23. maj 2024

Möjliggör nationellt nätverk för att minska matsvinn och stötta lokala matbanker

– På kort tid har vi, genom projekt MatStöd, lyckats starta ett stort antal nya lokala matbanker runtom i Sverige, säger projektledare för Svenska matbanksnätverket i Ätbart, Li Kristjansdottir.

Med projektet MatStöd gör Ätbart det möjligt för flera organisationer att omfördela en betydligt mängd mat som annars hade kastats.

Ätbart är en allmännyttig ideell förening som grundades år 2019 för att minska matsvinnet. Sedan dess har Ätbart omfördelat över två miljoner måltider till människor i behov, och genomför idag utbildningar om matsvinn, matfattigdom och hållbara matvanor i hela landet.

Föreningen deltar aktivt i ett stort antal nationella matsvinnsprojekt samt driver Svenska matbanksnätverket, ett stödnätverk för matbanker (organisationer som omfördelar osålda livsmedel) i Sverige.

9500 tonn överskottsmat doneras årligen

I rapporten ”Matbanksrapporten #1 – av vilka och hur omfördelas överskottsmat i Sverige?” (lanserad mars 2024), går Ätbart igenom på vilka olika sätt mat omfördelas och vad en matbank i den svenska kontexten är.

Läs hela rapporten här

En nationell kartläggning av matbanker visar, enligt rapporten, att det finns minst 220 lokala omfördelande verksamheter från Boden till Trelleborg.

Tillsammans med Sveriges Stadsmissioner har Ätbart tagit fram en ny uppskattning som visar att ca 9500 ton överskottsmat, som annars skulle ha blivit matsvinn, doneras årligen.

Etablering av nya matbanker

Framöver ska Ätbart fortsätta att arbeta för att detta tal ökas, bland annat genom projektet som *Kavlifonden stödjer.

Syftet med projektet Matstöd är att stötta och etablera nya lokala matbanker i Sverige inom ramen för verksamheten Svenska matbanksnätverket.

– Bidraget från Kavlifonden har varit ett fantastiskt stöd för Ätbart och föreningens verksamhet. På kort tid har vi, genom projekt MatStöd, lyckats starta ett stort antal nya lokala matbanker runtom i Sverige, säger projektledare för Svenska matbanksnätverket i Ätbart, Li Kristjansdottir.

Baserat på projektmålen väntas de nya matbankerna vid årsskiftet 2024/2025 rädda cirka 345 ton matsvinn per år. Detta motsvarar cirka 552 000 kg CO2.

PROJEKTANSVARIG: Li Kristjansdottir i Ätbart. Foto: Catarina Fyrberg

Kopplar samman matbanker med butiker

Därutöver har Ätbart, genom tät samverkan med dagligvaruhandeln, också lyckats knyta samman över 50 matbanker med butiker sedan årsskiftet 2023/2024.

– Effekten av Kavlifondens stöd och bidrag syns därmed både i mängden mat som nu omfördelas, men också i den nya mängd individer och familjer som får del av regelbundet livsmedelsstöd, ett faktiskt resultat av ett givande samarbete, säger Kristjansdottir.

*Tilldelningen till projektet Matstöd gjordes år 2023 med medel allokerade från restmedel för såddprojekt i Sverige för år 2022.

KORT OM TILLDELNINGEN

Stöd: NOK 300 000
Projekt: Aẗbart / Matstöd
Projektperiod: 2024-2025

Les mer på Ätbarts hemsida

MAT OCH MÄNNISKOR; Lennart Åkerlund och två volontärer på Kontakten, en mötesplats i Kungalv som drivs av organisationen Hela Människan. Hela Människan stödjer människor i utsatta situationer för att minska utanförskap och främja förändring. Volontärer är en viktig del av många verksamheter som omfördelar överskottsmat i Sverige. Foto:Kontakten


DeLA-BUTIKEN: Hela Människans DeLa-butik i Jönköping. Hela Människan stödjer människor i utsatta situationer för att minska utanförskap och främja förändring. Foto: Ätbart