Stockholm Bymisjon

Ung Stasjon er et tilbud fra Stockholm Bymisjon der målet er å skape tilhørighet, fellesskap og positive endringer gjennom aktiviteter der mat og måltider står sentralt.

Stockholm Bymisjons arbeid har fokus på effekten for den enkelte deltakeren, der deres egenmakt og egne handlingsromd skal styrkes.

Visjonen deres er et menneskeligere samfunn for alle, der alle har makt til å forme sine egne liv, og har tilgang til bolig, utdanning og arbeid.

Ung Stasjon er en del av Stockholm Bymisjons arbeid med sosial omsorg. Bymisjonen i Stockholm arbeider også med utdanning og arbeidsintegrering. Kavlifondet støtter Stockholm Stadsmissions arbeid med Ung Stasjon med 2,5 millioner kroner i 2021-2022.

Mer om dette prosjektet

  • Måltid med mening for utsatte barnefamilier

    30. april 2021

    Med 2,5 millioner kroner fra Kavlifondet skal Stockholms Stadsmission videreutvikle tilbudet Ung Stasjon. Her tilbys barnefamilier i utsatte livssituasjoner tilhørighet og fellesskap gjennom aktiviteter der mat og måltider spiller en viktig rolle.