8. mars 2023

Å styrke kvinner styrker hele familien

Syvbarnsmor og bestemor til fire, Misrach Anjole forsørger hele familien samtidig som at hun gjør en viktig jobb for miljøet. Hun er en av flere dyktige kvinner i Kirkens Nødhjelps resirkuleringsprosjekt «Waste for Value» i Hawassa, Etiopia som viser at å styrke kvinners posisjon og inntektsmuligheter, kan styrke hele familien.

Tekst og foto: Kedija Sefa/ Kirkens Nødhjelp Etiopia

Misrach Anjole er medlem av en småskalabedrift som samler inn resirkulerbart avfall i Hawassa. Bedriften er organisert som et kooperativ gjennom prosjektet “Waste for Value” som er drevet av Kirkens Nødhjelp og den etiopiske organisasjonen Tamra for Social Development.

Startkapital og utstyr

Misrach er mamma til syv og har fire barnebarn, og hun forsørger dem alle. Tidligere tjente hun penger på å vaske klær for andre, men arbeidsmengden og inntekten var ujevn, og det var utfordrende å få endene til å møtes.

Endringen kom i slutten av 2021. Da ble Misrach, sammen med 19 andre kvinner, med i Waste for Value-kooperativet som samler inn plast- og papiravfall.

– I tillegg til opplæring i trygg innsamling og håndtering av plast- og papiravfall, fikk vi arbeidslokaler, startkapital og personlig verneutstyr for å utføre arbeidet, inkludert en liten, trehjuls lastebil for å transportere avfallet til sortering og salg, forteller Misrach.

Etter å ha blitt med i prosjektet, har hun opplevd en økende bevissthet i lokalsamfunnet om hvordan man kaster plastavfall. Misrach forteller også at inntekten fra arbeidet har gitt kvinnene i foretaket bedre levevilkår enn tidligere.

Selv har hun nå som mål å kunne ferdigstille byggingen av sitt nye hjem, et arbeid som nylig ble startet.

KOLLEGAER: Misrach og kollegaer i kvinnekooperativet. Til venstre en av Kirkens Nødhjelps medarbeidere i Etiopia. Foto: Kedija Sefa/ Kirkens Nødhjelp

Vil skape flere arbeidsplasser

– Vi håper at vi i fremtiden kan utvide effekten av bedriften og skape jobbmuligheter for flere arbeidsledige, sier Misrach, som også er sekretær i organisasjonen for kooperativene.

Siden november 2021 har tre slike kooperativer blitt etablert i byene Hawassa, Shashemene og Arsi Negele i prosjektet Waste for Value.

De tre kvinnekooperativene har til sammen 60 medlemmer, med 20 i hvert kooperativ.

I perioden mai 2022 til januar 2023 samlet de til sammen over 96 000 kilo plast og 54 000 kilo papiravfall. Dette gav en inntekt på nesten 1,5 millioner etiopiske birr, noe som tilsvarer rundt 290 000 norske kroner.

– Vi skaper arbeidsplasser, rydder miljøet og får tatt vare på ressurser på en bedre og mer klimavennlig måte. Her dekkes flere behov i et og samme prosjekt, oppsummerer Kirkens Nødhjelps landdirektør i Etiopia, Eivind Aalborg, i denne artikkelen om prosjektet: Kvinner i arbeid for klima og miljø i Etiopia

BAKGRUNN

  • Kavlifondet støtter Waste for Value og utvidelse av prosjektet med til sammen 5,5 millioner kroner i perioden 2021-2024.
  • Tildelingene fra Kavlifondet ble innvilget i 2021 (1,5 millioner kroner) og 2022 (4,5 millioner kroner).
  • Den norske, internasjonalt ledende emballasjeprodusenten Bewi er også støttespiller for Waste for value.

Les mer om vårt samarbeid med Kirkens Nødhjelp i Etiopia

AVFALLSSORTERING: Metall og plast sorteres før det skal gjenvinnes i Addis Abeba. Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

PRESSER PLAST: Pressing av plast til resirkulering i Addis Ababa. Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp