23. maj 2022

Ska stärka utbildningen för 20 000 barn

Skolor formar barn och barn formar världen. Det är mottot för Human Practice Foundation, som med nytt stöd från Kavlifonden ska stärka utbildningen för ungefär 20 000 barn i Nepal.

Foto: Human Practice Foundation

Klassrum och läroböcker är viktiga, men långt ifrån tillräckligt för att utbildning ska skapa förändring. Skolan ska stärka hela barnet, akademiskt, fysiskt och mentalt. Det är tanken bakom utbildningsprogrammet HPF Child Empowerment Model, som den danska organisationen Human Practice Foundation i Nepal nyligen fått ett Kavli-anslag på drygt 8,3 miljoner kronor (8 miljoner NOK) för att genomföra.

– Det nya avtalet med Kavlifonden gör att vi kan fortsätta vårt goda samarbete, och ge marginaliserade barn i Taplejung en bättre framtid genom utbildning. Tillsammans har vi skapat fantastiska resultat på 33 skolor i området och vi kan nu utöka arbetet till totalt 60 skolor, säger Simon Gessø, programchef på Human Practice Foundation (HPF).

Det nya stödet från Kavlifonden ges över tre år (2022-2025). Programmet kommer att ha en direkt inverkan på 20 000 studenter.

Utbredd fattigdom

Nepal är ett av de fattigaste länderna i världen. En stor del av familjerna som bor i de områden där HPF arbetar lever enbart på det de själva odlar. Många år av inbördeskrig och jordbävningar har lett till att den nepalesiska regeringen inte ensam har kunnat förbättra kvaliteten på skolsystemet. HPF hjälper till att bygga skolor, etablera utbildning med hög kvalitet och entreprenörskapsprojekt för att hjälpa det lokala näringslivet.

Med utbildningsprogrammet Child Empowerment Model vill HPF utveckla ”hela” barn som kan skapa en bättre framtid för sig själva och sina samhällen.

– Vi vill fokusera ännu mer på livsfärdigheter och entreprenörskap, så att barnen inte bara lär sig läsa och räkna, utan också får egenskaper som är värdefulla lokalt, säger Simon Gessø.

Kreativitet och problemlösning

Genom utbildningsprogrammet får eleverna lära sig att arbeta i grupp, tänka kreativt och lösa problem. Programmet syftar till att förbereda studenter både för högre universitetsutbildning, samt för arbete inom turistnäringen eller lantbruket. Det långsiktiga målet är att stimulera tillväxt i närmiljön och bidra till att minska antalet människor som lever under fattigdomsgränsen i Taplejung.

– Vi vill bidra till att ge barn lika möjligheter och se till att barn som föds i fattigdom kan bryta cirkeln och skapa en bättre framtid. Oavsett om du vill gå på universitetet eller vara en lokal bonde ska du inte hållas tillbaka på grund av fattigdom, säger programchefen.


ELEVER: Elever på Yanasewa-skolan som har fått stöd från Kavlifonden mångåriga samarbete med HPF i Nepal. Foto: HPF, 2017

Lokalt ägarskap

HPF har ett nära samarbete med skolledning, lärare och föräldrar. Lokalt ägande och inspel från alla håll gör att man kan skapa bästa möjliga projekt och större genomslagskraft för barnen.

Rune Mørland, tilldelningsansvarig för internationella utvecklingsprojekt i Kavlifonden, påpekar att HPF:s arbetssätt med lokal förankring och delaktighet är en av flera anledningar till att organisationen har varit en mångårig partner till Kavlifonden.

– Tillgång till kvalitetsutbildning för fler barn är en viktig satsning för Kavlifonden. Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet, och en nyckel för att uppnå alla FN:s hållbarhetsmål. Det är väsentligt för varje enskilt barns livskvalitet, psykiska hälsa, säkerhet och möjlighet att leva ett fritt och självständigt liv. Tillsammans har vi bidragit till bättre tillgång till kvalitetsutbildning för många barn i både Kenya och Nepal, säger Mørland.

– Nu ser vi fram emot nya år i tillsammans, för barn och unga i Nepal!


TRYGG SKOLANGÅRD: En trygg utemiljö med plats att leka på är också viktigt för barnens välmående och trivsel i skolan. Här från skolan Bhanu Jana som får stöd genom samarbetet mellan HPF och Kavlifonden. Foto: Pernille Kruse Madsen, 2021