14. oktober 2020

2,4 miljoner till Mind Sverige

Med stöd från Kavlifonden kan Mind Sverige ta emot fler samtal från människor i kris

– Samtalet gav mig hopp, annars hade jag varit död nu, säger en av dem som sökt stöd.

Självmordslinjen är till för den som har tankar på att ta sitt liv eller för den som har en närstående med sådana tankar.

40 000 samtal varje år

Mind tar varje år emot fler än 40 000 samtal till Självmordslinjen. Samtal som ger stöd och hopp till människor som befinner sig i kris

– Det långsiktiga samarbetet vi har med Kavlifonden gör att vi kan utveckla verksamheten och ta emot fler samtal och utbilda fler volontärer till Självmordslinjen. Volontärer som kan lyssna och ge stöd till människor i kris. Det betyder oerhört mycket för oss, säger Karin Schulz,
generalsekreterare på Mind.

Självmordslinjen bemannas idag av 570 volontärer. Samtalen till Självmordslinjen är anonyma, kostnadsfria och besvaras av utbildade volontärer som finns där för att lyssna och stötta när livet känns svårt.

– Stödet från Kavlifonden bidrar till att vi kan hjälpa fler som lider, säger Karin Schulz.

Stödet på 2.4 miljoner kronor (2.5 miljoner NOK) är en fortsättning på ett mångårigt samarbete mellan Kavlifondet och Mind som startade 2015.


Karin Schulz, generalsekreterare på Mind. Fotograf: Anna Simonsson

Stor glädje att kunna bidra

– Det är en stor glädje för oss i Kavlifonden att vi kan fortsätta bidra till Minds viktiga arbete med att stötta människor i kris, säger Inger Elise Iversen, VD i Kavlifonden.

– Samtalstjänsten kan göra stor skillnad för den enskilda individen, för dennes anhöriga och samhället runt dem, säger Iversen.

Den norska stiftelsen Kavlifonden är ensam ägare av Kavlikoncernen, som Kavli Sverige är en del av. Det betyder att hela överskottet från försäljningen av Kavli Sveriges produkter går till Kavlifonden, som delar ut det till välgörande ändamål, däribland Mind.

– Vi på Kavli Sverige är väldigt tacksamma över möjligheten att stödja Mind och utvecklandet av Självmordslinjen. Psykisk ohälsa och självmordsfrekvensen är ett stort trauma i det svenska samhället och att vi på Kavli genom vår dagliga verksamhet kan bidra på detta sätt känns väldigt tillfredsställande, säger Gerhard Bley, VD på Kavli.

Ger tillbaka till samhället

I år räknar Kavlifonden med att dela ut upp mot 100 miljoner kronor (NOK).

– Tillsammans med sina konsumenter står Kavli Sverige bakom en stor del av vårt överskott. Det känns verkligen fint att få ge något tillbaka till det svenska samhället på det här sättet, säger Inger Elise Iversen, VD i Kavlifonden.


Johannes, volontär på Självmordslinjen, tar emot samtal från människor i kris. 

Samtal ger hopp

– Trots många svåra samtal där jag hör hur människor lider, så fylls jag av hopp, av att det är så många som vill finnas där för den som behöver stöd. Men också hopp i att människor som har det jättesvårt ringer för att få prata med någon och dela det svåra, säger Johannes, volontär i Självmordslinjen.

Behöver du hjälp?

Självmordslinjen bemannas av utbildade volontärer och hit kan man anonymt ringa eller chatta dygnet runt, varje dag.
Telefon: 90101
Chat: https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/

FAKTA/BAKGRUND

  • 10 oktober markerar den internationella dagen för psykisk hälsa över hela världen. Av den anledningen meddelar Kavli, Kavlifonden och Mind fortsättningen av samarbetet som ska ge ännu fler människor i kris ett samtalsstöd genom Minds Självmordslinje.
  • Varje år tar 1600 personer i Sverige och ca 800 000 människor i världen sina liv.
  • Det är fler än i trafiken där ca 300 personer omkommer i Sverige varje år och internationellt fler än de som dör i krig.
  • Det är dessutom ca tio gånger fler som gör självmordsförsök, och ännu fler som har tankar på att ta sitt liv.