4. oktober 2018

Skal bekjempe barneekteskap i Etiopia

Med støtte fra Kavlifondet skal Kirkens Nødhjelp forebygge barneekteskap gjennom en rekke tiltak rettet både mot unge jenter, familiene deres og lokalsamfunn.

– «Safe Spaces» er som en familie. Vi kan snakke fritt og det hjelper oss å ha kunnskap, og å få bedre selvtillit, sier Martha Jeberu (16).

Martha er student og medlem av «Safe Spaces», som betyr «trygge steder» og er navnet på Kirkens Nødhjelps prosjekt mot barneekteskap i Gambella-regionen i Etiopia.

Seks av ti jenter gift før de er 18

Bortimot seks av ti etiopiske jenter er gift før de har fylt 18 år. Blant unge jenter i Gambella fra 15 til 19 år er tolv prosent allerede mødre eller gravide med sitt første barn.

Konsekvensene av barneekteskap for jentene er store. Jenter som gifter seg tidlig har svært høy sannsynlighet for å droppe ut av skolen og få flere barn. Barnebruder får ofte mange barn å ta vare på mens de selv fortsatt er unge, uten utdanning og selvstendig inntekt.

Tidlig ekteskap har også alvorlige konsekvenser for jentenes helse: Tenåringsgraviditeter er knyttet til høyere dødelighet for både mor og barn.
– Barnebruder er sårbare for hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer, og tidlig graviditet, sier Kirkens Nødhjelps prosjektansvarlig for Safe Spaces i Gambella, Addisalem Befikadu.

Økonomi en hovedårsak

Kavlifondet støtter arbeidet med 1,5 millioner kroner for 2018 – 2021. Støtten skal brukes til en rekke forskjellige tiltak med overordnet mål om å forebygge barneekteskap.

En av de viktigste årsakene til barneekteskap, er fattigdom. I følge Kirkens Nødhjelp tvinges jentene inn i ekteskap for å bidra økonomisk til familien gjennom brudepris og andre økonomiske fordeler som et ekteskap gir. I tillegg vil foreldre sikre døtrene sine økonomisk og sosial beskyttelse.
– Derfor er økonomisk støtte til vanskeligstilte familier, og tiltak som styrker unge jenters uavhengighet viktig, sier prosjektansvarlig Addisalem Befikadu.

Samtaler, råd og holdningsarbeid

Et viktig tiltak er å skape trygge steder for samtaler med jenter om barneekteskap, og å ruste dem til å ta sine egne, informerte valg. De skal tilbys rådgivning, kunnskap om sine rettigheter og annen viktig informasjon.

Tradisjonelle holdninger og normer er også med på å opprettholde barneekteskap. Holdningsskapende arbeid hos jentenes foreldre, i kirken, skoler og andre deler av samfunnslivet er derfor viktig. Informasjon om de negative effektene av tidlig ekteskap må rettes mot særlig lærere, politi, rettsvesen, og helsearbeidere, i tillegg til jentenes familier.

– Gjennom dialog må vi skape bevissthet i lokalsamfunnet om konsekvensene av barneekteskap, slik at jentene også får støtte sosialt, sier Befikadu.

Trygge toaletter og menstruasjonsbind

Å skape fysisk trygghet for jenter er også viktig for å holde dem på skolen. Midlene fra Kavlifondet skal også brukes til å bygge kjønnsdelte toaletter på til sammen seks skoler, for at jenter skal kunne gå på do i trygge, skjermede omgivelser.

I følge Kirkens Nødhjelp er det også et problem at mange jenter slutter når de får menstruasjon, og ikke har råd til bind, tamponger og andre hygienetiltak. Derfor er også støtte til bind og tamponger et bidra til at flere jenter skal kunne fortsette på skolen.
– At prosjektet inneholder tiltak for menstruasjonshygiene gjør skolen tryggere og bedre å være på for jenter, sier Abejedi Agagna, leder i EECMY DASSC i Gambella.

Fokuserer på studiene

– To av venninnene mine har allerede fått barn, og en annen mistet barnet sitt før det ble født. Av de tre har bare en fortsatt på skolen, forteller en annen 16 år gammel jente som også er med i The Safe Spaces.
– Nå har jeg innsett hvor heldig jeg er som har støttende foreldre, og jeg kan fokusere på studiene mine. Jeg vil andre skal få den samme støtten som jeg fikk, slik at de kan få en bedre sjanse i livet for fremtiden.

Mange jenter vil være med

Prosjektet er allerede i gang i Gamella, og pågangen er stor.
– Da vi rekrutterte deltagere til programmet, var det mange jenter som ville bli med, men fordi vi bare kunne ta opp 25 jenter om gangen, kunne vi ikke ta inn alle, sier Marwa Othow, som er mentor ved Safe Spaces.

Hun fremhever viktigheten av at flere får tilgang til tilbudene i prosjektet, og påpeker at barneekteskap nå også er høyt på på agendaen hos etiopiske myndigheter.
– Vi vil benytte muligheten den politiske viljen gir, sier Othow.

BAKGRUNN

  • • Mer enn 700 millioner kvinner I verden I dag har blitt gift før de fyller 18.
  • • Over en av tre giftet seg før de var 15 år.
  • • Etiopia er et av landene hvor barneekteskap er svært utbredt.
  • • To av fem jenter gifter seg før hun er fylt 15.
  • • De viktigste årsakene er økonomiske og sosiokulturelle.
  • • I følge en studie fra Kirkens Nødhjelp I prosjektområdet, har 48 prosent av barneekteskapene opphav i økonomiske årsaker.
  • • Prosjektet som Kavlifondet støtter er en del av et pågående prosjekt drevet av Kirkens Nødhjelp og Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus Development and Social Services Commission. Dette prosjektet er også støttet av FNs befolkningsfond (UNFPA).