25. mai 2020

Maskrosbarn åpner nytt tilbud i Skåne med støtte fra Kavlifondet

Med støtte fra Kavlifondet har Maskrosbarn nå startet opp sin støttevirksomhet i Malmø med hele Skåne fylke som dekningsområde.

En av Maskrosbarns sterkeste drivkrefter er målet om at alle barn i Sverige skal få sine rettigheter innfridd og den støtten de trenger.

Deres målgruppe er barn og unge som lever i familier hvor det er rusproblemer, utfordringer med psykisk helse eller omsorgspersoner som utsetter dem for vold, i følge Maskrosbarn.

– Vi har fått veldig fin respons på vår etablering i Malmø, både fra profesjonelle som arbeider med vår målgruppe og fra barna som kommer til oss. Vi er så glade for at Kavlifondet kunne muliggjøre dette, sier Julia Arvidson, Malmø-ansvarlig for Maskrosbarn.

Maskrosbarn har i løpet av våren startet opp tre støtteprogrammer i Skåne: Ungdomssenter, samtalestøtte og muligheten for ungdommene til å få et barneombud.

Målet med støttevirksomheten er at ungdommene skal få informasjon om sin situasjon og sine rettigheter, samt mulighet for å skape en egen identitet utenfor familien.

Ungdomssenteret er åpent en kveld i uken og er til for at barna skal få mulighet til å komme seg hjemmefra og omgås med andre i lignende situasjon, spise sammen og finne på hyggelige aktiviteter sammen.

– Ungdomssenteret startet opp i mars og har siden hatt godt besøk, forteller Arvidson.

Toppfoto: Julia Arvidson og ansvarlig barneombud i Maskros barn, Amira El Said. Foto: Maskrosbarn

Les mer: Skal utvide tilbud i Malmø

Maskrosbarns hjemmeside

BAKGRUNN

  • Maskrosbarns støttearbeid bygger på tre grunnprinsipper: Frivillighet, identifikasjon og langsiktighet.
  • Målgruppen er ungdommer i alderen 13-19 år som selv har valgt å søke støtte for sin situasjon.
  • Alle aktiviteter er kostnadsfrie.
  • Ungdommene har opplevd eller opplever omsorgssvikt i familiene sine som rusproblemer og vold, og mange har med seg flere forskjellige typer traumer.
  • Maskrosbarns personell har både faglig bakgrunn og egenerfaring med de utfordringene som målgruppen lever med.