30. april 2021

Måltid med mening for utsatte barnefamilier

Med 2,5 millioner kroner fra Kavlifondet skal Stockholms Stadsmission videreutvikle tilbudet Ung Stasjon. Her tilbys barnefamilier i utsatte livssituasjoner tilhørighet og fellesskap gjennom aktiviteter der mat og måltider spiller en viktig rolle.

Ung Stasjon, eller “Unga Station” på svensk, er navnet på Stockholms Stadsmissions virksomhet rettet mot barn, unge og deres familier når de er i vanskelige livssituasjoner. Virksomheten finnes i dag i Stockholm-bydelene Södermalm, Tensta og Vårberg.

– Ung Stasjon er en møteplass der barn, unge og familiene deres kan oppleve trygt samvær og fellesskap, samt få veiledning og støtte, sier Wafa Issa. Hun jobber som områdesjef for Ung Stasjon i Stockholms Stadsmission.

2,5 millioner

Kavlifondet har tildelt Stockholms Stadsmissions satsing på Ung Stasjon 2,5 millioner norske kroner i 2020-2021.

– Det er med stor glede Kavlifondet har besluttet å støtte Stockholms Stadsmission og deres arbeid med Ung Stasjon. Vi er glade for å bidra til at flere barn og unge får muligheten til gode opplevelser med mat og samhørighet, sier Guro Hjetland Sundsby, som er ansvarlig for Kavlifondets tildelinger i Sverige.

Rettigheter og forandring

– Pengene fra Kavlifondet skal gå til å skape positive matminner på Ung Stasjon. Med denne støtten kan vi med måltidet som metode videreutvikle vårt sosiale rettighets- og forandringsarbeid for barn, unge og familiene deres. Det betyr mye for de ulike virksomhetene våre, og for barna, de unge og familiene deres som vi møter rundt om i Stockholm, sier Wafa Issa.

Aktiviteten til Ung Stasjon springer ut fra fire mål om at alle barnefamilier, barn og unge skal ha:

  • tilgang til et sterkt og godt nettverk
  • en god helse
  • god kjennskap til samfunnets funksjon og støtte
  • en meningsfull fritid

30 000 måltider i året

I 2019 hadde Ung Stasjon nesten 27 000 besøk på sine ulike virksomheter. De serverer cirka 30 000 måltider hvert år. Maten og måltidene har en sentral rolle gjennom å imøtekomme deltakernes basisbehov, og gjennom å bidra til fellesskap og tilknytning til samfunnet.

– Å få lage god mat sammen og i ro og mak få spise og prate med andre er en viktig del av jobben vi gjør sammen med brukerne våre, sier Issa.

– Arbeidet vi gjør skal bidra til at livssituasjonen for brukerne våre skal forandres til det bedre og til at de føler større kontroll over egne liv. På Ung Stasjon får de god stemning, god plass og kostnadsfri, vellaget mat. Det gir gode forutsetninger for å glemme bekymringene for en stund, og i stedet kunne skape nye, positive minner sammen.


Våren 2020 måtte Ung Stasjon flytte store deler av virksomheten sin utendørs på grunn av Covid-19. Her fra Ung Stasjon på Vårberg. Foto: Anna Z. Ek

Delaktige deltakere

I forbindelse med måltidssituasjonen kan dessuten pedagogiske aktiviteter tilbys, med tanke på å fremme helse og spre informasjon om sunt kosthold.

Med jevne mellomrom tilbys deltakerne å delta i matlagingen og presentasjonen av maten som serveres. Det gir deltakerne muligheten til å bruke og vise sine evner, dele med seg av kunnskapen de besitter og føle glede og stolthet over egen matkultur.

– Positive matopplevelser åpner for samtaler, gode relasjoner og tillit. Vi vet av erfaring at det å delta i våre måltider gjør det enklere å ta steget inn i andre samfunnsaktiviteter, sier Issa.

Om Stockholms Stadsmission:

  • Stockholms Stadsmission er en ideell organisasjon som siden 1853 har jobbet med sosial omsorg, utdanning og arbeidsintegrering i Sverige.
  • Lokale Stadsmissioner fins i mange svenske byer, og tilsvarer Kirkens Bymisjon i Norge.
  • Visjonen er et mer menneskelig samfunn for alle: “Et samfunn der alle har makt til å forme sine egne liv og har tilgang til bolig, utdanning og arbeid. Når flere opplever at de kan påvirke sin egen livssituasjon og gis mulighet til å delta i samfunnet, blir samfunnet mer menneskelig for alle.”
  • Stockholms Stadsmissions verdigrunnlag har sitt utspring i et kristent grunnsyn, men de vektlegger en åpen tilnærming til ulike livssyn. Verdigrunnlaget bygger på en tålmodig og handlingskraftig kjærlighet til mennesket, der det fremste redskapet er det personlige møtet.


Foto: Anna Z Ek.


Dette bildet er fra Ung Stasjon i bydelen Vårberg. Foto: Anna Z. Ek


Wafa Issa, områdesjef for Ung Stasjon i Stockholm Bymisjon. Foto: Anna Z. Ek