4. mars 2019

Ny støtteavtale for utdanning til barn i Nepal

Kavlifondet tildeler 7,5 millioner kroner til Human Practice Foundation og arbeid med utdanning for barn i Nepal. Støtten vil bidra til at 13.000 barn får bedre skolegang gjennom styrking av kompetanse hos ledelse og læringspersonell.

Støtten gis over tre år (2019-2021) og skal gå til Human Practice Foundations (HPF) nye program ”Impact Education Programme”. Programmet skal heve kvaliteten på skolegang og utdanning i Taplejung i Nepal.

– Programmet kommer til å gjøre en kjempeforskjell for over 13.000 barn i Taplejung. Vi vil arbeide med skoleledelsen, lærerne og barna for å forbedre det pedagogiske og faglige nivået, og skolens miljø, sier daglig leder og grunnlegger av Human Practice Foundation, Pernille Kruse Madsen.

Programmet skal sikre kvalitetsuddannelse gjennom intensivt arbeid sammen med skoleledelsen, lærerne, eleverne og foreldrene.

– Skoleledelsen skal få trening i å drive skole på en god og inkluderende måte. Lærerne vil få opplæring i nye undervisningsmetoder og heve sitt faglige nivå i engelsk, IT og matematikk. Ut i fra dette vil vi holde workshops sammen med elevene for å skape et trygt, inkluderende og givende undervisningsmiljø ved skolene. Vi vil trekke inn foreldrene for å sikre at de støtter opp om barnas utdannelse og blir inkludert i den, forteller Pernille Kruse Madsen.

Det blir ekstra fokus på IT, engelsk og matematikk, som er konkrete og svært anvendelige kompetanser for de unge i Taplejung og deres fremtidsmuligheter. HPF skal starte et utdanningsteam som skal implementere programmet lokalt og ha en sterk tilstedeværelse på skolene, slik at de kan følge opp drift og aktiviteter fortløpende.

– Teamene våre vil også arbeide med å måle effekt (impact) slik at vi løpende kan se de fremskritt som gjøres på hver enkelt skole, og hvilke utfordringer vi skal arbeide med og følge opp, sier Pernille Kruse Madsen.

Hun fremholder at programmet er et naturlig neste skritt for HPF.

– Vi har nå bygget 34 skoler i Taplejung og forbedret fasilitetene. Nå vil vi arbeide med våre lokale team og skolene for å sikre at dette blir utnyttet så det gir bedre utdanning til barna som går der, sier hun.

– Det er fantastisk å ha et så godt, langvarig samarbeid som Human Practice Foundation har med Kavlifondet, slik at vi kan fortsette vårt arbeid med kvalitetsutdannelse i Taplejung og sikre at arbeidet har en positiv effekt for barna og gir dem bedre fremtidsmuligheter.

– Kavlifondet er svært glade for å kunne videreføre vårt gode samarbeid med Human Practice Foundation, og dermed bidra til å sikre enda flere barn i Nepal kvalitetsutdanning, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

– Kavlifondets støtte til utdanning skal bidra til at barn og unge får et skoletilbud som gir dem læring og utdanning som monner. Det holder ikke å bare gi dem et hvilket som helst klasserom og materiell. Å sikre god kvalitet på skoledrift og læringspersonell er avgjørende for at barn og unge skal få et utdanningstilbud som faktisk gir dem muligheter for fremtiden. Vi ser frem til å fortsatt følge Human Practice Foundations arbeid med dette i Nepal, sier Inger Elise Iversen.