Erikshjälpen, Sverige

Erikshjälpen är en svensk barnrättighetsorganisation som utifrån FNs barnkonvention kämpar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv, både idag och i framtiden. Arbetet utförs i 18 länder, med fokus på barns rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd.

Erikshjälpen startades av ett barn, och barn och deras familjer involveras och är själva med och förändrar sin vardag, nu och i framtiden. Erikshjälpen är också en second hand-kedja med ett 60-tal butiker i Sverige som ger intäkterna till arbetet som Erikshjälpen utför. I butikerna får människor utanför den vanliga arbetsmarknaden möjlighet till jobb. Mer än 2000 frivilliga engagerar sig i verksamheten som också bidrar till en bättre miljö.

Kavlifonden stödjer Erikshjälpen med medel till ett projekt som ska förebygga utanförskap i Hälsingborg, projektet löper mellan 2019-2021.

Mer om det här projektet