Mind Sverige

Genom samtalstjänsten Självmordslinjen erbjuder Mind Sverige stödjande samtal till människor i kris. Kavlifonden har bidragit till att bygga upp och utöka samtalstjänsten, som bemannas av volontärer via telefon, chatt och e-post.

Psykisk sjukdom och självmord är ett allvarligt folkhälsoproblem i Sverige. Organisationen Mind Sverige har i många år arbetat för att förbättra den psykiska hälsan hos svenskar och hjälpa människor med psykiska problem. Med stödet från Kavlifonden har mind kunnat etablera samtalstjänsten Självmordslinjen, som är en samtalstjänst som ska förebygga och förhindra självmord. Stödlinjen bemannas under 2020 med över 500 frivilliga som har fått specifik utbildning för att prata med människor som har självmordstankar. Volontärerna ger stöd via telefon, chat och e-post.

Mer om det här projektet