19. april 2023

Fortsetter samarbeidet mot matfattigdom og matsvinn

Kavlifondet viderefører støtten til Skåne Stadsmission og deres arbeid mot matfattigdom og matsvinn. Med drøyt 900.000 svenske kroner skal Stadsmissionen både utvide eksisterende virksomhet og skape nye tilbud.

Ekteparet Yvonne Sundmann og Anders Sverke er blant de frivillige som sørger for at Skåne Stadsmission kan drive tjenester som Matmissionen. En gang i uken er de med og veileder kunder og bidrar med praktiske oppgaver i butikken.

– Vi er pensjonister begge to, og glade for å kunne bidra til det gode arbeidet som Stadsmissionen gjør, sier Yvonne. Ektemannen nikker:

– Det er meningsfullt å kunne gi av tiden sin, sier Anders.

Med støtte fra Kavlifondet skal Skåne Stadsmission nå utvide virksomheten ytterligere. Gjennom den nye tildelingen kan de videreutvikle virksomheten og øke distribusjonskapasiteten i Skåne.

– Dessuten planlegges det nå for en ny Matmission i Helsingborg, forteller områdeansvarlig i Stadsmissionen, Alireza Mobasheri.

Siden 2018 har Kavlifondet støttet utviklingen av nettverket for matsentraler som omfordeler overskuddsmat i Skåne, med omkring tre millioner svenske kroner.

Områdeansvarlig i Stadsmissionen, Alireza Mobasheri
Områdesansvarlig i Stadsmissionen, Alireza Mobasheri. 

Alireza Mobasheri forteller hva de så langt har fått til med støtten.

– I 2022 håndterte vi 500 tonn mat, en dobling sammenlignet med året før. I tillegg har vi økt antallet medlemmer i Matmissionen Malmø til 4000. Ingenting av det hadde vært mulig uten støtten fra Kavlifondet. Bare på Matmissionen i Malmø ble mer enn 80 000 matkasser omdistribuert i fjor.

– Dessuten har Matcentralen og Matmissionens virksomheter muliggjort daglig arbeidstrening for 12-15 personer. Med støtte fra veiledere og jobbcoacher kan de ta viktige steg for å nærme seg eget lønnet arbeid. Å bidra til å styrke enkeltpersoner utgjør sammen med det å motvirke matfattigdom og å redusere matsvinn de tre beina i vårt arbeid med å håndtere matoverskudd, sier Mobasheri.

Ny tildeling i en vanskelig økonomi

Nå har Kavlifondet tildelt Skåne Stadsmission ytterligere 917 000 kroner til å videreutvikle distribusjonssystemet i Skåne, og til å etablere en ny Matmission i Helsingborg. I en tid med økende behov i Sverige, er støtten ekstra viktig.

– Å spise er en menneskerettighet og ingen skal måtte gå sulten, eller rammes av matfattigdom, bare fordi økonomien er dårlig. Takket være støtten fra Kavli kan vi nå hjelpe flere mennesker, hvorav mange er barnefamilier, forteller Mobasheri.

Økt matfattigdom og mye matsvinn

Ifølge Statistiska centralbyrån i Sverige er 14,4 prosent av Malmøs befolkning og 9,7 prosent i Helsingsborgs befolkning økonomisk vanskeligstilte. Det vil si at de har så lav inntekt eller trygd at de ikke har nok til å dekke grunnleggende behov som mat, husleie og klær.

Siden sommeren 2022 har Skåne Stadsmission også opplevd en 40 prosent økning i besøkende til deres tilbud.

På den andre siden kastes mye mat. Målet med prosjektet er dermed todelt: nå ut til flere i nød og samtidig øke matsentralen i Skåne sin distribusjonskapasitet med 400 tonn overskuddsmat i 2023. Målet er å håndtere 1000 tonn i året innen 2023.

Mobasheri forteller:

– Samtidig som Malmø er Sveriges fattigste storby, kastes det store mengder mat i Skåne. Det kan handle om overproduksjon, feil i logistikkjeder eller rett og slett kort datomerking på maten.

