Maskrosbarn, Sverige

Den svenska organisationen Maskrosbarn är till för ungdomar från familjer med problem relaterade till missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

Maskrosbarns målgrupp är ungdomar i åldern 13-19 år som har föräldrar med ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Alla tjänster är kostnadsfria.

På sina egna ungdomscentrum erbjuder de fritidsaktiviteter, samtalsstöd och hjälp samt uppföljning i möten med den offentliga hjälpverksamheten. Ungdomarna kan få individuell uppföljning från en anställd hos Maskrosbarn, en så kallad ”coach”. Detta är ett system i samarbete med myndigheter, där myndigheter godkänner åtgärden och finansierar den för både barn som bor hemma och i allmän vård (familjehem).

Genom de olika aktiviteterna skapas nya, meningsfulla relationer och en stark gemenskap. Ungdomarna får fina upplevelser i en trygg omgivning, kunskap om sin egen situation och de rättigheter de har.

Medarbetarna har både relevant utbildning och egen erfarenhet av att ha vuxit upp i familjer med missbruk, psykiska hälsoproblem eller våld i nära relationer. Organisationen startades 2005 av Therese Jarland och Denise Madsen, som själva har upplevt brist på omsorg under sin uppväxt.

Maskrosbarn bedriver också påverkansarbete, utbildning och informationsarbete i den svenska skolan.

Läs mer på Maskrosbarns hemsida.

 

Mer om det här projektet

 • Ett tryggt ställe där utsatta barn och unga kan växa sig starka

  11. mars 2022

  Maskrosbarn strävar efter att utsatta barn och unga ska få aktivitet, stöd och kunskap om sin situation i en trygg miljö och bli självständiga, starka vuxna som kan vara en del av samhället. Kavlifonden avsätter nu ytterligare drygt 1,1 miljoner kronor till Maskrosbarns verksamhet i Malmö.

 • Maskrosbarn öppnar ny verksamhet i Skåne

  25. maj 2020

  Med stöd från Kavlifonden har Maskrosbarn nu startat upp sin stödverksamhet i Malmö med hela Skåne som täckningsområde.

 • Utvidgar utbudet till ungdomar från utsatta familjer

  27. juni 2019

  Maskrosbarn arbetar för barn och ungdomar från familjer med problematik relaterad till missbruk, mental hälsa och våld i nära relationer. Med stöd från Kavlifonden kommer verksamheten nu att utvidgas i Malmö.