15. februar 2018

Kavli Skolepakke til Kenya!

Kavlifondet utvider sin støtte til Human Practice Foundation. Nå skal også elever i Kenya få mulighet til en god utdannelse og skolehverdag med Kavli Skolepakke.

Tekst: Hanne Eide Andersen
Foto: Human Practice Foundation

– Denne avtalen betyr at over 1200 elever i et av de fattigste områdene i Kenya får mulighet til en bedre utdannelse og dermed lysere fremtidsutsikter, sier direktør og grunnlegger av Human Practice Foundation, Pernille Kruse.

Elevene går på fem forskjellige skoler, og midlene fra Kavlifondet skal brukes på ulike tiltak ved alle skolene.

Kvalitet på utdannelse

En av Human Practice Foundations grunnleggende idéer er at å forbedre utdanningsnivået har en avgjørende effekt både på barns utvikling og lokalsamfunnet for øvrig. Barn og unge og unge må ikke bare få en utdannelse, men en utdannelse av god kvalitet for å ha reelle muligheter for fremtiden.

Kavli Skolepakke er et sett med tiltak som organisasjonen har utviklet som sine kjerneaktiviteter innen utdanning med midler fra Kavlifondet. Tiltakene omfatter både utbedring av fysiske fasiliteter og miljø, og tiltak som skal heve kvaliteten på undervisning.

– Vi er svært fornøyd med resultatene fra Human Practice Foundations arbeid med Kavli Skolepakke i Nepal. Det er derfor med stor glede vi nå inngår en ny samarbeidsavtale som vil sikre at drøyt 1200 barn i Kenya også får mulighet til kvalitetsutdanning med dette gode arbeidet, sier daglig leder i Kavlifondet, Inger Elise Iversen.

Les mer: Fortsetter samarbeidet for barn i Nepal > 

I Nepal har 7000 barn så langt fått en bedre skolehverdag med forskjellige tiltak fra denne pakken.

Les mer: Kavli skolepakke i Nepal >

Bedre klasserom og bibliotek

I Kenya skal midlene fra Kavlifondet blant annet gå til å forbedre undervisningsrom på skolene. Det skal også lages biblioteker på skolene hvor barna kan fordype seg i både fag- og skjønnlitteratur som understøtter undervisningen.

– Lærere skal få videreutdanning som gjør dem i stand til å benytte de nye fasilitetene, og som styrker den faglige undervisningskompetansen, forteller Pernille Kruse.

Leksekafé og lekeplass

Lærerne skal også skape en leksekafé på skolen hvor elevene kan få leksehjelp av lærere ved skolen.

– Mange av barna har ikke mulighet til å gjøre lekser hjemme, da de der må skjøtte huslige plikter eller mangler godt nok leselys i boligen, sier Pernille Kruse.

Det skal også bygge lekeplasser på skolene.

– Lek og glede er en enormt viktig del av en god skolegang, som er essensiell for en god utdannelse. Prosjektet skal sikre at skolene kan holde ekskursjoner for elevene til nasjonalparker. Her vil elevene lære om Kenyas rike natur og hvordan man lever med og utvikler et samfunn i harmoni med naturen.

Opplæring for lærere

Et annet viktig satsningsområde er å gi lærerne den opplæringen de behøver for å anvende de forbedrede fasilitetene optimalt, samt kompetanseutvikling.

– Vi vil gi dem redskap til å involvere elevene mer i undervisningen og til å kunne ta hånd om alle elevene og imøtekomme de forskjellige måtene barn lærer på, sier Pernille Madsen Kruse.

– Vi vil gi lærere og elever fasilitetene de trenger til selv å skape en bedre utdannelse, oppsummerer hun.

Kurs i entreprenørskap

Det overordnede målet med prosjektet er å redusere fattigdommen for den fattigste delen av befolkningen i Kenya gjennom utdannelse.

Samtidig er det også et mål å gi elevene noen håndgripelige redskaper de kan bruke i lokalsamfunnet sitt til å utvikle seg selv og lokalsamfunnet.

– Det gjør vi gjennom kurs i entreprenørskap med fokus på lokale forhold og muligheter, forteller Pernille Kruse.

Lokal involvering viktig

Med bevilgningen fra Kavlifondet på plass går organisasjonen i Kenya en travel tid i møte.

Det første de må gjøre, er å finne og ansatte en dedikert, kompetent prosjektkoordinator til å styre prosjektet og koordinere med skoleledelsen på de fem skolene. Alle parter skal involveres i arbeidet fra starten av.

– Det er enormt viktig at vi involverer skolene i høy grad fra prosjektets innledning, understreker Pernille Kruse.

– Human Practice Foundations tilgang til utviklingsarbeid er basert på sterk lokal involvering og engasjement. Derfor trekker vi inn skoler og elever tidlig for å høre hva de forestiller seg at vil gavne skolen, elevene og lokalsamfunnet mest, hvoretter vi forsøker å inkorporere dette i prosjektets aktiviteter og overordnede mål.

Les mer: Besøk Human Practice Foundations hjemmeside her >