Human Practice Foundation, Nepal og Kenya

Å sørge for at barn får utdannelse av god kvalitet er et av Human Practice Foundations kjernesatsninger. Kavlifondet støtter Human Practice Foundation i Nepal og Kenya.

Den danske organisasjonen Human Practice Foundation har fokus på å styrke befolkningens evne til egen verdiskapning i fattige områder. Utdannelse er et av organisasjonens kjernesatsninger.

Kavlifondet støtter Human Practice Foundation i Nepal med å bidra til at over 7000 barn får en bedre skolehverdag og utdannelse. Skolene ligger i distriktene Sunsari og Solukhumbu øst i Nepal der barna må gå veldig langt for å komme på skolen, og der det offentlige skoletilbudet er dårlig. Bidraget går blant annet til å forbedre fasilitetene og materialer, samt opplæring av lærerne på de utvalgte skolene.

Mer om dette prosjektet

  • Bedre skolehverdag – lysere framtid

    17. juli 2015

    Mange av menneskehetens utfordringer som høy barnedødelighet, matmangel, tvangsarbeid, prostitusjon, analfabetisme og forurensning bunner i fattigdom. Når alt handler om å overleve fra dag til dag, virker framtid og utdanning uoverskuelig å tenke på.