Matsentralen bidrar til positiv forandring

Gjennom matsentralen blir overskuddsmat distribuert videre til matmisjonene i Malmø og Helsingborg, til Skåne Stadsmissions sosiale virksomheter og til andre ideelle organisasjoner som er involvert i matdistribusjon i regionen.

Kavlifondet ser på menneskene i Stadsmissionen som viktige pådrivere for endring.

– Det er et kompetent og engasjert team som arbeider systematisk for å redusere matsvinn og hjelpe mennesker ut av matfattigdom, sier tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby.

FRIVILLIGE: Yvonne Sundmann og Anders Sverke i Matmissionens butikk. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet
Overskuddsvarer i kjølelageret hos Skåne Stadsmissions matsentral.
MATSENTRAL: Overskuddsvarer på kjølelageret hos Skåne Stadsmissions matsentral. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet
Kavlifondets styre og administrasjon besøkte Skåne Stadsmission under sin prosjektreise til Malmø i november 2022.
BESØK: Kavlifondets styre og administrasjon besøkte Skåne Stadsmission under sin prosjektreise til Malmø i november 2022. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

Et verdifullt samarbeid

Over flere år har Kavlifondet etablert en sterk relasjon med Stadsmissionen sentralt og regionalt. Stiftelsen er en sentral støttespiller i arbeidet med å utvikle Stadsmissionens matsentraler på ulike steder i Sverige.

Satsingen er en del av Kavlifondets strategi om å løfte frem gode løsninger innen ansvarlig forbruk og produksjon, samtidig som den er i tråd med ønsket om å bidra med støtte til dem som trenger det mest.

Siden 2012 har Kavlifondet vært en sentral aktør i arbeidet med å etablere og utvikle det første store nettverket av matsentraler i Norge.

– Det er både spennende og gledelig å få være med og utvikle og spre dette velfungerende konseptet også i Sverige, sier Sundsby. Hun roser Skåne Stadsmission og deres gode utvikling med stadig nye milepæler siden det flerårige samarbeidet startet.

– I denne spesielle tiden med stadig nye kriser ser vi at virksomheten deres spiller en viktig rolle. Behovet for støtten de gir er økende, fortsetter hun.

Sundsby understreker også viktigheten av å gi tilbake til lokalsamfunnet der Kavli har sin produksjon.

– Kavli Sverige er en viktig del av det å skape verdier for gode formål i Kavlikonsernet, og vi er glade for å kunne bidra til positive løsninger for lokalsamfunnet rundt Kavli Sveriges fabrikk i Eslöv.

Redusert matsvinn, flere får hjelp og nye jobbmuligheter

Alireza Mobasheri deler Sundsbys oppfatning om et verdifullt samarbeid.

– Støtten vi får fra Kavlifondet har gjort det mulig for oss å utvide kapasiteten til matsentralen vår, noe som betyr at vi kan ta imot enda større mengder mat til alle menneskene vi møter daglig. Det har også bidratt til at vi nå har kapasitet til å ta imot enda flere medlemmer i Matmissionen, vår sosiale matvarebutikk i Malmø, sier han.

– I tillegg har det hjulpet oss i vår pågående etablering av en Matmissionen i Helsingborg. Dette er viktige virksomheter i disse tider, hvor inflasjonen er høy og matprisene rekordhøye, konstaterer Mobasheri.

– Parallelt vil det også bli flere åpninger for arbeidstrening og vi kan tilby ansettelse til personer som i dag står langt unna arbeidsmarkedet. Det gir oss muligheten til å støtte disse menneskene på deres reise mot målet om å ta eierskap over sine egne liv, avslutter han.

Styremedlem Solfrid Lind var med på prosjektbesøket hos Skåne Stadsmission i november 2022. Her ved entreen til Matmissionen.
MATMISSIONEN: Styremedlem Solfrid Lind var med på prosjektbesøket hos Skåne Stadsmission i november 2022. Her ved entreen til Matmissionen. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet
Fra besøket i Matmissionens butikk.
BUTIKKBESØK: Fra besøket i Matmissionens butikk. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet