Human Practice Foundation, Nepal og Kenya

Å sørge for at barn får utdannelse av god kvalitet er et av Human Practice Foundations kjernesatsninger. Kavlifondet støtter Human Practice Foundation i Nepal og Kenya.

Den danske organisasjonen Human Practice Foundation arbeider for å styrke befolkningens evne til egen verdiskapning i fattige områder. Utdannelse er en av organisasjonens kjernesatsinger.

Kavlifondet støtter Human Practice Foundation i Nepal med å bidra til deres arbeid for å gi barn en bedre skolehverdag og utdannelse av god kvalitet. Skolene ligger i distriktene Sunsari og Solukhumbu øst i Nepal der barna må gå veldig langt for å komme på skolen, og der det offentlige skoletilbudet er dårlig. Bidraget går blant annet til å forbedre fasilitetene og materialer, samt opplæring av lærerne og styrking av ledelsen ved de utvalgte skolene.

Mer om dette prosjektet

 • Ny støtteavtale for utdanning til barn i Nepal

  04. mars 2019

  Kavlifondet tildeler 7,5 millioner kroner til Human Practice Foundation og arbeid med utdanning for barn i Nepal. Støtten vil bidra til at 13.000 barn får bedre skolegang gjennom styrking av kompetanse hos ledelse og læringspersonell.

 • Over 1200 barn får Kavli Skolepakke i Kenya!

  16. august 2018

  Vi har fått hilsen fra Human Practice Foundation i Kenya, hvor 1237 barn nå får et bedre skoletilbud med Kavli Skolepakke.

 • Kavli Skolepakke til Kenya!

  15. februar 2018

  Kavlifondet utvider sin støtte til Human Practice Foundation. Nå skal også elever i Kenya få mulighet til en god utdannelse og skolehverdag med Kavli Skolepakke.

 • Fortsetter samarbeidet for barn i Nepal

  21. mars 2017

  Kavlifondet og danske Human Practice Foundation fortsetter samarbeidet for å gi flere tusen nepalske barn en bedre skolehverdag.

 • Bedre skolehverdag – lysere framtid

  17. juli 2015

  Mange av menneskehetens utfordringer som høy barnedødelighet, matmangel, tvangsarbeid, prostitusjon, analfabetisme og forurensning bunner i fattigdom. Når alt handler om å overleve fra dag til dag, virker framtid og utdanning uoverskuelig å tenke på.