11. mars 2022

Ett tryggt ställe där utsatta barn och unga kan växa sig starka

Maskrosbarn strävar efter att utsatta barn och unga ska få aktivitet, stöd och kunskap om sin situation i en trygg miljö och bli självständiga, starka vuxna som kan vara en del av samhället. Kavlifonden avsätter nu ytterligare drygt 1,1 miljoner kronor till Maskrosbarns verksamhet i Malmö.

Sedan 2019 har Kavlifonden stöttat Maskrosbarn, som driver ett brett utbud av tjänster för barn och unga som upplever missbruk, våld i nära relationer och andra utmaningar i hemmet.

Med stödet har Maskrosbarn kunnat utveckla sin verksamhet genom att etablera och bedriva verksamhet i Malmö.

Nu avsätter Kavlifonden ytterligare drygt 1,1 miljoner till Maskrosbarns Malmökontor.

Stödet en förutsättning

Malmöansvarig i Maskrosbarn, Dijana Dizdar, delar vad stödet har inneburit och fortsätter betyda för organisationens verksamhet i Malmö.

– Kavlifonden ger Maskrosbarn i Malmö förutsättning att kunna fortsätta bedriva verksamheten och hålla stöden i gång för vår målgrupp, säger Dizdar.

– Det betyder även att vi kan fortsätta marknadsföra våra stödprogram i Skåne för att nå ut till fler barn och unga men även få sprida ordet om att vi finns, till professionella vuxna som möter vår målgrupp, fortsätter hon.

Även Kavlifonden gläds över samarbetet.

– Kavlifonden är glada över att fortsätta samarbetet med Maskrosbarn genom det här avtalet. Vi är imponerade över hur målmedvetet de har arbetat med att utöka sitt erbjudande så att fler barn och unga kan få stöd och gemenskap, säger vd i Kavlifonden Inger Elise Iversen.

– Kavlifonden vill att våra tilldelningar ska bidra till att alla barn upplever trygghet, förmåga och inkludering. Här når vi en viktig målgrupp med arbete som drivs av medarbetare med både erfarenhet och yrkeskompetens. Det tror vi mycket på, säger Iversen.

Sju gånger högre risk för psykisk ohälsa

Behovet av stöd till barn och unga som växer upp i instabila miljöer är stort i Sverige.

Dijana Dizdar vittnar om att Maskrosbarns målgrupp tillhör en av de största riskgrupperna för psykisk ohälsa, suicid och missbruk.

– Att få komma till Maskrosbarn och få andrum hemifrån, träffa trygga vuxna och skapa meningsfulla relationer gör stor skillnad för barnen, säger Dizdar.

MEDARBETARE: Från vänster till höger är, Denise Berendji, Dijana Dizdar, Amira El Said.

Andrum i en svår situation

Maskrosbarn strävar efter att barnen ska få kunskap om sin situation och bli självständiga, starka vuxna som kan vara en del av samhället. Organisationen erbjuder en bred stödverksamhet.

Torsdagsmys är en ungdomsgård som ger barnen andrum från sin hemsituation samt möjlighet att få känna gemenskap och samhörighet med andra barn och vuxna.

Genom stödet Barnombud får barnen kunskap om sina rättigheter i kontakt med myndigheter och möjlighet att få hjälp att hävda sina rättigheter i den kontakten.

Ett annat erbjudande är stödsamtal där barnen får hjälp med att sätta ord på tankar och känslor, och en möjlighet att berätta om sin situation för en professionell vuxen.

Maskrosbarn har som mål att bidra till att de unga hittar en gemenskap utanför hemmet.

– Hos Maskrosbarn får barn och unga ofta sina första riktiga vänner som de kan umgås med på sin fritid. De får också möjlighet att möta trygga vuxna som de känner tillit för, säger Dizdar.


LOKALER FÖR TRIVSEL: Maskrosbarns lokaler i Malmö är utformade för att vara en varm och trevlig miljö för barn och unga som kommer hit.

Tillbaka till det normala efter pandemin

Likt för många andra har pandemiperioden varit tuff, men Maskrosbarn har ändå lyckats genomföra planerade aktiviteter och ställt om i vissa fall.

Som när restriktioner gjorde det omöjligt att tillhandahålla fysiska ungdomsgårdar genomfördes dessa digitalt under våren 2021.

– Maskrosbarns målgrupp är i behov av olika former av stöd och alla våra stödprogram kommer löpa på som vanligt under år 2022, berättar Dizdar, och listar upp:

– Vår ungdomsgård Torsdagsmys som är öppen en kväll i veckan, Stödsamtal hos kurator, Barnombud och Coachprogrammet som är en insats som vi erbjuder i samverkan med Socialtjänsten.

Verksamheten i Malmö snart självgående

Hittills har Kavlifonden varit den primära finansiären av Maskrosbarn Malmö men verksamheten är snart självgående.

Organisationen har arbetat aktivt med att etablera relationer med offentliga myndigheter och den privata sektorn med målet om att säkerställa en långsiktigt hållbar inkomst till verksamheten.

Från 2023 kommer därmed verksamheten kunna drivas utan ekonomiskt stöd från Kavlifonden.

– Kavlifonden har en målsättning om att stödja organisationer och skapa projekt som kan bli självständiga och långsiktigt hållbara. Därför känns det väldigt bra att Maskrosbarn i Malmö snart står på egna ben och kan fortsätta bidra till positiv förändring för ungdomar i sin närmiljö under lång tid framöver. Det är ingen självklarhet att man klarar det, och vi tycker att det är imponerande och väldigt bra jobbat av Maskrosbarn, säger ansvarig för tilldelningar i Sverige i Kavlifonden, Guro Sundsby.

Det här är Maskrosbarn:

  • Maskrosbarn är en rättighetsorganisation som sedan 2005 har arbetat med att förbättra levnadsvillkoren för barn med föräldrar som har ett missbruk, en psykisk sjukdom eller som utsätter dem för våld.
  • De arbetar för att ge unga (13-19 år) kunskap om sin situation, sina rättigheter och sin egen identitet, oavsett föräldrarnas situation och den roll de själva har i familjen.
  • Medarbetarna har både relevant utbildning och egen erfarenhet av att ha vuxit upp med föräldrar i missbruk, psykisk sjukdom eller som utsatte dem för våld.
  • Organisationen startades 2005 av Therese Eriksson och Denise Madsen, som själva har upplevt brist på omsorg under sin uppväxt.