16. juni 2021

Två miljoner kronor till samtalen som räddar liv

Under pandemin ökade behovet av Mind Sveriges stödlinje "Självmordslinjen" dramatiskt. Kavlifonden avsätter nu två miljoner kronor för att stärka stödlinjen ytterligare.

Självmordslinjen drivs av Mind Sverige. Organisationen har arbetat i många år för att förbättra psykisk hälsa och hjälpa människor med psykiska problem.

Med stöd från Kavlifonden kunde Mind inrätta stödlinjen Självmordslinjen 2015 för att förebygga och förhindra självmord.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken i Sverige för åldersgruppen 15-24 år, enligt Socialstyrelsen.

– Möter ett livsviktigt behov

Stödlinjen är främst bemannad av volontärer som har utbildats för att prata med människor med självmordstankar och samtalen sker via telefon, chatt och e-post.

Kavlifonden har fortsatt att stödja projektet sedan den grundades 2015. Nu kommer Mind att tilldelas ytterligare 2 miljoner norska kronor för driften och vidareutvecklingen av Självmordslinjen under 2021 och 2022.

Anledningen är enkel: stödlinjen fungerar och bidrar utan tvekan till att rädda liv och hjälpa människor i kris.

Det visar de årliga analyserna, baserade på frågor till både användarna och volontärerna som tar emot samtalen.

Under 2020 kände 85 procent av användarna att de blev lyssnade på och förstods. 46 procent upplevde minskade självmordstankar och 54 procent tyckte att samtalen hade minskat känslan av ensamhet. I 71 procent av fallen kände volontärerna sig nöjda med samtalen och den hjälp de kunde ge användaren.

– Det här är upplyftande siffror och visar tydligt att Självmordslinjen möter ett bokstavligen livsviktigt behov, säger Inger Elise Iversen, VD i Kavlifonden.

– Det är verkligen ett nöje att kunna fortsätta att bidra till Mind och detta enormt viktiga arbete för människor som kämpar.


Volontärerna Marcus och Leo. Foto: Mind 

Tog emot 81 procent fler samtal förra året

– Kavlifondens stöd har bidragit till att utöka kapaciteten så att vi idag kan ta emot 80 000 samtal per år. Därför har vi också haft möjlighet att möta det ökade behovet nu under pandemin, genom att utbilda fler volontärer och därmed kunna förlänga öppettiderna för Självmordslinjen, säger Karin Schulz, generalsekreterare för Mind Sverige.

Behovet av tjänsten har ökat betydligt till följd av Covid-19. Antalet kontaktförsök ökade med 30 procent 2020, och sedan juni förra året har Självmordslinjen varit öppen dygnet runt.

Förstärkningen har varit lyckad. Under 2020 besvarade Självmordslinjen hela 58 000 samtal, en ökning med 81 procent från föregående år. Inte minst har de sett en betydligt större tillströmning av ungdomar i åldern 15-24 år, särskilt i chatt.


Karin Schulz, generalsekreterare i Mind.

Cirka 80 000 samtal år 2021

I år strävar Mind efter att kunna ta emot 80 000 samtal, och de vill öka ytterligare till 110 000 samtal nästa år. Totalt uppskattar Mind att detta kommer att uppgå till 66 000 volontärtimmar 2021 och 90 000 timmar 2022.

För att uppnå dessa mål är organisationen beroende av att rekrytera och utbilda fler volontärer. Men det kostar pengar.

– Kavlifonden ger oss förutsättningar för en snabbare uppskalning av Självmordslinjen. Vårt mål är att öka antalet volontärer till 1000 personer till 2022, säger Karin Schulz.

Stödet möjliggör bland annat vidareutveckling av digital utbildning och uppföljningsarbete för volontärer samt utveckling av metodiken för samtalskvalitet. Detta görs i samarbete med forskare från Uppsala universitet.

Generalsekreteraren påpekar att digitaliseringen har gjort det möjligt för fler att arbeta som volontärer för organisationen, eftersom du idag kan chatta och ta emot samtal hemifrån var du än bor.

Och det är inte bara de som ringer som drar nytta av stödlinjen, säger hon:

– Vi vet hur berikande det är att vara volontär och kunna stödja sina medmänniskor. Vi i Mind vill gärna bidra till att fler människor får vara en livlina för andra genom volontärarbete hos oss. Och stödet från Kavlifonden kommer att bidra till det.

Kraftfullt sätt att hjälpa

– Jag är både stolt och glad över att Kavlifonden återigen stödjer Mind och Självmordslinjen, säger Gerhard Bley, VD för Kavli Sverige.

Kavlifonden är helägare av Kavlikoncernen, som också Kavli Sverige är en del av. Liksom alla företag i Kavlikoncernen, går all vinst från Kavli Sveriges produkter till Kavlifonden och goda ändamål.

– I det kraftigt sekulariserade Sverige upplever allt fler människor stor ensamhet, känsla av meningslöshet och stress över allt fokus på materiell framgång. Många viktiga insatser behövs för att vända den utvecklingen, men ett väldigt kraftfullt sätt att hjälpa de människor som hamnat i den djupaste av kriser är tveklöst Minds Självmordslinjen. Att som VD för Kavli få se att vår unika företagsform, där allt vårt överskott går till välgörande ändamål, bidrar till ett bättre samhälle är verkligen en ynnest och en ägarmodell fler borde efterlikna, säger Gerhard Bley.

Behöver du någon att prata med?