26. oktober 2018

Matcentral i Göteborg ska minska matsvinn & ge stöd till fattiga

Med bidrag från Kavlifonden startar Göteborgs stadsmission en ny matcentral. I likhet med de matcentraler som redan finns i Norge kommer matcentralen i Göteborg också att minska matsvinnet och ge god mat till utsatta.

– En stor del av vårt arbete handlar om att ge människor mat för dagen, säger Lennart Forsberg, socialchef på Göteborgs stadsmission.

– I våra bidragsfinansierade verksamheter serverar vi cirka 60 000 portioner mat varje år och vi delar ut bröd till cirka 100 personer varje dag. Att leva så ekonomiskt pressat att du inte kan äta dig mätt innebär en konstant stress som går ut över människors mentala och fysiska hälsa, säger han.

1,5 miljoner NOK till matcentral i Göteborg

Kavlifonden beviljade nyligen Göteborgs stadsmissions ansökan om 1,5 miljoner norska kronor för att etablera en matcentral i Göteborg.

Matcentralens första uppgift blir att förse de interna verksamheterna vid Stadsmissionen med insamlad överskottsmat, så att de kan laga måltider av den. På lång sikt är planen att andra ideella organisationer som jobbar för utsatta också får hämta mat från matcentralen.

Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation når en tredjedel av all mat i världen aldrig konsumenten. Naturvårdsverket rapporterar att det 2016 kastades 30 000 ton mat från livsmedelsbutiker och 45 000 ton från livsmedelsindustrin i Sverige.

Kan utöka verksamheten

Göteborgs stadsmission tar redan emot mat från bland annat butiker och lokala producenter. Med det ekonomiska stödet från Kavlifonden kan de nu utöka sin verksamhet och ta emot ännu större mängder mat. De kommer att kunna ta emot mat från stora aktörer i livsmedelsindustrin och därmed försörja ännu fler människor. Stödet från Kavlifonden täcker bland annat kostnader för kylbil, lager, anställda och utbildning i livsmedelshantering.

– Målet med matcentralen är att minska matsvinnet och samtidigt förbättra tillgången på mat för människor som är socialt och ekonomiskt utsatta i Göteborg. Det blir en spännande höst där vi börjar rigga för att ta emot större mängder mat som senare kan användas i vår verksamhet, säger projektledare Elisabeth Andréas.

Kommer att samarbeta med andra Stadsmissioner

Stadsmissionen i Göteborg är en av flera Svenska Stadsmissioner. Stadsmissionerna arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap, och finns i de flesta större städer i Sverige.

I Göteborg kommer de nu att samarbeta med andra stadsmissioner i landet, som i varierande grad också samlar in mat och distribuerar måltider. Samarbetet kommer att ske på en övergripande nivå för att samordna mat nationellt i hela Sverige.

– Till exempel kommer Göteborgs stadsmission att tillhandahålla varor till Stockholms stadsmission om vi har ett stort överskott av mat som vi inte hinner använda här, och vice versa, säger projektledare Elisabeth Andréas.

Människor och miljö

Dessutom kommer de att etablera samarbete med andra organisationer. Göteborgs stadsmission samarbetar för närvarande med flera församlingar som distribuerar mat till socialt och ekonomiskt utsatta människor.

– Vi är mycket glada för det här samarbetet. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta göra skillnad för missgynnade människor i Göteborg, samtidigt som vi kan göra en insats för miljön genom att minska matsvinnet, säger Andréas.

– Kavlifonden är stolt och glad över att få vara med i uppstarten av en matcentral nu också i Sverige. Matcentralerna är ett av våra största projekt i Norge, där vi nu har stått bakom upprättandet av livsmedelscenter från söder till norra delen av landet. Att rikta blicken mot Sverige, där Kavli också har verksamhet, är en bra utveckling av vårt engagemang för detta utmärkta koncept för både människor och miljö, säger Inger Elise Iversen, VD för Kavlifonden.

BAKGRUND

• Göteborgs stadsmission är en politiskt oberoende, ideell organisation som hjälper utsatta människor och driver andra verksamheter för vård och omsorg.
• Målet är att ge akut hjälp till dem som behöver det mest, och samtidigt ge långsiktig hjälp till dem som vill förändra sitt liv i en positiv riktning.
• En del av verksamheterna finansieras helt genom donationer. Andra genom att Stadsmissionen erbjuder sina tjänster till den offentliga sektorn.
• Organisationen har inga privata ägare som tar ut vinster. Alla inkomster går tillbaka till den egna verksamheten.
• Göteborg Stadsmission är medlem av Sveriges Stadsmissioner.
• Kavlifonden äger Kavli Sverige, som producerar bland annat mjukost och flera andra populära livsmedelsmärken. Vi stöder därför ett antal välgörenhetsprojekt också i Sverige.
• 60 procent av de medel som delas ut av Kavlifonden ges till verksamheter i de länder där vi har livsmedelsproduktion: Norge, Sverige, Finland och Storbritannien.