14. desember 2021

Kvinner i arbeid for klima og miljø i Etiopia

Prosjektet "Waste for Value" har gitt nye arbeidsplasser til kvinner i Etiopia gjennom innsamling og resirkulering av plast og papir. Nå utvider Kirkens Nødhjelp prosjektet med støtte fra Kavlifondet.

– Vi skaper arbeidsplasser, rydder miljøet og får tatt vare på ressurser på en bedre og mer klimavennlig måte. Her dekkes flere behov i et og samme prosjekt, oppsummerer Kirkens Nødhjelps landdirektør i Etiopia, Eivind Aalborg.

Sirkulærøkonomi og resirkulering

Kirkens Nødhjelp er en av Norges største humanitære organisasjoner, og har i mange år vært tilstede i Etiopia.

– Innen klima og miljø er det særlig sirkulærøkonomi og resirkulering av plast og annet søppel som er i fokus. Gjennom samarbeidet med Kavlifondet kan vi nå utvide dette arbeidet, sier Aalborg.

Kavlifondet støtter utvidelse av prosjektet kalt “Waste for Value” med 1,5 millioner kroner i 2021-2022.

– Vi er glade for å samarbeide med en solid organisasjon som Kirkens Nødhjelp, sier ansvarlig for internasjonale tildelinger i Kavlifondet, Rune Mørland.

– Prosjektet treffer veldig godt på vår strategi om å bidra til gode klima- og miljøløsninger gjennom utdannings- og jobbskapingsprosjekter. Det er inspirerende å se resultatene som pilotprosjektet har ført til, både for miljøet og for kvinner som gjennom jobb og samarbeid skaper seg en bedre fremtid, sier Mørland.

MILJØVENNLIG JOBB: Zenebech Odiro på jobb for Waste for Value-prosjektet i Shashemene, en by 240 km fra hovedstaden Addis Abeba. Prosjektet utvides slik at enda flere kvinner får nye jobbmuligheter som kommer klima og miljø til gode. Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

WORLD CLEAN UP DAY 1: Mange i lokalsamfunnet bidro på Waste for Values ryddeaksjon i anledning World Clean Up Day i Sashemene i september. Foto: Hilina Abebe/NCA

Startet med flyktninger

Waste for Value startet som et pilotprosjekt i 2019 med flyktninger fra Sør-Sudan og lokalbefolkningen i Gambella-provinsen som ligger mot grensen til Sør-Sudan.

Forsøpling av miljøet med plast og papir er et stort og økende problem i Etiopia. Mangel på systemer og strukturer for opprydning, innsamling og resirkulering gjør at verken plast, papir eller metall i noen særlig grad blir ryddet og gjenvunnet.

Samtidig er fattigdom utbredt og mange kvinner er ekstra utsatte.

– I Gambella etablerte vi flere lokale kooperativer som samlet inn søppel som plast, papir og metall. Avfallet blir fraktet til hovedstaden Addis Abeba hvor det blir resirkulert og solgt til gjenbruk, forteller Eivind Aalborg.

– Resultatet var vellykket med både rydding av miljøer og nye arbeidsplasser. Mange, særlig kvinner fikk en ny mulighet til inntektsgivende arbeid i ordnede forhold, sier han.

LEDER FLYKTNINGER I GAMBELLA: Nyalian Choul (30) er mor til syv. Hun flyktet fra hjemmet sitt for seks år siden på grunn av krigen i Sør-Sudan. Siden har hun levd i flyktningleiren Jewi i Gambella, vest i Etiopia. Choul leder en gruppe med 18 flyktninger som arbeider med å samle inn metallavfall og selge det til resirkulering gjennom Waste for Value. Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

Brenner plast og papir

Nå bruker Kirkens Nødhjelp erfaringen fra Gambella til å utvide Waste for Value til byene Hawassa og Zeway, som ligger langs hovedveien fra Addis Abeba sørover mot Kenya.

I Hawassa, en regionshovedstad med 260 00 innbyggere, eksisterer det gode
avfallshåndteringsstrukturer i regi av lokale myndigheter. Innsamlet og sortert avfall sendes til Addis Abeba for videreforedling.

Likevel er brenning av søppel, papp-produkter og plast vanlig. Dette skyldes blant annet mangel på organiserte grupper som samler og håndterer avfall til byens fire gjenvinningsstasjoner, i følge Kirkens Nødhjelp.

Innsamling av avfall i Hawassa utføres i hovedsak uroganisert og i uformell sektor, og er regnet som lavstatus arbeid uten sikre inntekter.

Byen Zeway har 44 000 innbyggere. Her eksisterer det ingen systemer for avfallshåndtering. Plastsøppel og papiravfall er en stor utfordring både for menneskers helse og for miljøet.

AVFALLSSORTERING: Her blir avfall levert fra Waste for Value-prosjektet sortert i Addis Abeba. Foto: Hilina Abebe

Etablerer kvinnekooperativer

– I begge byene etablerer vi nå rene kvinnekooperativer som skal jobbe med innsamling og salg av plast og papir, forteller Aalborg i Kirkens Nødhjelp.

Kvinnene skal drifte kooperativene i felleskap. De får opplæring i avfallshåndtering og administrasjon av kooperativet. De får også tilgang til kjøretøy, arbeidsverktøy og annet utstyr som effektiviserer innhenting og håndtering av avfall.

– Dette vil gi både økte arbeidsinntekter og økt yrkesstatus, sier Aalborg.

Etter endt opplæring og trening skal kvinnekooperativene i begge byer være godt etablert med forretningslisens og legal status.

De vil motta en startkapital og arbeidsverktøy for å videreutvikle virksomheten. For å sikre at de gjør en god jobb, samler plast og tjener penger skal kooperativene følges opp av Kirkens Nødhjelp i to år.

FAKTA

  • Utvidelsen Waste for Value til byene Hawassa og Zeway har et totalbudsjett på to millioner kroner.
  • Kavlifondet bidrar med 1,5 millioner kroner, mens Bewi, en norskbasert produsent av emballasje og isolasjonsløsninger, bidrar med 500 000 kroner.
  • Bewi vil også bidra med sin kompetanse innen resirkulering og avfallshåndtering.
  • Det norske selskapet Penda Papers, som er basert i Addis Abeba, bidrar med opplæring i bruk av papirpressmaskiner, og aktiviteter for holdningsendringer, bevissthet og atferdsendring rundt papirgjenvinning i befolkningen.

Hilsen fra Kirkens Nødhjelps landsjef i Etiopia

Kirkens Nødhjelps landdirektør i Etiopia, Eivind Aalborg forteller om Waste for Value-prosjektet som Kavlifondet støtter!

 

WORLD CLEAN UP DAY 2: Fra Waste for Values ryddeaksjon i anledning World Clean Up Day i Sashemene i september. Foto: Hilina Abebe/NCA

AVFALLSSORTERING: Metall og plast sorteres før det skal gjenvinnes i Addis Abeba. Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

BAILING: Pressing av plast til resirkulering i Addis Ababa. Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

KLART FOR GJENVINNING: Ferdig pressede plastflasker som skal gjenvinnes. Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp