9. december 2021

Kvinnor arbetar för miljö och klimat i Etiopien

Ett projekt för insamling och återvinning av plast och papper har skapat nya jobb för kvinnor i Etiopien. Kirkens Nødhjelp (Kyrkans Nödhjälp) utökar nu projektet med stöd från Kavlifonden.

Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

– Vi skapar jobb, städar miljön och tar hand om resurser på ett bättre och mer klimatvänligt sätt. Här täcks flera behov i ett och samma projekt, sammanfattar Kirkens Nødhjelps landschef i Etiopien, Eivind Aalborg.

Cirkulär ekonomi och återvinning

– Inom klimat och miljö är det framför allt cirkulär ekonomi och återvinning av plast och annat skräp som står i fokus. Genom samarbetet med Kavlifonden kan vi nu utöka detta arbete, säger Aalborg.

Kavlifonden stöder utökningen av projektet som kallas ”Waste for Value” med 1,5 miljoner norska kronor 2021-2022.

– Vi är glada över att samarbeta med en gedigen organisation som Kirkens Nødhjelp, säger Rune Mørland, ansvarig för internationella tilldelningar i Kavlifonden.

– Projektet passar väldigt bra med vår strategi om att bidra till bra klimat- och miljölösningar genom utbildnings- och jobbskapande projekt. Det är inspirerande att se de resultaten som pilotprojektet har lett till, både för miljön och för kvinnor som genom arbete och samarbete skapar en bättre framtid, säger Mørland.


ARBETAR: Zenebech Odiro bor i Shashemene, en stad som ligger cirka 150 miles (240 km) från huvudstaden Addis Abeba. Hon är deltagare i projektet Waste for Value som nu utökas med hjälp av stöd från Kavlifonden. Foto: Hilina Abebe/NCA

WORLD Clean Up Day: Många deltagare från Waste for Value deltog under World Clean Up Day i Shashemene, Etiopien. Foto: Hilina Abebe/NCA

Började med flyktingar

Waste for Value startade som ett pilotprojekt 2019 med flyktingar från Sydsudan och lokalbefolkningen i Gambella-provinsen, som ligger på gränsen till Sydsudan.

Nedskräpning av miljön med plast och papper är ett stort och växande problem i Etiopien. Brist på system och strukturer för sanering, insamling och återvinning gör att varken plast, papper eller metall samlas in och återvinns i någon större utsträckning.

Samtidigt är fattigdomen utbredd och många kvinnor är särskilt utsatta.

– I Gambella etablerade vi flera lokala kooperativ som samlade in skräp som plast, papper och metall. Avfallet transporteras till huvudstaden Addis Abeba där det återvinns och säljs för återanvändning, säger Eivind Aalborg.

– Resultatet blev lyckat med både städning av miljöer och nya jobb. Många, särskilt kvinnor, fick en ny möjlighet till inkomstbringande arbete under ordnade förhållanden, säger han.


PILOTPROJEKT: Nyalian Choul (30) är mamma till sju barn. Hon flydde sitt hem för sex år sedan på grund av kriget i Sydsudan. Sedan dess har hon bott i Jewi Refugee Camp i Gambella, i västra Etiopien. Nyalian leder för närvarande en grupp på 18 flyktingar som är organiserade och tjänar pengar genom att samla in metallavfall och sälja det för återvinning. Ett ”Waste for Value”-initiativ NCA startade 2019 som ett pilotprojekt. Foto: Hilina Abebe/NCA

Bränner plast och papper

Kirkens Nødhjelp använder nu erfarenheterna från Gambella för att utöka Waste for Value till städerna Hawassa och Zeway, som ligger längs huvudvägen från Addis Abeba söderut mot Kenya.

I Hawassa, en regional huvudstad med 260 000 invånare, finns det goda avfallshanteringsstrukturer i regi av lokala myndigheter. Insamlat och sorterat avfall skickas till Addis Abeba för vidare bearbetning.

Ändå är det vanligt att bränna skräp, kartongprodukter och plast. Det beror delvis på bristen på organiserade grupper som samlar in och hanterar avfall till stadens fyra återvinningsstationer, enligt Kirkens Nødhjelp.

Sophämtning i Hawassa bedrivs huvudsakligen oorganiserat och inom den informella sektorn och anses vara lågstatusarbete utan säker inkomst.

Staden Zeway har 44 000 invånare. Det finns inga avfallshanteringssystem här. Plastavfall och pappersavfall är en stor utmaning både för människors hälsa och för miljön.

Etablerar renodlade kvinnokooperativ

– I båda städerna etablerar vi nu rena kvinnokooperativ som ska arbeta med insamling och försäljning av plast och papper, berättar Aalborg.

Kvinnorna ska driva kooperativen tillsammans. De får utbildning i avfallshantering och administration av kooperativet. De har även tillgång till fordon, arbetsredskap och annan utrustning som effektiviserar insamling och hantering av avfall.

– Det här kommer att ge både ökad arbetsinkomst och ökad yrkesstatus, säger Aalborg.

Efter avslutad utbildning ska kvinnokooperativen i båda städerna vara väletablerade med affärslicens och juridisk status.

De kommer att få ett startkapital och arbetsredskap för att vidareutveckla verksamheten. För att säkerställa att de gör ett bra jobb, samlar in plast och tjänar pengar kommer kooperativen att följas upp av Kirkens Nødhjelp under två år.

FAKTA

  • Utvidgningen av projektet Waste for Value till städerna Hawassa och Zeway har en total budget på två miljoner kronor.
  • Företaget Bewi, en norskbaserad tillverkare av förpacknings- och isoleringslösningar, stödjer projektet med 500 000 NOK, medan Kavlifonden bidrar med 1,49 miljoner NOK.
  • Bewi kommer också att bidra till projektet med sin expertis inom återvinning och avfallshantering.
  • Det norska företaget Penda Papers, som är baserat i Addis Abeba, bidrar genom att ge kvinnor utbildning i användning av papperspressar.
  • Penda Papers kommer även bidra med aktiviteter för attitydförändringar, medvetenhet och beteendeförändring kring pappersåtervinning i befolkningen.

Hälsning från Kirkens Nødhjelps landschef

Kirkens Nødhjelps landchef i Etiopien, Eivind Aalborg, berättar om projektet Waste for Value som Kavlifonden stödjer.

 


WORLD CLEAN UP DAY: Communitymedlemmar deltar under World Clean Up Day i Shashemene, Etiopien, som en del av Waste for Value-projektet. Foto: Hilina Abebe/NCA


AVFALLSSORTERING: Sortering av insamlat avfall i Addis Abeba. Foto: Hilina Abebe/NCA


BALNINGSPROCESS: Balning av plastflaskor (PET) i Addis Abeba. Foto: Hilina Abebe/NCA


REDO FÖR ÅTERVINNING: PET-flaskor balade i Addis Abeba. Flaskorna kommer att omvandlas till nya material och föremål. Foto: Hilina Abebe/NCA