27. maj 2021

Erikshjälpen får 2,5 miljoner till Framtidsverkstaden i Uppsala

Erikshjälpen får 2,5 miljoner från Kavlifonden för att stödja barn, ungdomar och föräldrar i riskzonen för socialt utanförskap i Gränby, Uppsala.

− Genom att ge stöd till Erikshjälpen Framtidsverkstad i Uppsala, vill vi på Kavlifonden bidra till att bygga gräsrotsinitiativ där invånarna är med och förbättrar samhället de lever i, säger projektansvarig för Sverige i Kavlifonden, Guro Hjetland Sundsby.

Erikshjälpen Framtidsverkstad är ett koncept med syfte att öka delaktigheten hos barn, unga och föräldrar i att utveckla sina bostadsområden och göra dem mer inkluderande, trygga och levande.

– Genom Erikshjälpen Framtidsverkstad kan vi matcha de behov och utmaningar som Gränby har. Pengarna från Kavlifonden gör att arbetet säkras på lång sikt, säger projektledare Denis Bisaso.

projektledare PROJEKTLEDARE Denis Bisaso. Foto: Erikshjälpen

Stort behov

Sedan i vintras har Erikshjälpen Framtidsverkstad funnits på plats i Gränby och genomfört en förstudie. Resultatet visar att behovet av fritidsaktiveter för barn och unga är stort i området, samtidigt som det finns en stor grupp föräldrar som står långt ifrån arbetsmarknaden.

− Barnen och ungdomarna behöver goda förebilder, vuxna som ser och som kan lyssna. En meningsfull fritid och ett sammanhang. Någon som hjälper dem med skolan och som kan uppmuntra deras framtidstro. Där kan vi genom Erikshjälpen Framtidsverkstad erbjuda ett fantastiskt bra koncept som matchar de behov och utmaningar Gränby har, säger Denis Bisaso, lokal projektledare för Erikshjälpen, och fortsätter:

− Att Kavlifonden nu går in med 2,5 miljoner i Framtidsverkstaden innebär en trygghet för verksamheten på lång sikt. Pengarna gör det också möjligt att jobba långsiktigt genom Framtidsverkstaden för hitta fler aktörer som vill vara med och bära arbetet framåt.

Resurs i egna liv

− Barns deltagande och engagemang är viktigt. För genom inkludering och en tro på sig själva kan barn och ungdomar inte bara vara en resurs i sina egna liv utan också för samhället de befinner sig i. Vi är imponerade av de aktiviteterna som redan nu sker via Framtidsverkstaden i Helsingborg och ser fram emot att följa hur arbetet i Uppsala utvecklas, säger Guro Hjetland Sundsby i Kavlifonden.

Kavlifonden äger Kavlikoncernen, som Kavli Sverige är en del av, och delar ut hela överskottet från försäljningen av Kavlis produkter till goda ändamål. Kavli Sverige producerar populära livsmedel som Kavli mjukost och dressingar, Johnny’s och Planti.

 Minna Al Hassani (14) er en av ungdomarna i Helsingborg som deltar i Framtidsverkstaden. – Det är här jag kan vara mig själv, säger Minna. Foto: Erikshjälpen

Förebilder och meningsfulla aktiviteter

Gränbyskolans rektor Cilla Perio´ ser mycket positivt på Erikshjälpen Framtidsverkstads närvaro i Gränby.

− Vi ser att det är viktigt att på olika sätt skapa framtidstro för våra elever. En meningsfull fritid är en skyddsfaktor och en motpol till aktiviteter och personer som kan vara destruktiva. Där kommer Erikshjälpen in som en bra aktör som bidrar med bra förebilder och meningsfulla aktiviteter, säger Cilla Perio´.

SHARK TANK Shark tanken är ungdomars egen lokal för kurser, seminarier, informationsarbete, möten om olika frågor och kulturaktiviteter. Foto: Erikshjälpen

Sommarjobb med graffiti

Planeringen för sommarens aktiviteter är redan i full gång.

− I sommar planerar vi att i samarbete med Uppsala kommun ge ungdomar möjlighet att vara delaktiga i att lyfta sitt bostadsområde genom konstnärliga uttryck. Som del av några ungdomars sommarjobb ska de berätta om sitt område och graffitimåla kuber som ska placeras i området, säger Denis Bisaso.

Förutom satsningar för barn och unga kommer även Erikshjälpen Framtidsverkstad erbjuda arbetsträning för boende i området i Erikshjälpen Second Hands butik i Uppsala.

Den nära samverkan med butiken gör det möjligt för både unga och deras föräldrar att skapa kontakter, bygga sociala nätverk och träna de förmågor som är viktiga för att möta arbetslivets krav.

Kavlifonden stödjer också uppstart och etablering av Framtidsverkstad i Helsingborg.