Maskrosbarn, Sverige

Den svenska organisationen Maskrosbarn är till för ungdomar från familjer med problem relaterade till missbruk, psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

Maskrosbarns målgrupp är ungdomar i åldern 13-19 år som har föräldrar med ett missbruk, psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld. Alla tjänster är kostnadsfria.

På sina egna ungdomscentrum erbjuder de fritidsaktiviteter, samtalsstöd och hjälp samt uppföljning i möten med den offentliga hjälpverksamheten. Ungdomarna kan få individuell uppföljning från en anställd hos Maskrosbarn, en så kallad “coach”. Detta är ett system i samarbete med myndigheter, där myndigheter godkänner åtgärden och finansierar den för både barn som bor hemma och i allmän vård (familjehem).

Genom de olika aktiviteterna skapas nya, meningsfulla relationer och en stark gemenskap. Ungdomarna får fina upplevelser i en trygg omgivning, kunskap om sin egen situation och de rättigheter de har.

Medarbetarna har både relevant utbildning och egen erfarenhet av att ha vuxit upp i familjer med missbruk, psykiska hälsoproblem eller våld i nära relationer. Organisationen startades 2005 av Therese Jarland och Denise Madsen, som själva har upplevt brist på omsorg under sin uppväxt.

Maskrosbarn bedriver också påverkansarbete, utbildning och informationsarbete i den svenska skolan.

Läs mer på Maskrosbarns hemsida.

 

Mer om det här projektet