16. juni 2021

To millioner til samtaler som redder liv

Under pandemien økte pågangen til den svenske krisesamtaletjenesten Selvmordslinjen dramatisk. Kavlifondet har støttet tjenesten helt siden 2015, og tildeler nå to millioner kroner for å styrke det livreddende tilbudet ytterligere.

Samtaletjenesten Selvmordslinjen drives av den svenske organisasjonen Mind Sverige, som i mange år har jobbet for å bedre psykisk helse og hjelpe mennesker med psykiske utfordringer.

Selvmord er den vanligste dødsårsaken i Sverige for aldersgruppen 15-24 år, i følge den offentlige, svenske Socialstyrelsen. Med støtte fra Kavlifondet kunne Mind i 2015 etablere samtaletjenesten Selvmordslinjen for å forebygge og forhindre selvmord.

– Møter et livsviktig behov

Selvmordslinjen bemannes i hovedsak av frivillige som har fått opplæring i å snakke med personer med selvmordstanker, og samtalene skjer både via telefon, chat og e-post.

Kavlifondet har fortsatt å støtte prosjektet helt siden tjenesten ble etablert i 2015, og nå tildeles Mind ytterligere to millioner kroner til drift og videreutvikling av Selvmordslinjen i  2021 og 2022.

Grunnen er enkel: Samtaletjenesten fungerer, og bidrar utvilsomt til å redde liv og hjelpe mennesker i krise.

Det viser de årlige analysene av samtaletjenesten, basert på spørsmål både til brukerne og de frivillige samtalemedarbeiderne:

I 2020 følte 85 prosent av brukerne at de ble hørt og forstått. 46 prosent opplevde reduserte selvmordstanker, og 54 prosent mente at samtalen hadde redusert følelsen av ensomhet. I 71 prosent av tilfellene kjente de frivillige seg tilfredse med samtalene og hjelpen de kunne gi brukeren.

– Dette er oppløftende tall, og viser tydelig at denne samtaletjenesten møter et bokstavelig talt livsviktig behov, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

– Det er virkelig en glede for oss i Kavlifondet å kunne fortsette å bidra til Mind og dette enormt viktige arbeidet for mennesker som strever.


FRIVILLIGE: Marcus og Leo  er blant de mange frivillige som har fått opplæring og nå tar i mot samtaler på Selvmordslinjen. Det samme gjelder Åsa på bildet øverst. Foto: Mind Sverige

81 prosent flere samtaler i fjor

– Kavlifondets støtte har bidratt til å utvide kapasiteten slik at vi i dag kan ta imot 80 000 samtaler i året. Derfor har vi også hatt mulighet til å møte det økte behovet nå under pandemien, gjennom å lære opp flere frivillige og dermed kunne utvide åpningstiden for Selvmordslinjen, sier Karin Schulz, generalsekretær i Mind.

Behovet for tjenesten har økt markant som følge av covid-19, antallet kontaktforsøk økte med 30 prosent i 2020.

Da ble det viktig å styrke tilbudet, og siden juni i fjor har Selvmordslinjen vært åpen døgnet rundt.

Styrkingen har vært vellykket. I 2020 besvarte Selvmordslinjen hele 58 000 samtaler, en økning på 81 prosent fra året før. Ikke minst har de hatt en betydelig økt pågang fra ungdom i alderen 15-24 år, særlig på chat.

Kavli Sverige: – Kraftfullt

– Jeg er både stolt og glad over at Kavlifondet igjen støtter Minds Selvmordslinjen, sier administrerende direktør i Kavli Sverige, Gerhard Bley.

Som ellers i konsernet går hele overskuddet fra Kavli Sveriges produkter til Kavlifondet og gode formål.

– I det kraftig sekulariserte Sverige opplever allerede flere mennesker stor ensomhet, følelsen av meningsløshet og stress over alt fokus på materiell fremgang. Mange viktige tiltak trengs for å snu den utviklingen, men Minds Selvmordslinjen er utvilsomt en kraftfull måte å hjelpe dem som har havnet i den dypeste krisen på.  Å som administrerende direktør for Kavli få se at vår unike foretaksform, der alt overskuddet vårt går til gode formål, bidrar til et bedre samfunn, er et privilegium og en eiermodell flere burde etterligne, sier Gerhard Bley.


GENERALSEKRETÆR: Karin Schulz, generalsekretær i Mind Sverige. Foto: Mind Sverige

Ligger an til 80 000 samtaler i 2021

I år har Mind som mål å kunne motta 80 000 samtaler, og de vil øke ytterligere til 110 000 samtaler til neste år.

Til sammen estimerer Mind at dette vil utgjøre 66 000 frivillighetstimer i 2021, og 90 000 timer i 2022.

For å kunne nå disse målene, er organisasjonen avhengig av å rekruttere og lære opp flere frivillige. Men det koster penger.

– Kavlifondet gir oss forutsetningen for en raskere oppskalering av Selvmordslinjen. Målet vårt er å øke antallet frivillige til 1000 personer i 2022, sier Karin Schulz.

Støtten muliggjør blant annet videreutvikling av det digitale opplærings- og oppfølgingsarbeidet for frivillige, samt å utvikle metodikken for samtalekvalitet. Dette skjer i samarbeid med forskere fra Universitetet i Uppsala.

Generalsekretæren peker på at digitaliseringen har gjort det mulig for flere å jobbe som frivillig for organisasjonen, siden man i dag kan man chatte og ta imot samtaler hjemmefra hvor enn man bor.

Og det er ikke bare innringerne som har utbytte av samtaletjenesten, forteller hun:

– Vi vet hvor berikende det er å være frivillig og kunne støtte sine medmennesker. Vi i Mind vil gjerne bidra til at flere får være en livlinje til andre gjennom å være frivillig hos oss. Og det kommer støtten fra Kavlifondet til å bidra til.

Trenger du noen å snakke med? Det fins både ringe- og chattetjenester også i Norge: