1. juni 2022

Fortsättar samarbetet för flickor i Nepal

Strømmestiftelsen och Kavlifonden fortsättar samarbetet för att flickor i Nepal ska få en utbildning och bli ledare i sina egna liv. Fler och fler har genomfört programmet Samvad, som Kavlifonden har finansierat sedan 2019.

Kavlifonden fortsätter sitt stöd till Strømmestiftelsens empowerment-program Samvad, med fem miljoner kronor fram till hösten 2024.

4400 ungdomar, mestadels flickor, men även några pojkar, i fattiga områden i Nepal har genomfört det program som Kavlifonden har finansierat sedan 2019. Nu har ytterligare 2 250 ungdomar möjlighet att delta.

Flickor utnyttjas

Samvad, som betyder dialog på det nationella språket nepali, är ett icke-formellt utbildningsprogram. Det är utformat för ungdomar som har hoppat av skolan eller riskerar att göra det, och för de som aldrig har börjat skolan.

Programmet genomförs i två av de fattigaste områdena i Nepal, Rupandehi och Nawalparasi West, belägna i södra delen av landet vid gränsen till Indien. Här bor cirka 240 000 invånare och de allra flesta av dem, hela 85 procent, tillhör kategorin fattiga och marginaliserade kaster. Kastsystemet, som rankar människovärdet, har varit förbjudet i Nepal sedan 1960-talet, men leder fortfarande till diskriminering och exploatering av dem som hamnar längst ner i rangordningen.

Enligt Strømmestiftelsen är konsekvenserna av fattigdomen stora: lågt deltagande i skolan, mycket barnarbete och många arrangerade barnäktenskap. En av sex flickor är tvångsgifta innan hon fyller 15. Nästan hälften av flickorna är gifta före 20 års ålder. Dessutom ser hjälporganisationen att fattiga barn och unga, och särskilt flickor, är mer utsatta för människohandel, övergrepp och utnyttjande.

Konsekvenser av pandemin

Strømmestiftelsens undersökningar 2021 visar att målgruppen för utbildningsprogrammet har förlorat inkomst och utbildning genom pandemin, fler har haft psykiska problem och förekomsten av våld mot kvinnor ökar igen. Utbildningsprogrammet har anpassats till pandemin, bland annat undervisas färre elever i varje grupp, men skolorna har varit stängda i perioder och verksamheten har blivit försenad.

Insats hjälper

Men satsningen på skräddarsydd utbildning ger resultat. Siffror från de nepalesiska myndigheterna visar att fler barn börjar skolan, och färre hoppar av under hela läsåret. Undersökningar inom projektområdet visar att övergrepp och våld i hemmet har minskat avsevärt. Folkhälsa och psykisk hälsa har stärkts, bland annat har antalet självmord bland flickor minskat kraftigt. Barnäktenskap förekommer nästan inte efter införandet av Samvad.

Använder sina röster

Ett av målen med Samvad är att lära flickor i utsatta livssituationer att bli ledare i sina egna liv. Många av de unga flickorna som har gått utbildningen har sedan dess använt sina röster och varit starka förespråkare för nya lagar i Nepal. En sådan lag är förbudet mot arrangerade äktenskap före 20 års ålder.

Ramesh Shrestha är landskoordinator i Nepal och har förstahandskännedom om Samvad-satsningen.

– Jag har på nära håll sett kraften som ligger i Samvad-programmet här i Nepal, säger han.

– Tjejer med lite framtidshopp får både den kunskap och de egenskaper som behövs för att skapa sig ett bättre liv. Det finns styrka i antalet, så när vi kan få med fler unga i programmet skapar vi en starkare rörelse på vägen mot ett bättre Nepal – ett Nepal där ingen lämnas utanför, säger han.

Bromsat av pandemin

Erik Lunde, generalsekreterare för Strømmestiftelsen, säger att utmärkelsen från Kavlifonden kommer att stärka arbetet bland de unga som har de allra sämsta förutsättningarna i det nepalesiska samhället.

– Samvadprogrammet ger dem tro på sig själva, kunskap om sina egna rättigheter och möjlighet att tjäna sina egna pengar, säger han.

Resultaten visar att det är användbart. Vi har exempel på kastlösa tjejer som blivit biträdande borgmästare. Genom att lyfta ännu fler unga utsatta människor i Nepal ökar vi möjligheten till systematisk social förändring. Det är därför vi är så tacksamma och ödmjuka för den här tilldelningen, säger Erik Lunde.

SJÄLVSTÄNDIGT LIV: Det övergripande målet för empowerment-programmet Samvad är att fler unga ska gå i skolan och leva ett självständigt liv. Foto: Øystein Venås Sørensen / Strømmestiftelsen

Ett bättre liv

Under många år har Kavlifonden och Strømmestiftelsen åstadkommit mycket genom sitt samarbete i skolprojekt runt om i världen, bland annat i Burkina Faso, Myanmar och Bangladesh. Inger Elise Iversen, vd för Kavlifonden, ser nu fram emot att fortsätta samarbetet kring Samvad-projektet i Nepal.

– Vi ser att utbildningsprogrammet bidrar till att ge många tusen tjejer och killar i Nepal ett bättre liv, säger hon.

Inger Elise Iversen påpekar att projektet ligger i linje med Kavlifondens mål.

– Vårt mål är att bidra till att barn och unga får en stärkt psykisk hälsa och upplever bemästring och inkludering, säger hon.


FLICKOR PRIORITERAS: Flickor, som är mest utsatta, prioriteras i Samvad. Här från Samvads-samlingar i början av 2020. Foto: Øystein Venås Sørensen/Strømmestiftelsen