29. mars 2023

Fortsätter samarbetet mot matfattigdom och matsvinn

Kavlifonden fortsätter att stödja Skåne Stadsmissions arbete mot matfattigdom och matsvinn. Med drygt 900 000 kronor ska Stadsmissionen både utöka befintlig verksamhet och skapa nya erbjudanden.

Gifta paret Yvonne Sundmann och Anders Sverke är bland de frivilliga som ser till att Skåne Stadsmission kan driva tjänster som Matmissionen. De är med och bidrar en gång i veckan. De guidar kunder och gör praktiska uppgifter i butiken.

– Vi är båda pensionärer, och är glada över att kunna bidra till det goda arbete som Stadsmissionen gör, säger Yvonne. Maken nickar:

– Det är meningsfullt att ge av sin tid, säger Anders.

Nu ska Skåne Stadsmission utöka sin verksamhet ytterligare, med stöd från Kavlifonden.

Genom den nya tilldelningen kan de vidareutveckla verksamheten och öka distributionskapaciteten i Skåne.

– Dessutom planeras en ny Matmission i Helsingborg, berättar områdesansvarig i Stadsmissionen, Alireza Mobasheri.

Sedan 2018 har Kavlifonden stöttat utvecklingen av nätverket för matcentraler, som omfördelar överskottsmat, i Skåne med drygt tre miljoner.

Områdesansvarig i Stadsmissionen, Alireza Mobasheri

Alireza Mobasheri, berättar om vad de hittills kunnat göra med stödet.

– Vi kunde 2022 hantera 500 ton mat – en fördubbling jämfört med året innan. Det, samt att vi nu har ökat antalet medlemskap i Matmissionen Malmö till 4000, hade inte varit möjligt utan stödet från Kavlifonden. Fler än 80 000 matkassar omdistribuerades under fjolåret, bara på Matmissionen i Malmö.

– Dessutom så har Matcentralen och Matmissionens verksamheter möjliggjort för att 12-15 personer varje dag har kunnat arbetsträna. Med stöd från handledare och yrkescoacher kan de ta viktiga steg för att närma sig eget lönearbete. Just att stötta egenmakten är, tillsammans med att motverka matfattigdom och att minska matsvinnet, de tre benen i vårt arbete med hanteringen av matöverskott, säger Mobasheri.

Ny tilldelning i en svår ekonomi

Nu har Kavlifonden beviljat Skåne Stadsmission ytterligare 917 000 kronor till att vidareutveckla distributionssystemet i Skåne, och till att etablera en ny Matmission i Helsingborg. Det är ett viktigt stöd som kommer i en tid då behoven ökar i Sverige.

– Att äta är en mänsklig rättighet och ingen ska behöva gå hungrig, eller drabbas av matfattigdom, bara för att ekonomin är dålig. Tack vare stöd från Kavli kan vi nu stötta fler människor, varav många är barnfamiljer, berättar Mobasheri.

Ökad matfattigdom samtidigt som mycket mat slängs

Enligt SCB är 14,4 % av Malmös befolkning och 9,7 % i Helsingborgs befolkning ekonomiskt missgynnade. Det vill säga de har så låg inkomst/social trygghet att de inte har tillräckligt för att täcka grundläggande behov som mat, hyra och kläder.

Skåne stadsmission har också upplevt 40 % ökning av besökare till deras verksamhetserbjudanden sedan sommaren 2022.

Å andra sidan slängs mycket mat i onödan. Målet med projektet blir därmed tvådelat: nå fler behövande samt att öka Skåne matcentrals distributionskapacitet med 400 ton överskottsmat år 2023. Målet är att till 2023 hantera 1 000 ton/år.

Mobasheri berättar:

– Samtidigt som Malmö är Sveriges fattigaste storstad, så slängs mängder av mat i Skåne. Det kan handla om överproduktion, fel i logistikkedjor, eller helt enkelt har mycket kort datum.

Matcentralen bidrar till positiv förändring

Genom matcentralen kommer överskottsmat att distribueras vidare till matmissionerna i Malmö och Helsingborg, till Skåne Stadsmission sociala verksamheter och till andra volontärorganisationer som är involverade i matdistribution i regionen.

Kavlifonden ser människorna i Stadsmissionen som viktiga förändringsdrivare.

– Det är ett kompetent och engagerat team som arbetar systematiskt för att minska matsvinn och att hjälpa människor ur matfattigdomen, säger tilldelningsansvarig i Kavlifonden, Guro Hjetland Sundsby.


VOLONTÄRERNA: Yvonne Sundmann och Anders Sverke i Matmissionens butik. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden

 


MATCENTRAL: Överskottsvaror i kyllagret på Skåne Stadsmissions matcentral. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden


BESÖK: Kavlifondens styrelse och administration besökte Skåne Stadsmission under sin projektresa till Malmö i november 2022. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden

Ett värdefullt samarbete

Kavlifonden har under flera år etablerat en stark relation med Stadsmissionen centralt och regionalt. Stiftelsen är en central stöttepelare i arbetet med att utveckla Stadsmissionens matcentraler på olika platser i Sverige.

Satsingen är en del av Kavlifondens strategi om att lyfta bra lösningar för hållbar produktion och konsumtion, samtidigt som det går i linje med Kavlifondens vilja att bidra med stöd till dem som behöver det mest.

Sedan 2012 har stiftelsen varit en central aktör i arbetet med att etablera och utveckla det första, stora nätverket av matcentraler i Norge.

– Det är spännande och glädjande att få vara med och utveckla och sprida detta välfungerande koncept även i Sverige, säger Sundsby. Hon berömmer Skåne Stadsmission och den goda utvecklingen med ständigt nya milstolpar sedan starten av det fleråriga samarbetet.

– Vi ser att deras verksamhet spelar en viktig roll under denna speciella tid med ständigt nya kriser, det har ökat behoven för det stödet de ger, fortsätter hon.

Sundsby poängterar även vikten av att ge tillbaka till lokalsamhället där Kavli har produktion.

– Kavli Sverige är en viktig del av att skapa värde för goda ändamål inom Kavlikoncernen, och vi är glada över att kunna bidra till positiva lösningar för lokalsamhället kring Kavli Sveriges fabrik i Eslöv på detta sätt.

Minskat matsvinn, fler får hjälp och nya arbetstillfällen

Alireza Mobasheri delar Sundsbys uppfattning om ett värdefullt samarbete.

– Det stöd som vi fått av Kavlifonden har gjort det möjligt för oss att utveckla kapaciteten för vår matcentral, vilket gör att vi kan ta emot ännu större mängder mat till alla människor vi möter dagligen. Det har också gjort att vi nu har kapacitet för att ta emot ännu fler medlemmar i Matmissionen, vår sociala livsmedelsbutik i Malmö, berättar han.

– Dessutom har det hjälpt oss i vår pågående etablering av en Matmissionen i Helsingborg. Detta är viktiga verksamheter i tider som dessa – när inflationen skenat och matpriserna är rekordhöga, konstaterar Mobasheri.

– Parallellt kommer det också att finnas fler öppningar för arbetsträning och anställningar kan erbjudas till människor som i nuläget står långt ifrån arbetsmarknaden. Det ger oss möjlighet att stötta de här människorna i sin resa med målet att ha makt över sina egna liv, avslutar han.


BESÖK: Styrelseledamoten Solfrid Lind var med på projektbesöket på Skåne Stadsmission i november 2022. Här vid entrén till Matmissionen. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden


Från besöket i Matmissionens butik. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifonden