Mind, Sverige

Mind er en svensk forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise. Kavlifondet bidrar med å bygge opp Minds nye støttelinje via telefon, chat og e-post for å forhindre selvmord.

Mind er en svensk forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise. Psykisk sykdom og selvmord er et alvorlig folkehelseproblem i Sverige. Foreningen Mind har i mange år jobbet for å bedre den psykiske helsen og for å hjelpe mennesker med psykiske problemer. Kavlifondet bidrar med å bygge opp Minds nye støttelinje for å forhindre selvmord. Støttelinjen skal bemannes med 150 frivillige som har spesiell opplæring for å snakke med personer med selvmordstanker. De frivillige tilbyr støtte via telefon, chat og e-post.

Mer om dette prosjektet