23. oktober 2020

2,4 millioner til samtaletilbud for mennesker i krise

Med støtten fra Kavlifondet skal Mind Sverige fortsette å styrke sitt samtaletilbud til mennesker i krise.

– Samtalen ga meg håp, ellers hadde jeg vært død nå.

Det sier en tidligere innringer til «Selvmordslinjen», Mind Sveriges samtaletjeneste for mennesker i krise. Selvmordslinjen er til for alle som har tanker om å ta sitt eget liv eller for de med nære slektninger eller venner med slike tanker.

Les hele artikkelen på svensk her

40 000 samtaler hvert år

Hvert år tar Mind Sverige i mot over 40 000 samtaler til sin samtaletjeneste “Selvmordslinjen”. Samtalene skal gi støtte og håp til mennesker som befinner seg i en krise. Hvert år tar 1600 mennesker livet sitt i Sverige, i følge Mind.

Selvmordslinjen bemannes av frivillige i Sverige som har fått spesialopplæring av Mind Sverige. Hit kan man ringe anonymt eller chatte døgnet rundt, hver dag.

Telefon: 90101
Chat: Gå direkte til chat på Mind Sveriges hjemmeside

– Det langsiktige samarbeidet vi har med Kavlifondet gjør at vi kan utvikle virksomheten og ta imot enda flere samtaler gjennom å trene opp flere frivillige til selvmordslinjen. Frivillige som kan lytte og gi støtte til mennesker i krise. Det betyr enormt mye for oss, sier Karin Schulz, generalsekretær i Mind.

Selvmordslinjen bemannes i dag av 570 frivillige medarbeidere. Støtten fra Kavlifondet bidrar til at Mind Sverige kan styrke kapasiteten og dermed hjelpe enda flere som sliter.

Støtten på 2,4 millioner NOK er en videreføring av et mangeårig samarbeid som startet i 2015.


Karin Schulz, generalsekretær i Mind.

En glede å bidra

– Det er en stor glede for oss i Kavlifondet for å kunne fortsette å bidra til Mind Sveriges viktige arbeid for mennesker i krise, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

– Samtaletjenesten kan utgjøre den store forskjellen i enkeltmenneskers liv, for deres pårørende og samfunnet rundt dem, sier Iversen.

Kavlifondet er heleier av Kavlikonsernet, som også Kavli Sverige er en del av. Som ellers i konsernet går hele overskuddet fra Kavli Sveriges produkter til Kavlifondet og gode formål.

– Vi i Kavli Sverige er veldig takknemlige over muligheten til å støtte Mind og utviklingen av Selvmordslinjen. Psykisk uhelse og selvmordsfrekvensen er et stort traume i det svenske samfunnet, og at vi i Kavli kan bidra på denne måten kjennes veldig tilfredsstillende, sier Gerhard Bley, administrerende direktør i Kavli Sverige.

Gir tilbake til samfunnet

I år regner Kavlifondet med å dele ut bortimot 100 millioner kroner (NOK).
– Sammen med sine forbrukere står Kavli Sverige bak en stor del av overskuddet vårt. Det er virkelig flott å få gi noe tilbake til det svenske samfunnet på denne måten, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Samtaler gir håp

– Til tross for mange vanskelige samtaler der jeg hører at mennesker har det vondt, så blir jeg fylt med håp av at det er så mange som vil være der for dem som trenger støtte, sier Johannes, en av de som frivillig betjener Selvmordslinjen.

– Men også håp ved at mennesker som har det vanskelig ringer for å få prate med noen og dele det vonde, sier han.

Trenger du noen å snakke med? Det fins både ringe- og chattetjenester også i Norge:

• Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113.

• Mental Helse: 116 123

• Kors på halsen/Røde Kors (for unge under 18 år): 800 33 321

• Kirkens SOS: 22 40 00 40