Mind, Sverige

Mind, Sverige

Mind er en svensk forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise. Kavlifondet bidrar med å bygge opp Minds nye støttelinje via telefon, chat og e-post for å forhindre selvmord.

Mind er en svensk forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise. Psykisk sykdom og selvmord er et alvorlig folkehelseproblem i Sverige. Foreningen Mind har i mange år jobbet for å bedre den psykiske helsen og for å hjelpe mennesker med psykiske problemer. Kavlifondet bidrar med å bygge opp Minds nye støttelinje for å forhindre selvmord. Støttelinjen skal bemannes med 150 frivillige som har spesiell opplæring for å snakke med personer med selvmordstanker. De frivillige tilbyr støtte via telefon, chat og e-post.

Mer om dette prosjektet

 • To millioner til psykisk helsearbeid

  09. oktober 2017

  Kavlifondet gir to millioner kroner til videreutviklingen av den svenske organisasjonen Minds samtaletjeneste, som er spesielt rettet mot å forebygge selvmord.

  Klikk for å lese mer
 • Samtaler mot selvmord

  16. mai 2015

  Blant ungdom og menn under 44 år er selvmord den vanligste dødsårsaken i Sverige. Kavlifondet støtter Mind, en forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise.

  Klikk for å lese mer