27. april 2021

Stöd til goda och meningsskapande matminnen med Unga Station

Med 2,5 miljoner NOK i stöd från Kavlifonden ska Stockholm Stadsmission utvidga och vidareutveckla Unga Station. Maten och måltiden har en central roll hos Unga Station som handlar om att både tillgodose deltagarnas basbehov, och att vara en del av ett sammanhang och gemenskap.

Unga Station är Stockholms Stadsmissions verksamhet för barn, unga och deras familjer i utsatta livssituationer. Den finns i dag på Södermalm, i Tensta och Vårberg.

– Unga Station är en plats där barn, unga och deras familjer kan få en trygg samvaro, gemenskap samt vägledning och stöd, säger Wafa Issa, verksamhetsområdeschef Unga Station, Stockholms Stadsmission.

2,5 miljoner

Kavlifonden stöder Stockholm Stadsmissions arbete med Unga Station med 2,5 miljoner NOK i 2020-2021.

– Det är med stor glädje som Kavlifonden har beslutat att stödja Stockholm Stadsmission och deras arbete med Unga Station. Vi ser fram emot att bidra till att fler barn och unga får möjlighet till fina upplevelser med mat och samhörighet på Unga Station, säger Guro Hjetland Sundsby, ansvarig för utdelningar i Sverige.

Stiftelsen Kavlifonden äger Kavlikoncernen, som Kavli Sverige är en del av, och delar ut hela överskottet från försäljningen av Kavlis produkter till goda ändamål. Kavli Sverige producerar populära livsmedel som Kavli mjukost och dressingar, Johnny’s och Planti.

– Det känns väldigt bra att kunna ge tillbaka till konsumenterna genom stöd till projekt som Unga Station, vilket gör skillnad för både individer och det samhälle de lever i, säger Sundsby.

Rättigheter och förändring 

– Pengarna från Kavlifonden kommer att gå till att skapa positiva matminnen på Unga Station. Med stödet kan vi med måltiden som metod vidareutveckla vårt sociala rättighets- och förändringsarbete för barn, unga och deras familjer genom Unga Station. Det betyder mycket för våra verksamheter och de deltagare vi träffar runt om i Stockholm, säger Issa.

Unga Stations aktiviteter utgår från fyra mål och verkar för att alla barnfamiljer, barn och unga ska ha: 

  • tillgång till ett starkt och gott nätverk
  • en god hälsa
  • en god kännedom om samhällets funktion och stöd
  • en meningsfull fritid

30 000 måltider per år

Under 2019 hade Unga Station nästan 27 000 besök i de olika verksamheterna. Unga Station serverar ca 30 000 måltider per år. Maten och måltiden har en central roll som handlar om att både tillgodose deltagarnas basbehov, och att vara en del av ett sammanhang och gemenskap.

– Att få laga nyttig och god mat tillsammans och i lugn och ro äta och samtala med andra är en viktig del i det arbete vi gör tillsammans med våra deltagare, säger Wafa Issa.

– Ett arbete som syftar till att livssituationen för deltagarna skall förändras till det bättre och att de känner en större egenmakt över sina egna liv. På Unga Station finns utrymme, god stämning samt kostnadsfri vällagad mat, vilket är viktiga förutsättningar för att kunna glömma andra orosmoment för en stund, och istället skapa nya positiva minnen tillsammans.


Under våren 2020 flyttade Unga Stationerna ut stora delar av sin verksamhet på grund av covid-19. 

Delaktiga deltagare

I samband med måltidssituationen kan även pedagogiska aktiviteter erbjudas, i syfte att främja hälsa och sprida information om betydelsen av nyttig kost.

Regelbundet skapar Unga Station aktiviteter där deltagare är delaktiga i tillagning och presentation av den mat som serveras. Det ger deltagare möjlighet att få visa sina förmågor, dela med sig av kunskap samt känna glädje och stolthet över den egna matkulturen.

– Positiva matupplevelser är en möjlighet att skapa samtal, relation och förtroende. Vi vet genom erfarenhet att deltagandet i våra måltidssituationer underlättar steget in i andra typer av verksamheter för många deltagare, säger Issa.

Om Stockholms Stadsmission

  • Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som Stockholms Stadsmission har gjort ända sedan 1853.
  • Stockholms Stadsmissions vision är ett mänskligare samhälle för alla. Det är det samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och har tillgång till bostad, utbildning och arbete. När fler upplever egenmakt att kunna påverka sin livssituation och ges möjlighet till delaktighet i samhället – då blir samhällslivet mänskligare för alla.
  • Stockholms Stadsmissions värdegrund har sitt ursprung i en kristen grundsyn, med en självklar öppenhet för olika livsåskådningar. Den bygger på en uthållig och handlingskraftig kärlek till människan där det främsta redskapet är det personliga mötet.


Foto: Anna Z Ek.


Bild från Unga Station Vårberg. Foto: Anna Z Ek.


Wafa Issa, verksamhetsområdeschef Unga Station, Stockholms Stadsmission. Foto: Anna Z Ek.