27. juni 2019

Utvider tilbud til ungdom fra utsatte familier

Maskrosbarn arbeider for barn og ungdom fra familier med utfordringer relatert til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner. Med støtte fra Kavlifondet skal virksomheten nå utvides i Malmø.

Tre år etter at de utvidet til Gøteborg, skal den svenske barnerettighetsorganisasjonen Maskrosbarn nå etablere seg i Malmø, med hele Skåne som opptaksområde. Etableringen muliggjøres med finansiering fra Kavlifondet.

– Vi har i mange år blitt spurt av både myndigheter, kommuner, foretak og barn om vi ikke kan etablere oss i Malmø, så vi vet at det er stort behov og etterspørsel. Derfor kjennes det ekstra godt å endelig kunne fortelle at vi kommer til å innfri disse ønskene, sier Therese Jarland, utviklingssjef i Maskrosbarn.

Sammen med Denise Madsen startet hun Maskrosbarn i 2005. Det overordnede målet at alle barn i Sverige skal få sine rettigheter innfridd og støtten de trenger i en vanskelig livssituasjon. 500.000 barn i Sverige har minst én forelder som har et rusproblem, psykisk lidelse eller som utsetter dem for vold.

– Vi er så glade for at vi har funnet en støttespiller og partner som tror på at det er behov for vår virksomhet flere steder, i den fremgangsrike formen som vi allerede har bygget opp i Stockholm og Gøteborg, sier Jarland.

To av ungdommene ved Maskrosbarns tilbud for barn som lever med ulike utfordringer hjemme. Foto: Matilda Söderström 

Målgruppen er ungdom (13-19 år) som har foreldre som har et rusproblem, psykisk sykdom eller som utsetter dem for vold. Arbeid er bygget på tre grunnprinsipper: frivillighet, identifikasjon og langsiktighet. Det vil si at brukerne er ungdom som benytter seg av tilbudene etter eget ønske, styrking av en identitet adskilt fra rollen de har i familien, og langsiktig støtte med mål om varige, positive endringer.

Medarbeiderne i Maskrosbarn har både utdanning og egen erfaring med å ha vokst opp i familier med rusproblemer, psykiske lidelser eller vold.

I løpet av våren 2020 skal midlene fra Kavlifondet brukes til å starte opp tre støtteprogram i Malmø. Det blir et samtaletilbud, og det skal opprettes et barneombud som skal være bindeledd mellom ungdommene og det offentlige. Maskrosbarn skal også samarbeide med barnevernstjenesten i hele regionen om å gi ungdommene et best mulig tilbud.

Et av tilbudene vil være individuell støtte fra Maskrosbarns egne støttepersoner, kalt «coacher». Coachene kan følge opp både barn som bor hjemme hos sin familie, og ungdom som er plassert i fosterhjem. Barnevernet vil vurdere hvert enkelt tilfelle, og betale kostnadene når det gjøres vedtak om en slik ordning.

 Fra før av har Maskrosbarn virksomhet i Stockholm og Gøteborg. Her er en medarbeider og ungdom hos Maskrosbarn i Stockholm. Foto: Matilda Söderström 

Maskrosbarn skal også ha foredrag ved skoler i regionen, både for å gi barn og unge kunnskap om rettighetene sine, og informere om Maskrosbarns tilbud.

Målet med virksomheten er at barna skal få informasjon om sin situasjon, skape en egen identitet skilt fra rollen de har i familien, utvikle meningsfulle relasjoner, skape sin egen fremtid og være en aktiv del av samfunnslivet.

Et av ungdomssentrene som Maskrosbarn driver. Foto: Matilda Söderström 

– Vi er vante med å samarbeide med kommuner, myndigheter og foretak, og håper vi også får mulighet til det i Skåne-regionen. Målgruppen vår har i blant allerede kontakt med eksempelvis sosialtjenesten, som vi har flere fine eksempel på samarbeid med rundt om i landet. Vi er selvfølgelig også interesserte i nye kontakter som kan hjelpe oss med etableringen, sier Therese Jarland.

Maskrosbarn har mottatt flere priser, blant annet fra FN og svenske Allmänna Barnhuset, for sitt arbeid med barns rettigheter. De arbeider intensivt gjennom ni forskjellige støtteprogram for barn og unge.

De driver også et omfattende påvirkningsarbeid, og kunnskapsformidling til myndigheter, beslutningstagere og voksne som arbeider med barn.

– Vi ser frem til å få fortelle om hvilke resultater vi får i Skåne-regionen, og er overbeviste om at vi trengs der, sier Jarland.

– Vi i Kavlifondet er svært glade for å bidra til Maskrosbarns skalering av det gode arbeidet de så langt kan vise til andre steder. Psykisk uhelse og barn og unges levekår er høyt prioritert i Kavlifondets tildelinger. Tilbudene som nå skal bygges opp i Malmø vil kunne gi mange barn og unge en bedre hverdag, støtte og nye muligheter i livet, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Kavlifondet støtter Maskrosbarn med to millioner kroner til deres etablering av virksomheten i Malmø.

Toppfoto: To brukere i samtale med ansatt i Maskrosbarns barneombudstjeneste. Foto: Matilda Söderström