Göteborgs Stadsmission, Sverige

Göteborgs Stadsmission är en svensk, humanitär organisation. Deras arbete är riktat till människor som har behov av stöd i en svår livssituation. Stadsmissionen ger hjälp och stöd i form av gratis matservering, boende och olika sociala och terapeutiska tjänster. Viktiga mål är inkludering och bekämpning av utanförskap.

Läs mer på deras hemsida.

Göteborgs Stadsmission tar idag emot mycket mat som doneras till deras olika verksamheter, men de saknar kapacitet till att ta emot större volymer. Med 1,5 miljoner kronor från Kavlifonden startar de nu arbetet med att etablera en matcentral. Målet är att minska matsvinnet och samtidigt öka tillgången på mat för nödställda.

Mer om det här projektet