15. april 2019

Samtaletjenester som skal forebygge selvmord får mer støtte

Kavlifondet viderefører samarbeidet med svenske MIND om å styrke deres samtaletilbud innen selvmordsforebygging.

Av Hanne Eide Andersen

– Bidraget gjør at vi kan forsterke svarkapasiteten hos Självmordslinjen for å kunne ta imot flere samtaler enn dagens 27.000, sier generalsekretær i MIND Sverige, Karin Schulz.

Självmordslinjen, eller «Selvmordslinjen» på norsk, er en samtaletjeneste basert på frivillige medarbeidere som får opplæring av MIND.

Trenger du noen å snakke med? Kirkens SOS (Norge), MIND Sverige

– Å øke antall samtaler og kvaliteten samtalene forutsetter at vi kan rekruttere, utdanne og beholde flere frivillige. Vi vil heve kvaliteten i samtalene og virkelig møte de som trenger støtte og deres behov, sier Karin Schulz.

Dette arbeidet får nå ny støtte av Kavlifondet. Kavlifondet var også med som støttespiller da Selvmordslinjen ble startet opp i oktober 2015, og har siden vært en viktig bidragsyter til tjenesten. Bakgrunnen for oppstarten var en tragisk hendelse der en ung gutt tok sitt eget liv foran kamera mens det hele ble strømmet live på nettet.

Les mer: To millioner til samtaletjenester for å forebygge selvmord

Støtten fra Kavlifondet har blant annet gjort det mulig for MIND å ta i mot 27.000 samtaler i 2018, noe som var en økning på flere tusen fra året før. Kavlifondet har også bidratt til at MIND har kunnet starte tre nye svarsentraler for Selvmordslinjen i Halmstad, Malmø og Umeå, og ansatt hver sin virksomhetsleder for disse.

– Dette gjorde vi dels for å kunne ta imot flere samtaler, og dels for å kunne tilby frivillige å bidra til tjenesten fra flere steder i Sverige, sier Karin Schulz.

Pågangen til Selvmordslinjen er fortsatt stor, og MIND greier fortsatt ikke å dekke behovet.
– Vi ser hele tiden på hvordan vi kan møte disse behovene gjennom å utvikle virksomheten på sikt, sier Karin Schulz.

Les mer: Samtaler mot selvmord

Kavlifondet eier Kavli Sverige som produserer kjente merkevarer som Kavli Mjukost, Druvan, Eriks sås, Planti med flere. Derfor støtter Kavlifondet også flere gode formål i Sverige.  

Fra venstre Karin Schulz, Nawras Naji og Inger Elise Iversen på Kavli Sveriges hovedkontor i Stockholm. Foto: Hanne Eide Andersen/Kavlifondet