15. mars 2024

«Jag blir inspirerad av andra som brinner för det de gör och tror på»

Kavlifondens nya vd Ingrid Paasche ser fram emot att få arbeta för goda ändamål tillsammans med andra som brinner för det de gör och tror på.

Hon tillträdde formellt den 1 februari, men har varit på plats i Kavlifonden sedan före jul. Nu börjar Ingrid Paasche känna sig varm i kläderna på sin nya arbetsplats.

Projekten i främsta ledet

Utöver den dagliga verksamheten ägnar hon mycket tid åt att skaffa sig insikt i de projekt som Kavlifonden stödjer.

– Det unika med Kavlifonden är att vi äger och delar ut hela överskottet från Kavlikoncernen till goda ändamål, säger hon.

– Men det är våra projektpartner, de som driver ändamålen och projekten vi stödjer, som står i främsta ledet och som till syvende och sist ska säkerställa att överskottet från Kavlikoncernen bidrar till att skapa positiva återverkningar i människors liv och samhällen, fortsätter hon.

– De är själva nyckeln till att vi i Kavlifonden kan uppfylla vårt ideella mandat och säkerställa att medlen kommer till nytta och skapar återverkningar i samhället, på det sätt som våra grundare Olav Kavli och Knut Kavli önskade.

En gedigen och aktiv uppföljning kännetecknar Kavlifondens arbete med de projekt som stiftelsen stödjer.

– Kavlifonden är känd för att vara en engagerad samarbetspartner som också kan fungera som bollplank och ge råd under projektets gång. Det ska vi fortsätta med, säger hon.

Fortsätta, utveckla och stärka arbetet

Projekten hittar Kavlifonden i huvudsak tack vare administrationens uppsökande verksamhet, och man har öppen utlysning av medel endast genom Kavlifondens hälsoforskningsprogram.

– Jag är stolt över det arbete som Kavlifonden redan gör för att identifiera projekt som i mesta möjliga mån bidrar inom våra prioriterade områden med de tilldelningsmedel vi har till förfogande, säger Ingrid och konstaterar:

– Vi ska fortsätta detta arbete, men också jobba målinriktat med att utveckla och stärka det.

Stiftelser kan och bör bidra

Till Kavlifonden kom hon efter att ha jobbat tretton år i Sparebanken Vest och Eiendomsmegler Vest. Där har hon arbetat med strategiska problemställningar relaterade både till verksamhetsstyrning generellt, och med särskild inriktning mot varumärkesstyrning och ideell verksamhet.

Hon är klar över att Kavlifonden och andra stiftelser både kan och i betydande omfattning bör bidra till arbetet med att lösa vår tids stora samhällsutmaningar.

– Det kommer alltid att finnas hål som välfärdsstaten ensam inte klarar att fylla. När vi ställs inför vår tids stora samhällsutmaningar är vi beroende av att alla krafter bidrar med det de kan – både i offentlig, privat och ideell sektor. Vi måste arbeta ännu mer och ännu bättre tillsammans tvärsöver sektorer och verksamheter för att dra maximal nytta av de enskilda aktörernas resurser och fördelar, säger hon och ger ett exempel:

– I Kavlifonden kan vi vara flexibla och stötta projekt som ligger i startgroparna och som inte har fått stöd någon annanstans tidigare. Vi har gett många projekt den möjlighet de behövde för att etablera sig och få långsiktiga finansieringslösningar på plats. På så sätt har vi varit en katalysator och hjälpt till att få fram något varaktigt, och det är väldigt kul att se hur långt flera av dessa projekt har kommit i dag. Det här ska vi fortsätta med, och vi ska jobba systematiskt för att göra det ännu bättre, säger Ingrid.

Ska lösa utmaningarna tillsammans

I likhet med många andra är Kavlifondens nya vd bekymrad över utvecklingen i en orolig värld, där krig och makroekonomiska förhållanden har påverkat både enskilda människors liv och samhället i stort.

– Den här oron upplever många också i de länder där Kavlifonden har verksamhet, och många påverkas väldigt konkret i form av en mer krävande vardag. Det är väldigt givande att få jobba med så många bra projekt och de människor som driver dem, med målet att bidra till en positiv förändring av den här bilden, säger hon.

– Vi står fortsatt inför stora gemensamma samhällsutmaningar som vi måste hantera som ett lag där alla bidrar med det de kan. På det sättet kan vi bli bra tillsammans. Jag ser fram emot att leda Kavlifondens arbete med att hitta bra lösningar på dessa utmaningar tillsammans med våra samarbetspartner.

7 frågor och svar

Var kommer du ifrån?

Jag är född och uppvuxen i Bergen, förutom ett år när jag var i USA som 16-åring. Jag har jobbat både i Oslo och Bergen, men är nu baserad med familjen i Bergen.

Varför vill du jobba i Kavlifonden?

I dagens värld är vi helt beroende av att jobba tillsammans för att kunna hitta bra lösningar på vår tids största samhällsutmaningar. Vi behöver skapa hopp och vi behöver personer som har bra lösningar och åtgärder för det som ska till för att vi tillsammans ska kunna skapa ett bättre samhälle. Det vill jag bidra med inom Kavlifonden. Vi har en unik möjlighet att göra skillnad.

Hur har det varit så här långt?

Hittills har det varit otroligt spännande. Det är så många fina människor både i Kavlifonden och i bolagen i Kavlikoncernen. Inte minst har det varit spännande att lära känna befintliga och potentiellt nya projektpartner som alla har det gemensamt att de har tankar och idéer om hur vi kan göra samhället ännu lite bättre än det är i dag.

Vad har du för relation till mjukost på tub?

Mjukost på tub är något jag alltid har i kylen. Den används nog ännu mer efter att jag fick barn och såg hur mycket de tycker om den. Som vd för stiftelsen som äger hela Kavli har relationen naturligtvis också fått en extra dimension. Kavli mjukost fyller 100 år i år och det ska vi förstås fira tillsammans med koncernen. Sedan Kavlifonden blev ägare till koncernen 1962 har Kavliosten varit en av de viktigaste bidragsgivarna till överskottet och de 1,3 miljarder norska kronor som vi har kunnat dela ut till goda ändamål.

Hur är du på jobbet?

Jag fokuserar på att skaffa mig en helhetsbild av problem, fundera på möjligheter och blicka framåt. Jag gillar bäst att bygga och skapa tillsammans med andra som har energi och passion för det de gör.

Vad gör du när du inte jobbar?

Min familj är väldigt viktig för mig och är min högsta prioritet när jag inte jobbar. När vi räknar ihop «mina, dina och våra» är vi en flock på sju med barn i åldrarna 6–17 år varav fyra tonåringar. Det ger härlig energi och massor av skoj på hemmaplan! Jag är en extrovert person, men behöver också tid för mig själv och tänker bäst med joggingskorna på. Jag är väldigt förtjust i Vestlandets natur och utnyttjar de möjligheter jag har att ta mig ut i den.

Vad inspirerar dig?

Jag gillar människor och blir inspirerad av att jobba med andra som har energi och brinner för det de gör och tror på. Jag gillar att samla input och råd från olika håll – och att skapa tillsammans, lära av andra och hitta lösningar tvärsöver fackområden ger mig energi. Personer som vågar ta ställning och inte alltid följer strömmen är också inspirerande. Jag blir också väldigt motiverad av att se konkreta resultat av den arbetsinsats som görs, antingen här hos oss i Kavlifonden, i Kavlikoncernen eller hos våra samarbetspartner.

VD: Ingrid Paasche på Kavlifondens kontor i Bergen. Foto: Martin Nygaard/Kavli