16. mai 2015

Samtaler mot selvmord

Blant ungdom og menn under 44 år er selvmord den vanligste dødsårsaken i Sverige. Kavlifondet støtter Mind, en forening som tilbyr støttende samtaler til mennesker i alvorlig krise.

Psykisk sykdom og selvmord er et alvorlig folkehelseproblem i Sverige. Hvert år tar 1600 mennesker sitt eget liv. Den svenske foreningen Mind har i mange år jobbet for å bedre den psykisk helsen og for å hjelpe mennesker med psykiske problemer.

MIND

Kavlifondet har besluttet å bidra med 500 000 norske kroner for å bygge opp Minds nye støttelinje for å forhindre selvmord. Denne støttelinjen, som lanseres høsten 2015, skal bemannes 150 frivillige som har spesiell opplæring i å snakke med personer med selvmordstanker. De frivillige tilbyr støtte via telefon, chat og e-post. På denne måten kan de nå både yngre og eldre personer med ulike kommunikasjonsvaner. Fullt utbygd vil linjen tilby 20 000 støttesamtaler hvert år.

Midlene fra Kavlfondet vil bli brukt til rekruttering, opplæring av frivillige, samt telefoni og IT-kostnader, leie- og informasjonskostnader.

– I dag finnes det ingen døgnåpen støttelinje for mennesker som står i fare for å ta sine egne liv. Det finnes flere vitenskapelige studier som viser at slike krisetelefoner kan ha en forebyggende effekt. Vi er svært takknemlige for støtten fra Kavlifondet, som gjør det mulig å tilby en livsviktig støtte, sier generalsekretær i Mind, Carl von Essen.

Les mer: www.mind.se