Stockholms Stadsmission

Målet med verksamheten på Unga Station och den öppna verksamheten med mötet över måltiden är både att mätta och att starta en process för förändring.

Stockholms Stadsmissions arbete fokuserar på effekten för den enskilde deltagaren där deras egenmakt och egna handlingsutrymme ska stärkas. Organisatoriskt vill vi med detta projekt utveckla verksamheten och även nå ut till fler deltagare då vi ser att behoven i samhället ökar.

Unga Station är en del av Stockholms Stadsmissions arbete med social omsorg,  utöver detta arbetar vi också med utbildning och arbetsintegration. Vår vision är ett mänskligare samhälle för alla. För oss är det samhälle där alla har makt att forma sina egna liv och har tillgång till bostad, utbildning och arbete.