Kirkens Nødhjelp, Etiopia

Mer enn 700 millioner kvinner er gift før de fyller 18 i verden i dag, og mer enn en av tre var gift før de fylte 15 år. Etiopia er et av landene hvor barneekteskap er svært utbredt. Her gifter to av fem jenter seg før de fyller 15.

Barneekteskap har store konsekvenser for jenter og kvinners liv og helse. Kirkens Nødhjelps «Safe Spaces»-prosjekt i Gambella-regionen i Etiopia består av en rekke forebyggende tiltak. Jenter får rådgivning, informasjon og trygghetsskapende tiltak. Det jobbes med holdningsendring i lokalsamfunnet, fra familie til offentlige etater, og de mest vanskeligstilte familiene får økonomisk støtte.

Prosjektet som Kavlifondet støtter er en del av et pågående prosjekt drevet av Kirkens Nødhjelp og Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus Development and Social Services Commission. Dette prosjektet er også støttet av FNs befolkningsfond (UNFPA).

Mer om dette prosjektet

  • Skal bekjempe barneekteskap i Etiopia

    04. oktober 2018

    Med støtte fra Kavlifondet skal Kirkens Nødhjelp forebygge barneekteskap gjennom en rekke tiltak rettet både mot unge jenter, familiene deres og lokalsamfunn.