Mind Sverige

Gjennom samtaletjenesten Selvmordslinjen tilbyr Mind Sverige støttende samtaler til mennesker i krise. Kavlifondet har bidratt til å bygge opp og utvide samtaletjenesten, som bemannes av frivillige på telefon, chat og e-post.

Psykisk sykdom og selvmord er et alvorlig folkehelseproblem i Sverige. Organisasjonen Mind Sverige har i mange år jobbet for å bedre den psykiske helsen og hjelpe mennesker med psykiske problemer. Med støtte fra Kavlifondet har Mind kunnet etablere samtaletjenesten Självmordslinjen, som er et samtaletilbud som skal forebygge og forhindre selvmord. Støttelinjen bemannes i 2020 med over 500 frivillige som har fått spesiell opplæring for å snakke med personer med selvmordstanker. De frivillige tilbyr støtte via telefon, chat og e-post.

Mer om dette prosjektet

  • To millioner til forebygging av selvmord

    09. oktober 2017

    Kavlifondet gir to millioner kroner til videreutviklingen av den svenske organisasjonen Minds samtaletjeneste, som er spesielt rettet mot å forebygge selvmord.

  • Samtaler mot selvmord

    16. mai 2015

    Blant ungdom og menn under 44 år er selvmord den vanligste dødsårsaken i Sverige. Kavlifondet støtter Mind, en forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise.