15. mars 2024

– Jeg blir inspirert av andre som brenner for det de gjør og tror på

Kavlifondets nye daglig leder gleder seg til å arbeide for gode formål sammen med andre som brenner for det de gjør og tror på.

Ingrid Paasche tiltrådte stillingen formelt 1. februar, men har vært på plass i Kavlifondet siden før jul. Nå begynner bergenseren å bli godt kjent med sin nye arbeidsplass.

Prosjektene i førstelinjen

I tillegg til den daglige driften, bruker hun mye tid på å skaffe seg innsikt i prosjektene som Kavlifondet støtter.

– Det unike med Kavlifondet er at vi eier og deler ut hele overskuddet fra Kavlikonsernet til gode formål, sier hun.

– Men det er våre prosjektpartnere, de som driver formålene og prosjektene som vi støtter, som står i førstelinjen og som til syvende og sist skal sikre at overskuddet fra Kavlikonsernet bidrar til å skape positive ringvirkninger i folks liv og samfunn, fortsetter hun.

– De er selve nøkkelen til at vi i Kavlifondet kan oppfylle vårt allmennyttige mandat og sikre at midlene blir til nytte og skaper ringvirkninger i samfunnet, slik våre grunnnleggere Olav Kavli og Knut Kavli ønsket det.

Skal fortsette med rådgivning

God og aktiv oppfølging av prosjektene kjennetegner Kavlifondets arbeid med prosjektene som stiftelsen støtter.

– Kavlifondet er kjent for å være en engasjert samarbeidspartner som også kan tilby sparring og rådgivning underveis i prosjektet. Det skal vi fortsette med, sier hun.

PROSJEKTBESØK I SVERIGE: Next in Mind er et felles initiativ innen psykisk helse for unge voksne fra Reach for Change, The Inner Foundation og Tim Bergling Foundation.  Kavlifondet er en av de økonomiske støttespillerne- F. v. programansvarlig i Reach for Change, Gayatri Rathinavelu, administrerende direktør i Reach for Change, Sofia Breitholtz, daglig leder i Kavlifondet, Ingrid Paasche, og tildelingsansvarlig i Kavlifondet, Guro Hjetland Sundsby. Foto: Reach for Change

Videreføre, utvikle og styrke

Kavlifondet finner prosjekter hovedsakelig gjennom oppsøkende virksomhet fra administrasjonen, og har åpen utlysning av midler kun gjennom Kavlifondets helseforskningsprogram.

– Jeg er stolt av det gode arbeidet som Kavlifondet allerede gjør med å identifisere prosjekter som bidrar mest mulig innenfor våre prioriterte områder med de tildelingsmidlene vi har til rådighet til enhver tid, sier Ingrid, og konstaterer:

– Vi skal videreføre, men også jobbe målrettet med å utvikle og styrke dette arbeidet.

– Stiftelser kan og må bidra

Til Kavlifondet kom hun etter til sammen tretten år i Sparebanken Vest og Eiendomsmegler Vest. Her har hun arbeidet med strategiske problemstillinger knyttet til både virksomhetsstyring generelt, og spisset mot merkevareledelse og allmennyttig virksomhet.

Hun er klar på at Kavlifondet og andre stiftelser både kan og må bidra betydelig i arbeidet med å løse vår tids store samfunnsutfordringer.

Det er 6300 stiftelser i Norge. Stiftelsene og selskapene de eier står for 58, 4 milliarder kroner i verdiskaping årlig, viser en kartlegging Oslo Economics har gjort for Stiftelsestilsynet.

Til sammen bidrar Kavlifondet og de andre stiftelsene i Norge med rundt syv milliarder kroner i støtte til ulike allmennyttige formål hvert år. Det er en sterk økning fra fire milliarder kroner i 2011.

– Det vil alltid være hull som velferdsstaten alene ikke klarer å fylle. Stilt overfor vår tids store samfunnsutfordringer er vi avhengige av at alle krefter bidrar med det de kan både i offentlig, privat og frivillig sektor. Vi må arbeide enda mer og enda bedre sammen på tvers av sektorer og fag for å dra maksimal nytte av de enkelte aktørenes ressurser og fordeler.

Hun viser til at Kavlifondet kan være fleksible og støtte prosjekter som er i startgropen, og som ikke har fått støtte andre steder tidligere.

– Vi har gitt mange prosjekter muligheten de trengte for å etablere seg og få på plass langsiktige finansieringsløsninger. Slik har vi vært en fødselshjelper og en katalysator for noe varig, og det er veldig kjekt å se hvor langt flere av disse prosjektene har nådd i dag. Dette skal vi fortsette med, og vi skal jobbe systematisk for å bli enda bedre på det, lover hun.

Skal løse utfordringene sammen

Som mange er også Kavlifondets nye leder bekymret for utviklingen i en urolig verden, hvor krig og makroøkonomiske forhold har påvirket både enkeltmenneskers liv og storsamfunnet.

– Denne bekymringen opplever mange også i de landene hvor Kavlifondet er til stede, og mange opplever en mer krevende hverdag. Det er svært givende å få jobbe med så mange gode prosjekter og menneskene som driver dem, med mål om å bidra til positiv endring i dette bildet, sier hun.

– Vi står fortsatt overfor store, felles samfunnsutfordringer som vi må håndtere som et lag der alle bidrar med det de kan. Slik blir vi gode sammen. Jeg gleder meg til å lede Kavlifondet i arbeidet med å finne gode løsninger på disse utfordringene sammen med våre samarbeidspartnere.

INSPIRERENDE MØTE: Ingrid Paasche blir inspirert av andre som brenner for noe de tror på, som her hos Matsentralen Oslo i møte med daglig leder Cristiano Aubert og medarbeider Ida M. Cowell. Foto: Hanne EIde Andersen/Kavlifondet

4-DAGERSBEHANDLINGEN: Med psykologspesialist Bjarne Hansen, som leder arbeidet med å gjøre den anerkjente 4-dagersbehandlingen for angst og tvangslidelser tilgjengelig globalt med støtte fra Kavlifondet. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet

7 spørsmål og svar

Hvor kommer du fra?

Jeg er født og oppvokst i Bergen, med unntak av et år i USA som 16-åring. Jeg har jobbet både i Oslo og Bergen, men er nå stasjonert med familie i Bergen.

Hvorfor vil du jobbe i Kavlifondet?

I dagens verden er vi helt avhengig av å jobbe sammen for å klare å finne gode løsninger på vår tids største samfunnsutfordringer. Vi trenger å skape håp og vi trenger mennesker som har gode løsninger og tiltak for hva som skal til for at vi sammen kan skape et bedre samfunn. Dette får jeg bidra til i Kavlifondet. Vi har en unik mulighet til å utgjøre en forskjell.

Hvordan har det vært så langt?

Så langt har det vært utrolig spennende. Det er så mange flotte folk både i Kavlifondet og i selskapene i Kavlikonsernet. Ikke minst har det vært spennende å bli kjent med eksisterende og potensielt nye prosjektpartnere som alle har det til felles at de har tanker og ideer om hvordan vi kan gjøre samfunnet enda litt bedre enn i det er i dag.

Hva er ditt forhold til tubeost?

Tubeosten har alltid ligget i kjøleskapet mitt. Den er nok blitt enda flittigere tatt i bruk etter at jeg fikk barn og så hvor populær den er hos dem. Som daglig leder for stiftelsen som eier hele Kavli, har forholdet naturligvis også fått en ekstra dimensjon. Kavli smøreost fyller 100 år i år, og det skal vi selvfølgelig feire sammen med konsernet. Siden Kavlifondet ble eier i 1962, har Kavliosten vært en av de viktigste bidragsyterne til overskuddet og de 1,3 milliarder kronene som vi har kunnet dele ut til gode formål.

Hvordan er du på jobb?

Jeg er opptatt av å se helhetlig på problemstillinger, tenke muligheter og se fremover. Jeg liker best å bygge og skape sammen med andre som har energi og passion for det de driver med.

Hva gjør du når du ikke er på jobb?

Familien min er veldig viktig for meg og er min høyeste prioritet når jeg ikke er på jobb. I sum med « mine, dine og våre» er vi en flokk på syv med barn i alderen 6-17 år hvor 4 er tenåringer. Det skaper en fin temperatur og mye gøy på hjemmebane! Jeg er en ekstrovert person, men trenger også tid for meg selv, og tenker best med joggeskoene på. Jeg er utrolig glad i Vestlandets natur og benytter de mulighetene jeg har til å komme meg ut.

Hva inspirerer deg?

Jeg er glad i folk, og blir inspirert av å arbeide med andre som har energi og brenner for det de gjør og tror på. Jeg er glad i å samle innspill og råd fra ulike hold, og å skape sammen, lære av andre og finne løsninger på tvers av fagområder gir meg energi. Mennesker som våger å ta et standpunkt og ikke alltid følger strømmen er også inspirerende. Jeg blir også svært motivert av å se konkrete resultater av innsatsen som legges ned, enten det er hos oss i Kavlifondet, i Kavlikonsernet, eller hos våre samarbeidspartnere.

DAGLIG LEDER: Ingrid Paasche har sitt daglige virke på Kavlifondets kontor i Kavli Norges lokaler på Midttun i Bergen. Stiftelsen har også kontorplass i eierselskapet Kavli Holdings lokaler i Oslo. Foto: Martin Nygaard/Kavli