12. maj 2023

Kavlifondens årsrapport 2022 – 60 år för goda ändamål

Den 25 april 2022 var det 60 år sedan Knut Kavli, son till Kavlikoncernens grundare Olav Kavli, grundade Kavlifonden och gjorde stiftelsen till Kavlis ägare. I stadgarna fastställde han att Kavlifonden ska dela ut hela överskottet till goda ändamål inom humanitärt arbete, forskning och kultur.

Idag publicerar vi Kavlifondens årsrapport. Rapporten innehåller bland annat artiklar om Kavlifondes 60 år som ensam ägare av Kavli, om arbetet med att fördela hela vinsten till goda ändamål genom åren, hur vi arbetar idag, prioriterade områden, projekt som fick stöd 2022, samt styrelsens årsredovisning.

Ladda ner hela årsrapporten här

Mycket har hänt sedan de två första tilldelningarna 1965. Det har varit en resa där vi har gått från konst och mer monumentala gåvor på ett lokalt plan, till ett strategiskt arbete för att bidra till att lösa vår tids stora samhällsutmaningar i tre olika världsdelar.

Sedan 2016 har Kavlifonden bidragit till att mer än 15 000 barn fått möjlighet att delta i inkluderande kulturaktiviteter. Vi har ett eget erkänt utlysningsprogram för hälsoforskning och vi är stolta över att vara en stiftelse som lyfter blicken bortom våra egna landgränser.

VD: Inger Elise Iversen. Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifonden

Kavlifonden har sedan 2001 gett stöd till internationella utvecklingsprojekt. Via vårt mångåriga samarbete med Strømmestiftelsen har Kavlis överskott bidragit till att mer än 25 000 barn i bland annat Burkina Faso, Nepal, Bangladesh och Myanmar har fått en skolutbildning av hög kvalitet.

För oss har det varit viktigt att bidra där utmaningarna är som allra störst.

Det internationella engagemanget ligger också i linje med våra grundares värderingar. Olav och Knut Kavli var båda två internationellt inriktade världsmedborgare, både i affärslivet och som medmänniskor.

Samtidigt ger Kavlifonden mer än någonsin tidigare tillbaka till lokalsamhället där våra värden skapas. Vi är glada över att vi under vårt 60:e år stödjer en lång rad goda ändamål i alla de fyra länder där Kavlikoncernen har verksamhet: Norge, Sverige, Storbritannien och Finland.

Under Kavlifondens 60 år har tusentals personer varit anställda i våra bolag. Varje arbetsdag har bidragit till att skapa värden för goda ändamål.

Totalt har Kavlifonden delat ut 1,2 miljarder norska kronor under dessa 60 år. Vi inom Kavlifonden och Kavlikoncernen är stolta över allt som vi tillsammans har skapat och uträttat i vår förvaltning av arvet efter Olav och Knut Kavli.

Men inget av detta hade varit möjligt utan alla som har köpt mjukost och andra Kavliprodukter. Stort tack till alla som har bidragit genom sina vardagsval i butiken!

Vi ska fortsätta vårt strategiska arbete, gärna i samarbete med andra, för att skapa mesta möjliga nyttovärde av pengarna vi delar ut. I Olav och Knut Kavlis anda vill vi också ständigt aktivt utforska hur vi kan bli bättre och tänka nytt och innovativt för att hela tiden anpassa oss efter den aktuella verkligheten. Det är särskilt viktigt i de kristider som världen har upplevt under de senaste åren.

Både Knut och Olav var inkännande och samhällsengagerade personer som var kända för att dela med sig till andra. De hade helt säkert glatt sig åt att deras livsverk har skapat – och fortsätter att skapa – positiva återverkningar i tiotusentals medmänniskors liv runt om i världen.

Vi ser fram emot 60 nya år för goda ändamål!

– Inger Elise Iversen 

* UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2020