25. maj 2020

Maskrosbarn öppnar ny verksamhet i Skåne

Med stöd från Kavlifonden har Maskrosbarn nu startat upp sin stödverksamhet i Malmö med hela Skåne som täckningsområde.

En av Maskrosbarns starkaste drivkrafter är målet att alla barn i Sverige ska få sina rättigheter uppfyllda och det stöd de behöver.

Deras målgrupp är barn och ungdomar som bor i familjer där det finns missbruksproblem, utmaningar med mental hälsa eller närstående som utsätter dem för våld, enligt Maskrosbarn.

– Vi har fått väldig fin respons på vår etablering i Malmö, både från yrkesverksamma som arbetar med vår målgrupp och från barnen som kommer till oss. Vi är så glada att Kavlifonden lyckades göra detta möjligt, säger Julia Arvidson, Malmöansvarig för Maskrosbarn.

Under våren har Maskrosbarn startat upp tre stödprogram i Skåne: Ungdomscentrum, samtalsstöd och möjligheten för ungdomar att få en barnombudsman.

Målet med stödverksamheterna är att de unga ska få information om sin situation och deras rättigheter samt möjlighet att skapa sin egen identitet utanför familjen.

Ungdomscentret är öppet en kväll i veckan och finns till för att barnen ska få möjlighet att komma hemifrån och umgås med andra i en liknande situation, äta och hitta på roliga aktiviteter tillsammans.

– Ungdomscentret startade i mars och har sedan dess haft ett bra besökssiffror, säger Arvidson.

Läs mer: Ska utvidga verksamheten till Malmö

BAKGRUND

  • Maskrosbarns stödarbete bygger på tre grundläggande principer: Frivillighet, identitet och långsiktighet.
  • Målgruppen är ungdomar i åldern 13-19 år som har valt att söka stöd för sin situation.
  • Alla aktiviteter är kostnadsfria.
  • Ungdomarna har upplevt eller upplevt missförhållanden i sina familjer, som missbruksproblem och våld, och många har med sig olika typer av trauma.
  • Maskrosbarns personal har både professionell bakgrund och personlig erfarenhet av de utmaningar som målgruppen lever med.