi mål om att satsa på projekt som stödjer klimat, hållbar produktion och konsumtion. Det här fina arbetet som utförs för att rädda mat från att kastas genom matcentralerna sammanfaller väl med den strategin, säger tilldelningsansvarig i Kavlifonden, Guro Hjetland Sundsby.

– Genom Stadsmissionens tre solida organisationer bidrar stödet till miljösmarta lösningar och lindrar fattigdom i regionen, säger Sundsby.

– På Kavli Sverige har vi under 60 års tid delat ut hela vårt överskott till goda ändamål via vår ägare Kavlifonden, säger VD för Kavli Sverige, Jonny Mattsson, med hänvisning till att under 2022 var det 60 år sedan Knut Kavli bildade Kavlifonden och gjorde stiftelsen till ägaren av Kavlikoncernen.

– Ambitionen för Kavli Sverige är att producera välsmakande och näringsrika livsmedel för människor i allmänhet. I dagens samhälle finns det dessvärre marginaliserade grupper som inte har ekonomisk möjlighet att köpa vare sig Kavlis eller någon annan matproducents produkter. Genom stödet till Stadsmissionens matcentraler får vi möjlighet att använda vårt överskott för att mätta magar hos just dessa grupper, samtidigt som vi motverkar matsvinn. För oss som matproducerande bolag är detta särskilt tillfredställande, säger Jonny Mattsson.

Större volymer

Under 2023 kommer Stadsmissionerna i Mälardalen att fortsätta utveckla en effektiv regional struktur för mottagande och distribution av överskottsmat, främst med fokus på större volymer från grossist och leverantörsledet. Medlen från Kavlifonden finansierar dessutom en samordnartjänst som koordinerar inflödet och får maten ut till de tre matcentralerna. Erfarenheterna från projektet kommer även att vara en viktig del i utvecklingen av en nationell logistiklösning mellan alla Stadsmissionens 10 matcentraler.

För att ta del av deras arbete de gör för människor som lever utsatthet

följ Eskilstuna, Västerås och Örebro Stadsmission på Facebook