Mind, Sverige

Mind er en svensk forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise. Kavlifondet bidrar med å bygge opp Minds nye støttelinje via telefon, chat og e-post for å forhindre selvmord.

Mind er en svensk forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise. Psykisk sykdom og selvmord er et alvorlig folkehelseproblem i Sverige. Foreningen Mind har i mange år jobbet for å bedre den psykiske helsen og for å hjelpe mennesker med psykiske problemer. Kavlifondet bidrar med å bygge opp Minds nye støttelinje for å forhindre selvmord. Støttelinjen skal bemannes med 150 frivillige som har spesiell opplæring for å snakke med personer med selvmordstanker. De frivillige tilbyr støtte via telefon, chat og e-post.

Mer om dette prosjektet

  • To millioner til forebygging av selvmord

    09. oktober 2017

    Kavlifondet gir to millioner kroner til videreutviklingen av den svenske organisasjonen Minds samtaletjeneste, som er spesielt rettet mot å forebygge selvmord.

  • Samtaler mot selvmord

    16. mai 2015

    Blant ungdom og menn under 44 år er selvmord den vanligste dødsårsaken i Sverige. Kavlifondet støtter Mind, en forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise.