27. juni 2019

Utvidgar utbudet till ungdomar från utsatta familjer

Maskrosbarn arbetar för barn och ungdomar från familjer med problematik relaterad till missbruk, mental hälsa och våld i nära relationer. Med stöd från Kavlifonden kommer verksamheten nu att utvidgas i Malmö.

Tre år efter att de expanderat till Göteborg kommer den svenska barnrättighetsorganisationen Maskrosbarn nu att etablera sig i Malmö, med hela Skåne som upptagningsområde. Etableringen möjliggörs av finansiering från Kavlifonden.

– Under många år har vi blivit tillfrågade av både myndigheter, kommuner, företag och barn om vi inte kan etablera oss i Malmö, så vi vet att det finns ett stort behov och en efterfrågan. Därför känns det extra bra att äntligen kunna berätta att vi kommer att uppfylla dessa önskemål, säger Therese Jarland, utvecklingschef på Maskrosbarn.

Alla barn ska få sina rättigheter uppfyllda

Tillsammans med Denise Madsen startade hon Maskrosbarn 2005. Det övergripande målet är att alla barn i Sverige ska få sina rättigheter uppfyllda och det stöd de behöver i en svår livssituation. 500 000 barn i Sverige har minst en förälder som har ett missbruksproblem, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld.

– Vi är så glada att vi har hittat en sponsor och partner som tror att det finns ett behov av vår verksamhet på fler ställen, i den framgångsrika form som vi redan har byggt upp i Stockholm och Göteborg, säger Jarland.

Två av ungdomarna från Maskrosbarns verksamhet för barn och unga som lever med olika utmaningar hemma. Foto: Matilda Söderström

Frivillighet, identitet och långsiktighet

Målgruppen är ungdomar (13-19 år) med föräldrar som har ett missbruksproblem, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Arbetet bygger på tre grundläggande principer: frivillighet, identitet och långsiktighet. Detta innebär att brukarna är unga människor som använder tjänsterna på egen begäran, stärker en identitet som är skild från den roll de har i familjen och långsiktigt ge stöd år brukarna med målet om att bidra till bestående positiva förändringar.

Anställda på Maskrosbarn har både utbildning och personlig erfarenhet av att ha vuxit upp i familjer med missbruksproblem, psykisk sjukdom eller våld.


Maskrosbarn har redan verksamhet i Stockholm och Göteborg. Här är en anställd och en ungdom på Maskrosbarn i Stockholm. Foto: Matilda Söderström

Ska etablera verksamhet i Malmö

Under våren 2020 kommer medlen från Kavlifonden att användas för att starta tre stödprogram i Malmö. Det kommer att finnas en samtalstjänst och ett barnombud kommer att inrättas, som kommer att vara en länk mellan ungdomarna och den offentliga sektorn. Maskrosbarn kommer också samarbeta med barnskyddet i hela regionen för att ge ungdomarna bästa möjliga utbud.

Ett av erbjudandena kommer att vara individuellt stöd från Maskrosbarns stödpersoner, kallade ”coacher”. Coacherna kan följa upp både barn som bor hemma med sin familj och ungdomar som placeras i fosterhem. Barnomsorgen kommer att bedöma varje enskilt ärende och betala kostnaderna när ett beslut fattas om ett sådant system.

Maskrosbarn kommer också att hålla föreläsningar på skolor i regionen, både för att ge barn och ungdomar kunskap om deras rättigheter och för att informera om Maskrosbarns verksamhet.

Målet med verksamheten är att barnen ska få information om sin situation, skapa sin egen identitet separat från den roll de har i familjen, utveckla meningsfulla relationer, skapa sin egen framtid och vara en aktiv del av samhället.


Ett av ungdomscentren som Maskrosbarn driver. Foto: Matilda Söderström

– Vi är vana att samarbeta med kommuner, myndigheter och företag, och vi hoppas också få möjlighet att göra det i Skåneregionen. Vår målgrupp har ibland redan kontakt med till exempel socialtjänsten, som vi har flera fina exempel på samarbete runt om i landet. Naturligtvis är vi också intresserade av nya kontakter som kan hjälpa oss med etableringen, säger Therese Jarland.

En prisbelönt verksamhet

Maskrosbarn har fått flera utmärkelser, bland annat från FN och svenska Allmänna Barnhuset, för sitt arbete för barns rättigheter. De arbetar intensivt genom nio olika stödprogram för barn och ungdomar.

De bedriver också omfattande påverkansarbete och sprider kunskap till myndigheter, beslutsfattare och vuxna som arbetar med barn.

– Vi ser fram emot att berätta om resultaten vi får i Skåneregionen och är övertygade om att vi behövs där, säger Jarland.

– Vi på Kavlifonden är mycket glada över att bidra till Maskrosbarns expansion av det goda arbete de hittills kan visa på andra håll. Psykisk sjukdom och barns och ungas levnadsförhållanden är högt prioriterade i Kavlifondens utdelningar. Verksamheten som nu kommer att byggas upp i Malmö kommer att kunna ge många barn och ungdomar en bättre vardag, stöd och nya möjligheter i livet, säger Inger Elise Iversen, VD för Kavlifonden.

Kavlifonden stöder Maskrosbarn med två miljoner kronor för deras etablering av verksamheten i Malmö.

Toppfoto: Två brukare i konversation med en anställd i Maskrosbarns barnombudstjänst. Foto: Matilda Söderström