26. oktober 2018

Matsentral i Gøteborg skal minske matsvinn og støtte fattige

Med midler fra Kavlifondet skal Gøteborgs Stadsmission starte en ny matsentral. I likhet med de norske matsentralene skal matsentralen i Gøteborg også minske matsvinn og sørge for god mat til vanskeligstilte.

– En stor del av arbeidet vårt handler om å gi mennesker mat for dagen, sier Lennart Forsberg, sosialsjef hos Gøteborgs Stadsmission.

– I de gavefinansierte bedriftene våre serverer vi rundt 60.000 porsjoner mat hvert år, og vi deler ut brød til rundt 100 mennesker hver dag. Å leve så økonomisk presset at man ikke kan spise seg mett, innebærer et konstant stress som går utover folks psykiske og fysiske helse, sier han.

1,5 millioner kroner

Nylig innvilget Kavlifondet Gøteborgs Stadsmissions søknad på 1,5 millioner norske kroner for å etablere en matsentral i Gøteborg.

Matsentralens første oppdrag blir å forsyne de interne bedriftene hos Stadsmissionen med innsamlet overskuddsmat, slik at de kan lage måltider av dem. På sikt er planen at andre ideelle organisasjoner for vanskeligstilte også skal få hente mat hos matsentralen.

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk, når en tredjedel av all mat i verden aldri fram til forbrukeren. Det svenske Naturvårdsverket rapporterer om at det i 2016 ble kastet 30.000 tonn mat fra matbutikker og 45.000 tonn fra matindustrien i Sverige.

Kan utvide virksomheten

Gøteborgs Stadsmission tar allerede imot mat som gis av blant annet butikker og lokale produsenter. Med pengestøtten fra Kavlifondet kan de nå utvide virksomheten og ta i mot enda større mengder mat. De vil kunne ta i mot mat fra større aktører i matvarebransjen, og dermed forsyne enda flere mennesker. Støtten fra Kavlifondet dekker blant annet utgifter til en kjølebil, lager, ansatte, og opplæring i behandling av matvarer.

– Målet med matsentralen er å redusere matsvinnet og samtidig bedre tilgangen til mat for mennesker som er sosialt og økonomisk vanskeligstilt i Gøteborg. Det blir en spennende høst, hvor vi begynner å rigge for å ta imot større mengder mat som senere kan brukes i våre bedrifter, sier prosjektleder Elisabeth Andréas.

Skal samarbeide med andre Stadsmissioner

Stadsmissionen i Gøteborg er en av flere av Sveriges Stadsmissioner. Stadsmissionene arbeider for mennesker som lever i utsatthet og utenforskap, og fins i de fleste større byer i Sverige.

I Gøteborg vil man nå samarbeide med andre stadsmissioner i landet, som i forskjellig grad også samler inn mat og deler ut matkasser. Samarbeidet vil skje på et overordnet plan, for å koordinere matvarer nasjonalt i hele Sverige.

– For eksempel skal Gøteborgs Stadsmission gi varer til Stockholms Stadsmission hvis vi har et stort overskudd på mat som vi ikke får brukt her, og vice versa, sier prosjektleder Elisabeth Andréas.

Mennesker og miljø

Videre vil de etablere samarbeid med andre organisasjoner. For tiden samarbeider Gøteborgs Stadsmission med flere menigheter som deler ut maten til sosialt og økonomisk sårbare mennesker.

– Vi er kjempeglade for dette samarbeidet. Det gjør det mulig for oss å fortsette å gjøre en forskjell for vanskeligstilte mennesker i Gøteborg, samtidig som vi kan gjøre en innsats for miljøet gjennom å minske matsvinnet, sier Andréas.

– Kavlifondet er stolte og glade over å være med på oppstart av en matsentral nå også i Sverige. Matsentralene er et av våre største prosjekter i Norge, hvor vi nå har stått bak etablering av matsentraler fra sør til nord i landet. Å vende blikket mot Sverige, hvor Kavli også har virksomhet, er en flott utvikling av vårt engasjement for dette utmerkede konseptet for både mennesker og miljø, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

BAKGRUNN

• Gøteborgs Stadsmission er en politisk uavhengig, ideell organisasjon som hjelper vanskeligstilte, og driver andre virksomheter for pleie og omsorg for enkeltmennesket.
• Målet er å gi akutt hjelp til dem som trenger det mest, og samtidig gi langsiktig hjelp til dem som ønsker å endre livet i positiv retning.
• Noen av virksomhetene er finansiert helt og fullt gjennom gaver. Andre gjennom at Stadsmissionen tilbyr sine tjenester til offentlig sektor.
• Organisasjonen har ingen private eiere som tar ut gevinst. Alle inntekter går tilbake til dens egne virksomheter.
• Gøteborg Stadsmission er medlem av Sveriges Stadsmissioner.
•  Kavlifondet eier Kavli Sverige, som produserer både smøreost på tube og flere andre populære matmerker. Vi støtter derfor en rekke gode formål også i Sverige.
•  60 prosent av midlene Kavlifondet deler ut, skal gå til landene vi hvor vi har matproduksjon: Norge, Sverige, Finland og Storbritannia.