Stockholms Stadsmission

Målet med verksamheten på Unga Station och den öppna verksamheten med mötet över måltiden är både att mätta och att starta en process för förändring.

Stockholms Stadsmissions arbete fokuserar på effekten för den enskilde deltagaren där deras egenmakt och egna handlingsutrymme ska stärkas.

Unga Station är en del av Stockholms Stadsmissions arbete med social omsorg. Utöver detta arbetar Stadsmissionen också med utbildning och arbetsintegration. Deres vision är ett mänskligare samhälle för alla, där alla har makt att forma sina egna liv och har tillgång till bostad, utbildning och arbete.

Med 2,5 miljoner NOK i stöd från Kavlifonden ska Stockholm Stadsmission utvidga och vidareutveckla Unga Station.

Mer om det här projektet

  • Stöd til goda och meningsskapande matminnen med Unga Station

    27. april 2021

    Med 2,5 miljoner NOK i stöd från Kavlifonden ska Stockholm Stadsmission utvidga och vidareutveckla Unga Station. Maten och måltiden har en central roll hos Unga Station som handlar om att både tillgodose deltagarnas basbehov, och att vara en del av ett sammanhang och gemenskap.