12. mai 2023

60 år for gode formål – Kavlifondets årsrapport 2022

25. april 2022 var det 60 år siden Knut Kavli, sønn av Kavlikonsernets grunnlegger, Olav Kavli, opprettet Kavlifondet og gjorde stiftelsen til eier av Kavli. I vedtektene nedfelte han at hele overskuddet fra Kavli-bedriftene skal deles ut til gode formål innen humanitært arbeid, forskning og kultur.

I dag publiserer vi Kavlifondets årsrapport. Rapporten inneholder blant annet artikler og informasjon om Kavlifondets 60 år som eneeier av Kavli, og arbeidet med å dele ut hele overskuddet til gode formål gjennom årene, hvordan vi jobber i dag, prioriterte områder, prosjekter som mottok støtte i 2022 og styrets årsberetning.

Last ned hele rapporten her

Mye har skjedd siden de to første tildelingene i 1965. Det har vært en reise hvor vi har gått bort i fra kunst og mer monumentale gaver lokalt, til å arbeide strategisk for å bidra til å løse vår tids store samfunnsutfordringer i tre verdensdeler.

Siden 2016 har Kavlifondet bidratt til at over 15 000 barn fått mulighet til å delta i inkluderende kulturaktiviteter. Vi har et eget, anerkjent utlysningsprogram for helseforskning, og vi er stolte av å være en stiftelse som løfter blikket utover våre egne landegrenser.

Kavlifondet har støttet internasjonale utviklingsprosjekter siden 2001. Gjennom vårt mangeårige samarbeid med Strømmestiftelsen, har Kavlis overskudd bidratt til at over 25 000 barn i blant annet Burkina Faso, Nepal, Bangladesh og Myanmar har fått kvalitetsutdanning. For oss har det vært viktig å bidra der utfordringene er aller størst.

Det internasjonale engasjementet er også i tråd med våre grunnleggeres verdier. Olav og Knut Kavli var begge internasjonalt orienterte verdensborgere, i forretningslivet og som medmennesker.

Daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen
DAGLIG LEDER: Inger Elise Iversen. Foto: Anne Elisabeth Næss/Kavlifondet

Samtidig gir Kavlifondet mer enn noensinne tilbake til lokalsamfunnene der hvor verdiene våre skapes. Vi er glade for at vi i vårt 60. år støtter en lang rekke gode formål i alle de fire landene hvor Kavlikonsernet har virksomhet: Norge, Sverige, Storbritannia og Finland.

I løpet av Kavlifondets 60 år har tusenvis av mennesker vært ansatt i våre selskaper. Hver arbeidsdag har vært et bidrag til å skape verdier for
gode formål. Totalt har Kavlifondet delt ut 1,2 milliarder kroner i løpet av disse 60 årene. Vi i Kavlifondet og Kavlikonsernet er stolte av alt vi sammen har klart å skape og utrette i vår forvaltning av arven etter Olav og Knut Kavli.

Men ingenting av dette hadde vært mulig uten alle de som har handlet smøreost og andre Kavli-produkter. Takk til alle som har bidratt gjennom sine hverdagsvalg i butikken!

Vi skal fortsette å arbeide strategisk, og gjerne i samarbeid med andre, for å få få mest mulig nytteverdi ut av pengene vi gir. I Olav og Knut Kavlis ånd, vil vi også hele tiden aktivt utforske hvordan vi kan forbedre oss, tenke nytt og innovativt for å til enhver tid å tilpasse oss dagens virkelighet. Det er spesielt viktig i krisetidene verden har stått i de siste årene.

Både Knut og Olav var hjertevarme, samfunnsengasjerte mennesker som var kjent for å dele med andre. De ville helt sikkert ha gledet seg over at deres livsverk har skapt – og fortsetter å skape – ringvirkninger i titusener av medmenneskers liv verden over.

Vi gleder oss til 60 nye år for gode formål!

– Inger Elise Iversen 

* UNESCO Institute for Statistics (UIS), 2020