Maskrosbarn

Den svenske organisasjonen Maskrosbarn er til for ungdom fra familier med utfordringer relatert til rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.

Maskrosbarns målgruppe er ungdom i alderen 13-19 år som har foreldre som har et misbruk, psykisk sykdom eller som utsetter dem for vold. Alle tilbud er kostnadsfrie.

Ved egne ungdomssentre tilbyr de fritidsaktiviteter, samtalestøtte og hjelp og oppfølging i møte med det offentlige hjelpetilbudet. Ungdommene kan få individuell oppfølging av en ansatt i Maskrosbarn, en såkalt «coach». Dette er en ordning i samarbeid med barnevernet, der barnevernet godkjenner tiltaket og finansierer det for både barn som bor hjemme og i offentlig omsorg (familiehjem).

Gjennom de ulike aktivitetene skapes nye, meningsfulle relasjoner og et sterkt fellesskap. Ungdommene får gode opplevelser i trygge omgivelser, kunnskap om sin egen situasjon og rettighetene de har.

Medarbeiderne har både relevant utdanning og egen erfaring med å ha vokst opp i familier med misbruk, psykisk helse-problemer eller vold i nære relasjoner. Organisasjonen ble startet i 2005 av Therése Jarland og Denise Madsen, som selv har opplevd omsorgssvikt i oppveksten.

Maskrosbarn driver også påvirkningsarbeid, kunnskapsdeling og informasjonsarbeid i den svenske skolen.

Les mer på Maskrosbarns hjemmeside

 

Mer om dette prosjektet