23. mai 2022

Skal styrke utdanningstilbudet for 20 000 barn

Skoler former barn, og barn former verden. Skoler må styrke hele barnet, både faglig, fysisk og mentalt. Det er mottoet til Human Practice Foundation, som med ny støtte fra Kavlifondet skal styrke kvaliteten på utdanningen for omkring 20 000 barn i Nepal.

Klasserom og skolebøker er viktig, men langt fra nok for at utdanning skal kunne skape endring. Skoler må styrke hele barnet, både faglig, fysisk og mentalt. Det er ideen bak den danske organisasjonen Human Practice Foundations utdanningsprogram «HPF Child Empowerment Model».

Kavlifondet har tildelt åtte millioner kroner til arbeidet deres med å innføre programmet ved skoler i Taplejung-distriktet i det nordøstlige Nepal.

– Den nye avtalen med Kavlifondet gjør at vi kan fortsette vårt gode samarbeid, og gi marginaliserte barn i Taplejung en bedre fremtid gjennom utdanning. Sammen har vi skapt fantastiske resultater ved 33 skoler i området, og vi kan nå utvide arbeidet til totalt 60 skoler, sier Simon Gessø, programansvarlig i Human Practice Foundation (HPF).

Den nye støtten fra Kavlifondet gis over tre år (2022-2025). Programmet vil ha direkte innvirkning på rundt 20 000 elever.

Utbredt fattigdom

Nepal er et av verdens fattigste land. En stor andel av familiene som bor i områdene der HPF jobber, lever utelukkende av det de selv dyrker. Mange år med borgerkrig og jordskjelv har ført til at den nepalske regjeringen ikke er i stand til å forbedre kvaliteten på skolesystemet alene. HPF bistår med å bygge skoler, etablere kvalitetsutdanning og entreprenørprosjekter for å hjelpe det lokale næringslivet.

Med utdanningsprogrammet Child Empowerment Model ønsker HPF å utvikle «hele» barn som kan skape en bedre fremtid for seg selv og sine lokalsamfunn.

– Vi ønsker å fokusere enda mer på livsmestring og entreprenørskap, slik at barna ikke bare lærer å lese og regne, men også får egenskaper som er verdifulle lokalt, sier Simon Gessø.

Kreativitet og problemløsning

Gjennom utdanningsprogrammet skal studentene lære å jobbe i grupper, tenke kreativt og løse problemstillinger. Programmet tar sikte på å forberede studentene både til høyere universitetsutdanning, så vel som til arbeid innen turistnæring eller jordbruk. Det langsiktige målet er å stimulere vekst i lokalmiljøet og bidra til å redusere antall mennesker som lever under
fattigdomsgrensen i Taplejung.

– Vi vil bidra til å gi barn like muligheter og sikre at barn født i fattigdom kan bryte sirkelen og skape en bedre fremtid. Uansett om du ønsker å gå på universitetet eller være en lokal bonde, bør du ikke holdes tilbake på grunn av fattigdom, sier programsjefen.

ELEVER: Elever ved skolen Yanasewa som har mottatt støtte fra Kavlifondets mangeårige samarbeid med HPF i Nepal. Foto: HPF, 2017

Lokalt eierskap

HPF jobber tett med skoleledelse, lærere og foreldre. Lokalt eierskap og innspill fra alle kanter gjør at man kan skape et best mulig prosjekt og større gjennomslagskraft for barna.

Tildelingsansvarlig for internasjonale utviklingsprosjekter i Kavlifondet, Rune Mørland, viser til at HPF sin tilnærming med lokal forankring og medvirkning er en av flere grunner til at organisasjonen har vært en mangeårig partner for Kavlifondet.

– Tilgang til kvalitetsutdanning for flere barn er en viktig satsing for Kavlifondet. Utdanning er en grunnleggende menneskerett, og en nøkkel til å oppnå alle FNs bærekraftsmål. Det er vesentlig for hvert enkelt barns livskvalitet, psykiske helse, sikkerhet og mulighet til å leve et fritt og uavhengig liv. Sammen har vi bidratt til bedre tilgang til kvalitetsutdanning for mange barn i både Kenya og Nepal, sier Mørland.

– Nå ser vi frem til nye år på lag for barn og unge i Nepal!

Les mer: Ny støtteavtale for utdanning til barn i Nepal

Les mer: Samleside om Kavlis støtte til Human Rights Practice

Les mer: Human Practice Foundations hjemmeside

TRYGG SKOLEGÅRD: Et trygt utemiljø med plass til å leke er også viktig for barnas trivsel og velvære på skolen. Her fra skolen Bhanu Jana som mottar støtte gjennom samarbeidet mellom HPF og Kavlifondet. Foto: Pernille Kruse Madsen, 2021