9. oktober 2017

To millioner til forebygging av selvmord

Kavlifondet gir to millioner kroner til videreutviklingen av den svenske organisasjonen Minds samtaletjeneste, som er spesielt rettet mot å forebygge selvmord.

Tekst: Hanne Eide Andersen

Kavlifondet var også med som støttespiller da samtaletjenesten “Selvmordslinjen” ble startet opp i oktober 2015.

– To år og 40.000 samtaler senere er behovet for tjenesten fortsatt økende, sier generalsekretær i Mind, Karin Schulz.

Tragedien som utløste det

Historien har et tragisk bakteppe. 11. oktober 2010 tok svenske Marcus Jannes (21) livet sitt foran webkamera, med et livestreamende publikum som vitner. Noen oppmuntret ham, andre forsøkte å hjelpe og stoppe ham. Men da redningspersonellet ankom stedet, hadde det verste inntruffet. Markus var død.

Selvmordet vakte oppmerksomhet og forskrekkelse, både i og utenfor Sverige. Minds ledelse bestemte seg umiddelbart.

– Man slo neven i bordet der og da, forteller Karin Schulz.
– Mind skulle skape en selvmordsforebyggdende støttelinje, noe som på den tiden manglet helt i Sverige på tross av WHOs anbefalinger om at alle land bør ha en.

Prosjektet Selvmordsopplysningen ble startet. Dette var en webchat som var åpen i tre timer hver kveld på hverdager, bemannet med hjelp av spesialutdannede frivillige. Allerede fra starten av pågangen stor, med ti-femten samtaler hver eneste kveld. I takt med at tjenesten ble mer kjent, innså Mind at det var uunngåelig å utvide den.

Finansiering som krever mot

De mange som søkte hjelp synliggjorde at Sverige trengte en mer tilgjengelig støttelinje, som også var åpen på dagtid og i helger. Man så også et behov for at chatten ble supplert med en telefonlinje, ettersom at eldre foretrakk å snakke i telefonen i stedet for å chatte.

Planen for Selvmordslinjen ble laget og banket gjennom i 2014. Men den store utfordringen var finansiering.
– Det kreves mot for å finansiere en virksomhet som vår, stigmaet og tabuet som omgir psykisk uhelse strekker seg seg også til mulige finansielle aktører. Ikke alle vil kjennes ved spørsmålene våre, man er redd for å selv måtte snakke om psykisk uhelse og selvmord. Det kan være ubekvemt, sier Karin Schulz, generalsekretær i Mind.

Til tross for det, var det flere donorer som kom på banen med midler til prosjektet.
– Kavlifondet var en av de avgjørende, sier Schulz.
– Vi visste at det finnes store finansielle risikoer med prosjektet, så da Kavlifondet valgte å investere i virksomheten vår, kunne vi puste ut. Det var startskuddet for Selvmordslinjen, da visste vi at Sverige skulle få sin første selvmordsforebyggende støttelinje, fortsetter Karin Schulz.

250 frivillige

7. oktober 2015, nesten fem år setter at Marcus Jannes tok livet sitt, åpnet Selvmordslinjen. Ytterligere to år senere har de frivillige tatt i mot rundt 40.000 henvendelser til linjen, rundt 20.000 i året. 250 frivillige arbeider i virksomheten.

– Det store antall som lar høre fra seg viser at vi får tillit. Men også at det finnes et utrolig stort behov for virksomheten vår, sier Johanna Nordin, ansvarlig for Selvmordslinjen.

Nå er målet å ta i mot 60.000 samtaler i året fra og med 2020. For øyeblikket er Mind i gang med å starte opp flere lokale svargrupper på ulike steder i Sverige.

Støtten fra Kavlifondet skal bidra til at dette målet nås.

– Å rammes av psykisk sykdom og uhelse er noe som de aller fleste berøres av i løpet av livet, enten det gjelder oss selv eller de vi er glade i. Mind gjør et uvurderlig arbeid for våre medmennesker i Sverige som trenger en støtte når livet fremstår som uoverkommelig. Spesielt er vi imponerte over mobiliseringen av de mange frivillige og deres innsats, som er helt nødvendig for å gjøre dette mulig. At også vi kan bidra til dette arbeidet, er av stor verdi for oss i Kavlifondet, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Psykisk helse og sykdom er en prioritering for Kavlifondet, og vil ha ekstra fokus i vårt arbeid i 2018, sier Inger Elise Iversen.

– Det er utrolig gledelig at Kavlifondet har valgt å investere i Mind og forlenge samarbeidet. Vi ser hvordan pengene forvandles til medmenneskelige samtaler på linjen vår. Sammen forebygger vi psykisk sykdom og selvmord, det kjennes utrolig meningsfullt, sier Karin Schulz.


De frivillige jobber aldri alene, så de kan støtte hverandre om samtalene er tøffe. Foto: José Figueroa

Les mer om Mind og Selvmordslinjen på deres hjemmesider: https://mind.se/